Uitnodiging ALV op 4 februari te Sneek

Locatie: Van der Valk Sneek, Burgemeester Rasterhofflaan 1, 8606 KZ Sneek
Zondag 4 februari 2018 aanvang 14:00 uur

Wanneer: Zondag 4 februari 2018 aanvang 14:00 uur

 

Geachte leden,

Het bestuur van de 16m2 Klasse Organisatie nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Voorafgaand aan de vergadering wordt er een vergadering voor meetbriefhouders gehouden. Inhoud en agenda van deze vergadering zal uiterlijk twee weken voor aanvang van de vergadering worden verzonden naar alle meetbriefhouders.

Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Paul de Groot (penningmeester). Het bestuur stelt dhr. Lucas van den Brekel voor als kandidaat voor de functie penningmeester.

Aftredend en herkiesbaar voor maximaal 1 jaar Paulus Mooyman (voorzitter) en Geert Geelkerken (voorzitter technische commissie). In afwijking van de statuten kunnen tegenkandidaten zich aanmelden tot 10 dagen voor aanvang van de ALV bij de voorzitter (deze periode is verruimd i.v.m. de late verschijning van deze aankondiging).

Na afloop van de ALV wordt de nieuwe Kwadraat & Praat 16m2 Magazine 2018 aan alle aanwezige leden uitgereikt waarmee je deze als eerste in handen hebt.

Aan de nummer 1, 2 en 3 stuurman en bemanning in de eindstand "16m2 zeiler van het jaar 2017" worden mooie prijzen uitgereikt. Onder de aanwezige deelnemers jaarprijs wedstrijden wordt een fok verloot. En natuurlijk wordt de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt.

Vanzelfsprekend wordt de wedstrijdkalender 2018 bekend gemaakt waarin de datum en locatie van NK Sprint, NK en Seizoensfinale zullen staan.

De indeling van de middag is als volgt:
13.30 – 14.00 uur: Technische vergadering voor meetbriefhouders. Inhoud en agenda van deze vergadering zal uiterlijk twee weken voor aanvang van de vergadering worden toegezonden.
14.00 – 16.00 uur: Algemene Ledenvergadering 16m2 Klasse Organisatie
16.00 – 16.15 uur: Uitreiking Kwadraat & Praat Magazine 2018.Aansluitend aan de ALV is er gelegenheid tot het nuttigen van een drankje.

Publicaties vooraf in januari 2018
Ter voorbereiding op de ALV worden de volgende documenten op de website geplaatst:
·       Agenda ALV 4 februari 2018
·       Concept-notulen ALV 2017
·       Jaarverslagen 2017

Vergadering voor meetbriefhouders

Onderwerpen zijn toestaan van GPS en vervallen van G.2.1 waardoor alle zeilen moeten voldoen aan de huidige KV. Ter voorbereiding van de vergadering van meetbriefhouders wordt het voorstel tot wijzigingen met toelichting op de website geplaatst.

Deel dat je ook gaat op Facebook
 
 

Ben je verhinderd dan graag een berichtje naar de secretaris.
Wij hopen wederom op een grote opkomst.

Namens het bestuur van de 16m2 KO,
Harmen Bouwstra
secretaris 16m2 klasse organisatie
secretaris@16m2.nl
06-22.44.69.21

 

No Comments Yet.

Praat mee!