Holland weekend, KWVL

Op zaterdag 10 en zondag 11 juni vindt het Holland Weekend plaats op de KWVL.
Op vrijdag kunt u zich registreren van 17.00 tot 19.00 uur en het programma bij het informatiekantoor afhalen. Er is een borrel, aangeboden door de wedstrijdorganisatie. Een relaxte start van een mooi weekend.Zaterdagmorgen kunt u zich ook registreren van 08.30 tot 09.30 gevolgd door een palaver. De eerste start is om 10.30 uur, er worden 3 wedstrijden gezeild die dag.

Na de wedstrijden kunt u napraten onder het genot van een drankje en haring aangeboden door onze sponsor IBS Vermogensbeheer. Elke deelnemer ontvangt 2 consumptiebonnen. De DJ zorgt voor rustige muziek en na de borrel serveert Roel Pos een Italiaans buffet voor € 15,- pp.
Zondag worden er twee wedstrijden gevaren met een eerste start om 10.30 uur. Zo snel mogelijk na de laatste wedstrijd volgt de prijsuitreiking met een drankje, wederom aangeboden door onze sponsor IBS Vermogensbeheer.

Direct

Inschrijven

Website van de

Vereniging

Evenement wordt verzeild op:

10-11

Juni

Tot het evenement

De Vereeniging is opgericht op 10 april 1912. De vloot bestond in het begin uit drie wherries maar het bestuur had zich voorgenomen om diverse andere vaartuigen aan te schaffen, waaronder zeilboten, wedstrijden uit te schrijven en de belangen van de roei- en zeilsport zoveel mogelijk te behartigen. Een terrein aan de Loosdrechtsedijk werd aangekocht, waarop in korte tijd een clubgebouw werd neergezet. Het jaarverslag vermeldt dat eind 1912 ruim 150 leden zich hadden aangemeld.

De Vereeniging ontwikkelt zich de volgende jaren zeer voorspoedig, zowel wat ledental, outillage als (wedstrijd)activiteiten betreft. In 1937, wanneer het vijfde lustrum wordt gevierd, wordt door de Commissaris van de Koningin medegedeeld dat het H.M. Koningin Wilhelmina heeft behaagd de Watersport Vereeniging “Loosdrecht” het predikaat “Koninklijk” te verlenen.

In de oorlogsjaren maakt de Vereenging, zoals vele andere clubs, moeilijke tijden door. Op last van de bezetter wordt de KWV ”Loosdrecht” weer gedegradeerd tot de WV “Loosdrecht”. Toch blijkt dat, ondanks belemmeringen van allerlei aard, veel mensen zich juist tot de watersport wenden. Het ledental stijgt van 517 in 1940 tot 808 in 1945.

Na de oorlog worden de zaken op de, inmiddels weer Koninklijke, Vereeniging opnieuw met groot enthousiasme aangepakt, waardoor een nieuwe bloeiperiode ontstaat in de club. Wanneer in 1962 het vijftigjarig bestaan op grootse wijze wordt gevierd, telt de Vereeniging 1252 leden. In datzelfde jaar wordt tevens een tweede, uniek, jubileum herdacht. De heer Alfred Sprenger, die gedurende een halve eeuw de functie van secretaris heeft vervuld, wordt tot ere-voorzitter benoemd.

De volgende 50 jaar wordt met groot elan door vele leden zorg aan “De Vereeniging” besteed, waardoor deze kon uitgroeien tot wat zij op dit moment is: de grootste watersport vereniging in ons land met een prachtig clubgebouw, een grote (en volle) haven en een drukbezette wedstrijdkalender. In 2012 heeft de KWVL haar 100-jarig bestaan mogen vieren.
Gezien het feit dat ruim 15% van de huidige 2300 leden uit actieve jeugd bestaat, mogen we de toekomst van de KWVL met vertrouwen tegemoet zien.

 

 

Uitslagen en Verslagen:

No Comments Yet.

Praat mee!