72e Schildweek

72ste Schildweek voor alle erkende open eenheidsklassen van 21 tot en met 27 juli op het Schildmeer te Steendam. De eerste vier wedstrijden (zaterdag en zondag) gelden tevens voor de competitie ‘5- merenkampioen’. De start van de eerste wedstrijd vindt plaats op zaterdagmiddag 21 juli om 12.00 uur.  Kamperen kan op de naast gelegen camping. Recreatiecentrum "De Otter" hanteert gunstige prijzen voor de deelnemers aan de Schildweek. Voor meer inlichtingen kijk op de website van recreatiecentrum "De Otter". U kunt met moederschepen en wedstrijdboten in de haven van Boei 12 terecht. Hiervoor worden speciale prijzen berekend. De jachthaven van "de Otter" is geheel vernieuwd, ook daar gelden gunstige ligplaatsprijzen.

Het thema van de 72e Schildweek wordt nog feestelijk onthuld.

Het inschrijfgeld bedraagt voor: - tweemansboten jeugd: € 38,- (€ 33,- ) of € 7,- (€ 6,- ) per wedstrijd. De uiterste inschrijfdatum is zaterdag 18 juli om 10.30 uur. Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt naar postrekening NL26 INGB 004 4402 12 t.n.v. Z.V. 't Olle Schild-Steendam o.v.v. "71ste Schildweek", met vermelding van klasse en zeilnummer.

Er wordt een uitgebreid programma aan activiteiten aangeboden door  Zeilvereniging ZVOSS en zal vrijwel iedere avond een uitgebreid programma aan randactiviteiten. Ook zullen horecaondernemers rond het meer, zoals Boei 12, De Otter, Podiumcafe Peter en Leni,  een leuk en gevarieerd programma in de avonden aanbieden. Naast dit alles zal tijdens het weekend ook 'Art Carnivale' aanwezig zijn met een breed aanbod voor jong en oud.

In aanvulling op het betreffende artikel van de Standaard Wedstrijdbepalingen kan het inschrijven ook via internet (www.zvoss.nl) geschieden. Inlichtingen: Jaap Faber, tel.: 06-44 81 89 00 of Wim Wind tel.: 06-18662524

Direct

Inschrijven

Website van de

Vereniging

Evenement wordt verzeild op:

21-27

Juli

Tot het evenement

De afkorting ZVOSS staat voor Zeilvereniging 't Olle Schild-Steendam.
De club bestaat sinds 1942, toen de barre oorlogsjaren twee bestaande clubs – Zeilvereniging Steendam en Zeilvereniging ’t Olle Schild – min of meer dwongen om samen te gaan.
Er ontstond een bloeiende club die zijn hoogtijdagen in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw kende. De club kreeg de beschikking over een clubgebouw. In het Schildmeer lagen 11 wedstrijdboeien, na de wedstrijd was er ‘Boei 12’. Er waren toen zo’n vijfhonderd leden en rond het clubgebouw Boei 12 was een camping en een jachthaven.
Na privatisering van de jachthaven en het verdwijnen van de camping is het ledental van ZVOSS sterk teruggelopen, maar de laatste jaren is er weer een opwaartse lijn te zien.

Historie

De naam ZVOSS is ontstaan na een fusie van twee zeilverenigingen (Zeilvereniging Steendam en Zeilvereniging ’t Olle Schild) op 12 mei 1942. Aanvankelijk zat de club bij café Hinrichs (tegenwoordig de Koperen Scheepshoorn). Toen de zeilvereniging uit haar jasje groeide werd in 1971 begonnen met de bouw van clubhuis Boei 12. Tot op de dag van vandaag zetelt de zeilvereniging in Boei 12.
Op 16 juli 1996 is een geheel nieuwe clubruimte onder Boei 12 in gebruik genomen met alle voorzieningen die een zeilvereniging nodig heeft zoals een informatiecentrum, vergaderzaal, kleedruimtes, douches, wc's enz.
De zeilvereniging is aangesloten bij het Watersportverbond.

No Comments Yet.

Praat mee!