Rabenhaupt Sprint Regatta, VWDTP

Ook dit jaar wordt de Rabenhaupt Regatta weer een heus sprint festijn, met 10 wedstrijden in 2 dagen een super feest om bij te zijn. Snelle wedstrijden, korte wachttijd en een gezellig walprogramma, een super weekend op een feestdag in noord Nederland.

Foto's de Rabenhaupt Regatta van zaterdag en zondag door Luwe Stroosma. Ook heeft Chris Dagelet een foto overzicht gemaakt van het weekend.

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Voorafgaande aan het rampjaar 1672 werd hij voor 4.000 rijksdaalders als legercommandant ingehuurd door de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden om de stad Groningen te verdedigen. Op 7 maart 1671 trad hij als kolonel in dienst van het Staatse leger en kreeg bevel over een regiment dat zijn naam voerde. Op 31 maart 1672 werd hij bevorderd tot luitenant-generaal.

Hij hielp de Groningers zich te verzetten tegen Bernhard von Galen tijdens het beleg van Groningen in 1672. Overigens is de verbinding tussen de stad Groningen en Carl von Rabenhaupt waarschijnlijk al ouder dan 1672 aangezien er in 1627 (geen verschrijving) een Carel Rabenhaubt lidmaat van de Nederduits-gereformeerde kerk in Groningen werd.

Nadat zijn troepen op 30 december 1672 binnen een uur Coevorden hadden ontzet, met behulp van een kaart gemaakt door de plaatselijke schoolmeester Mijndert van der Thijnen en een biezen brugconstructie over het bevroren water van de stadsgracht, werd hij op 4 januari 1673 benoemd tot burgemeester van Groningen, Drost van Drenthe en gouverneur van Coevorden. Rabenhaupt vergat de Ommerschans in te nemen en moest in oktober 1673 opnieuw strijd leveren tegen Bommen Berend, die Coevorden onder water had gezet.[3] De Munsterse troepen werden in april 1674 teruggedreven tot Nordhorn en Neuenhaus in het Graafschap Bentheim.

Direct

Inschrijven

Website van de

Vereniging

Evenement wordt verzeild op:

26-27

Augustus

Tot het evenement

Uitslagen en Verslagen:

No Comments Yet.

Praat mee!