Aankondiging bestuurssamenstelling per ALV 4 februari 2018

Hilversum, 24-01-2018

Beste leden van de klasse organisatie,

Een kleine vier weken geleden hebben we de uitnodiging en de agenda van de ALV van 4 februari aanstaande aan alle leden verzonden. Daarin hebben we ook de voornemens van het bestuur gemeld om af te treden en zich te laten vervangen door nieuwe bestuursleden. Bij het versturen van het desbetreffende bericht was er echter pas één nieuw bestuurslid bekend. Kennelijk heeft dit bericht de nodige impact gehad, want in zeer korte termijn hebben zich een aantal leden aangemeld voor een plaats in het bestuur zodat we als bestuur op de ALV een vrijwel geheel nieuw bestuur kunnen voorstellen:

 

Aftredend Functie Opgevolgd door
Paulus Mooyman Voorzitter Reinout Klapwijk
Paul de Groot Penningmeester Lucas van den Brekel
Harmen Bouwstra Secretaris Leonie Mooyman
Vacant Promotie en sponsoring Lisette den Oudsten
Geert Geelkerken Voorzitter TC Ewoud Krens

Klaas ’t Hoen blijft als Wedstrijdcommissaris

Wat we heel mooi vinden is dat we op een korte termijn een voltallig bestuur kunnen installeren waar de functies goed en volwaardig bezet zijn.

We hopen de leden in grote getale op de Algemene Ledenvergadering 2018 te mogen ontmoeten.

Namens het bestuur:

Paulus Mooyman
Voorzitter 16m2 klasse organisatie

No Comments Yet.

Praat mee!