Holland weekend, KWVL

Op 10 & 11 juni 2017 vindt het Holland Weekend plaats op de K.W.V. Loosdrecht. Zoals altijd wordt het Holland Weekend een gezellig evenement waar uitdagende wedstrijden gecombineerd worden met een gezellig walprogramma. Zo is er o.a. muziek op de zaterdagavond en is diner op zaterdag voor de zeilers inbegrepen in het inschrijfgeld.

Wat is er nieuw tov voorgaande jaren:

  • Naast de Pampus en de 12-voets jol hebben we ook de Solo, Vrijheid, Finn, Laser en Laser Master aan de start.
  • Uniek is dat er op twee banen wordt gestart. Baan 1 met de Finn, Laser & Laser Master en Solo. Baan twee: Pampus, 12-voets jol, 16men Vrijheid.
  • Sander Jorissen heeft de wedstrijdleiding
  • Voor alle klassen zijn 8 korte wedstrijden geprogrammeerd.

 

De wedstrijden zijn uitgeschreven voor alle boten van de volgende klassen: Pampus, 12-voets jol, 16m2, Vrijheid, Solo, Finn, Laser & Laser Master. Dit zijn 3 klassen meer dan vorig jaar.

Sander Jorissen heeft de wedstrijdleiding. Uniek is dat er op twee banen wordt gestart. Baan 1 met de Finn, Laser & Laser Master en Solo. Baan 2 voor de Pampus, 12-voets jol, 16m2 en Vrijheid. Voor alle klassen zijn 8 korte wedstrijden geprogrammeerd. De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op zaterdag is 11.55 uur. Op zondag zal het eerste waarschuwingssignaal van de dag om 10.25 uur gegeven worden.

Het Holland Weekend is en prachtig evenement dat u niet mag missen!

Direct

Inschrijven

Website van de

Vereniging

Evenement wordt verzeild op:

10-11

Juni

Tot het evenement

De Vereeniging is opgericht op 10 april 1912. De vloot bestond in het begin uit drie wherries maar het bestuur had zich voorgenomen om diverse andere vaartuigen aan te schaffen, waaronder zeilboten, wedstrijden uit te schrijven en de belangen van de roei- en zeilsport zoveel mogelijk te behartigen. Een terrein aan de Loosdrechtsedijk werd aangekocht, waarop in korte tijd een clubgebouw werd neergezet. Het jaarverslag vermeldt dat eind 1912 ruim 150 leden zich hadden aangemeld.

De Vereeniging ontwikkelt zich de volgende jaren zeer voorspoedig, zowel wat ledental, outillage als (wedstrijd)activiteiten betreft. In 1937, wanneer het vijfde lustrum wordt gevierd, wordt door de Commissaris van de Koningin medegedeeld dat het H.M. Koningin Wilhelmina heeft behaagd de Watersport Vereeniging “Loosdrecht” het predikaat “Koninklijk” te verlenen.

In de oorlogsjaren maakt de Vereenging, zoals vele andere clubs, moeilijke tijden door. Op last van de bezetter wordt de KWV ”Loosdrecht” weer gedegradeerd tot de WV “Loosdrecht”. Toch blijkt dat, ondanks belemmeringen van allerlei aard, veel mensen zich juist tot de watersport wenden. Het ledental stijgt van 517 in 1940 tot 808 in 1945.

Na de oorlog worden de zaken op de, inmiddels weer Koninklijke, Vereeniging opnieuw met groot enthousiasme aangepakt, waardoor een nieuwe bloeiperiode ontstaat in de club. Wanneer in 1962 het vijftigjarig bestaan op grootse wijze wordt gevierd, telt de Vereeniging 1252 leden. In datzelfde jaar wordt tevens een tweede, uniek, jubileum herdacht. De heer Alfred Sprenger, die gedurende een halve eeuw de functie van secretaris heeft vervuld, wordt tot ere-voorzitter benoemd.

De volgende 50 jaar wordt met groot elan door vele leden zorg aan “De Vereeniging” besteed, waardoor deze kon uitgroeien tot wat zij op dit moment is: de grootste watersport vereniging in ons land met een prachtig clubgebouw, een grote (en volle) haven en een drukbezette wedstrijdkalender. In 2012 heeft de KWVL haar 100-jarig bestaan mogen vieren.
Gezien het feit dat ruim 15% van de huidige 2300 leden uit actieve jeugd bestaat, mogen we de toekomst van de KWVL met vertrouwen tegemoet zien.

 

 

Uitslagen en Verslagen:

No Comments Yet.

Praat mee!