Jaarverslag 2016

Jaarverslag van de voorzitter - Paulus Mooyman

Lustrumjaar

We gaan even terugkijken naar afgelopen jubileumjaar. We zijn het jaar  begonnen met een zeer goed bezochte ALV in Sneek. Na jaren de ALV bij Heineke in Loosdrecht te hebben gehouden, leek het ons wel een mooi idee om een andere locatie te zoeken. Dat werd Van der Valk in Sneek waar we meer dat 50 leden konden begroeten! Dit soort aantallen krijgen we gewoonlijk alleen als er flink gedonder is, maar ditmaal was het een buitengewone plezierige vergadering met veel informatie, de opening van het lustrumjaar en natuurlijk de doop van de glossy! En natuurlijk de jaarlijkse borrel na afloop. Prima start van het lustrumjaar!!

In de daarop volgende weken  kon iedereen een lustrumpolo bestellen bij Gaastra. We zijn ruim de 200 gepasseerd en dat was terug te zien dit jaar op alle evenementen!

In het weekend van 21 en 22 mei werd onze verjaardag van de zestienkwadraatklasse gevierd op het Gaastmeer. Een zeer geslaagd weekend met mooie en verrassende wedstrijden en vooral veel gezelligheid.  Met dank aan de familie Syperda voor de prima ontvangst en het gebruik van de nodige voorzieningen. Daarnaast hebben we het NK een extra invulling gegeven met een varend diner rond de Beulaker Wiede. Al met al een mooi lustrumjaar.

Voornemens

We hebben de laatste jaren als bestuur getracht een aantal zaken goed georganiseerd te krijgen. Dat betrof zaken zoals  van een voltallig bestuur, goede financiële- en ledenadministratie, de aanpassing van de statuten, eenduidigheid in de klassenvoorschriften, andere communicatie structuur en uitvoering en meer van dit soort zaken. Kortom: we hebben eerst de huishouding op orde gebracht en krijgen nu wat meer tijd om naar de toekomst te kijken.

Tijdens de afgelopen voorjaarsvergadering in februari hebben we al een schot voor de boeg gegeven. We willen als klassenorganisatie meer leden hebben en ook meer boten aan de start. Dat eerste streven lijkt voor de hand liggend, maar de afgelopen 15 jaar hebben we te maken gehad met een gestaag teruglopend aantal leden. De redenen daarvoor zijn lastig te achterhalen. Maar het afgelopen jaar hebben we als bestuur besloten om meer leden te werven. Gewone leden, maar ook bemanningsleden om zo veel mogelijk mensen bij de klasse te betrekken. Door even met elkaar flink achter potentiële leden aan te gaan, hebben we meer dan 30 nieuwe leden kunnen bijschrijven. Een mooi resultaat en we gaan nog even door, want juist door iedereen te betrekken en te informeren blijft de klasse actief.

Een tweede voornemen was het aantal boten aan start en finish te laten toenemen. Elders in dit magazine staat een onderbouwing, maar we zijn er inderdaad in geslaagd om het aantal deelnemers toe te laten nemen. Blijkbaar kunnen we als klasse ons iets voornemen en dan daar ook nog gevolg aan geven. Want het is natuurlijk zo dat het aantal klassen de afgelopen jaren flink is toegenomen, maar de totale deelname aan zeilwedstrijden niet. Het Watersportverbond zit in een soort spagaat. Er treedt aan de ene kant een vergrijzing op en om het zeilen populair te maken/houden, is het dus wel noodzakelijk om er wat spectaculaire klassen aan toe te voegen. Maar dat geeft weer een versnippering tot gevolg. Bij de PIP kunnen we dit verschijnsel goed zien; het aantal klassen dat zou kunnen deelnemen zit ver boven de 30, maar doordat er steeds kleinere velden zijn, voldoen die klassen niet aan het minimum van 20 boten aan de start bij een NK. Als gevolg hebben we met de PIP een kleine  - doch selecte -  groep zeilers aan de start.  Veel klassen kennen dit probleem en het is dan ook een goede ontwikkeling dat wij als klasse steeds meer jonge mensen enthousiast kunnen maken om in die traditionele zestienkwadraat te stappen. Mede doordat de gemiddelde verkoopprijs is gezakt, wordt voor jonge zeilers mogelijk om in een betaalbaar scheepje te zeilen. Ik meen dat we de groei van het aantal leden en deelnemers de komende jaren veel aandacht moeten blijven geven. Met een grote klasse en een leuke betrokkenheid van de leden moet de zestienkwadraatklasse aantrekkelijk blijven voor een grote groep zeilers. En iedereen is welkom!

Bestuur

We hebben dit jaar als bestuur weer met een volle bezetting kunnen werken. We proberen niet te veel te vergaderen, maar vooral een aantal zaken te doen. Klaas heeft het prima gedaan als nieuwe wedstrijdcommissaris  en dat is  echt wel een flinke klus! Wolter heeft helaas te kennen gegeven dit jaar te willen stoppen als bestuurslid promotie en communicatie. Heel jammer, maar we zijn natuurlijk wel heel blij met al de veranderingen die hij op zijn terrein heeft bewerkstelligd. We hebben echt flink doorgepakt en het resultaat mag er zijn. Wolter, heel hartelijk bedankt voor het geleverde werk! Er is nu zoveel geautomatiseerd en vernieuwd en de data komen zo snel op de site dat ik zelf eigenlijk te weinig stukjes “van de voorzitter” heb geschreven. Zal ik komend jaar weer wat vaker doen.

Daarnaast zijn we als bestuur bezig om een bestuursreglement te maken waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden omschreven worden. We hebben iets dergelijks niet en het zal wel helpen bij het aantreden van nieuwe bestuursleden.

NK sprint

Nieuw in 2017 is het NK sprint. Niet geheel onverwacht, maar het leek ons een mooi idee om naast het “gewone” Nederlands kampioenschap een NK sprint te hebben. Lees elders in het magazine over de data.

Tasmanië

Op het moment dat ik dit schrijf wordt eraan de andere kant van de wereld een nieuwe 16m2 gebouwd. Lees elders in het magazine het verhaal over deze kwadraat op het zuidelijk halfrond.

Semaine du Golfe

Vorig jaar stond er een uitgebreid artikel in dit magazine over het evenement Semaine du Golfe. Dit evenement vindt om het jaar in Zuid-Bretagne plaats. Dus dit jaar kan je met de kwadraat weer naar : La Semaine du Golfe du Morbihan, negende editie, vanaf maandag 22 mei t/m zondag 28 mei 2017. Elders in het magazine tref je meer informatie aan over dit evenement.

Al met al weer genoeg zaken om naar uit te kijken voor het komende seizoen. Laten we hopen op een mooi zeiljaar met mooie wedstrijden en veel zeilplezier!

Jaarverslag 2016 van de secretaris - Harmen Bouwstra

Het jaarverslag van de secretaris kan de lezer gerust overslaan, want zoals ik vorig jaar al schreef is secretaris zijn vooral saai. Er is niets leuks om over te schrijven. Alle leuke dingen zijn al geschreven in de jaarverslagen van de andere bestuursleden en ga ik hier niet nogmaals vertellen.

De voornaamste taken en verantwoordelijkheden van de secretaris zijn het organiseren van de bestuursvergadering, algemene ledenvergadering, de jaarverslagen en het bewaken van de bestuurs- en vergaderdiscipline. Uit het laatste punt put ik mijn motivatie. De vergaderingen worden goed bezocht en de bestuursleden voeren hun actiepunten volgens afspraak uit, waarmee alles dat er voor mij rest is het vastleggen in verslagen. Daar kan niemand op voorhand enthousiast over worden, maar dat wordt natuurlijk allemaal anders als je weet dat het over de 16m2-klasse gaat.

Ik had in 2015 al een jaartje proef mogen draaien als onbeëdigd secretaris. Tijdens de algemene ledenvergadering in Sneek werd mijn kandidatuur zelfs met applaus bekrachtigd en kon ik op het pluche achter de bestuurstafel plaats nemen. De algemene ledenvergadering werd voor de eerste maal sinds lange tijden gehouden in Sneek. De opkomst was enorm en de stemming goed. Immers er lag een fantastisch zeilseizoen achter ons en 2016 beloofde nog beter te worden met het 85-jarig jubileum. Met Klaas ’t Hoen zojuist benoemd als nieuwe wedstrijdsecretaris was er meteen een nieuwe opzet van de jaarprijs. En daarnaast natuurlijk tijdens de algemene ledenvergadering de uitreiking van de allereerste 16m2-glossy. De contributie wordt niet verhoogd en het bestuur heeft voor 2016 twee speerpunten: meer leden en meer deelnemers waarover je elders in dit magazine de resultaten leest. Kortom we hebben zin in 2016!

Het bestuur kwam in 2016 naast de voorvergadering voor de algemene ledenvergadering periodiek tweemaandelijks en dus zesmaal bijeen. Het werd mooi verdeeld over de zes woonadressen van de zes bestuursleden. Bij al deze vergadering staan bestuurszaken, financiën, website, PR, wedstrijdzaken en technische zaken op de agenda. Ruim een week voor het NK kwam het bestuur in een informele sfeer in Legemeer bijeen om de laatste puntjes op de i te zetten. Heel Legemeer liep er voor uit.

De bestuursvergaderingen lopen parallel met de gebeurtenissen van het zeilseizoen zoals elders omschreven. Daaraan wil ik twee fijne momenten toevoegen, die plaatsvonden tijdens de Sneekweek.

Als eerste mocht de 16m2 vanwege het 85-jarig jubileum met vijf boten meedoen aan de vlootschouw. De vijf boten waren snel geregeld en mooi versierd. Zo stalen Coen van Beek (4004), Frans Wiersma (4034), Paulus Mooyman (4429), Otto Groen (4436) en Taco den Oudsten (4437) de show. Vele foto’s en een filmpje uit de losse pols werden gemaakt en door een spontane ad hoc-actie stond nog dezelfde avond om half elf al een compilatie op het Facebook- en Twitteraccount van de 16m2-klassenorganisatie. Wie doet ons dat na? Het tweede moment was een door Paulus Mooyman spontaan georganiseerde barbecue op de zaterdagmiddag van de Sneekweek met een enorme opkomst. Het was een gezellige avond met maximale ondersteuning van het kielbotencentrum van de KWS. Vanaf 2017 gaan we dit initiatief zeker voortzetten.

Uiteindelijk mocht ik dan ook nog wat doen aan de bestuurlijke speerpunten voor 2016. Ik heb het initiatief genomen om tijdens het NK op de Beulakerwijde bemanningen als lid te werven. En dat is gelukt. De meesten zeiden spontaan “ja, eindelijk ben ik lid”. Een ander liet zich graag overtuigen. Een enkeling stribbelde wat tegen, maar boog later op de avond alsnog het hoofd. Voor degenen die geen lid werden of dit nog even uitstellen, hebben wij begrip!

Dit was het dan voor 2016. Ik hoop dat je het verslag toch met plezier gelezen hebt. Ik beloof dat ik er in 2017 weer bij zal zijn op het water met mijn eigen Cinnamon girl ....

Jaarverslag van de penningmeester - Paul de Groot

Dit jaar geen positief bericht van de penningmeester. Het was een duur jaar, maar wel ... heel gezellig!

Het jubileumjaar is groots gevierd met een mooi evenement op het Gaastmeer bij onze 16m2- vrienden Peter en Frieda Syperda. Op vrijdagavond al gezellig in het restaurant en op zaterdag een mooie zeildag en aansluitend een mooie avond! Voor de leden was het evenement gratis, dus de penningmeester kreeg de factuur. Die factuur is eenvoudig verwerkt in de administratie. Ook tijdens het NK in Wanneperveen hebben we een bijdrage vanuit de jubileumpot gebruikt om het evenement tot een succes te maken. Wellicht hadden we iets meer moeten doen, zodat we ook goed konden eten.

Sinds de aanschaf van e-Captain is het heel makkelijk en overzichtelijk om de administratie bij te houden. De kascommissie heeft het ieder jaar ook lastiger om moeilijke vragen te stellen, aangezien het systeem duidelijke overzichten kan produceren.

Hulde aan de leden die zijn overgestapt naar een automatische incasso! Dit maakt het leven van de penningmeester nog mooier. Bij dezen nogmaals het verzoek om gebruik te maken van de mogelijkheid om de contributie automatisch te laten afschrijven. Voordat de incasso uitgevoerd wordt, ontvangt u een e-mail met de factuur, zodat u weet wat er gaat gebeuren. Voor de leden die met enige regelmaat een herinnering ontvangt is het zeker een aanrader! Nu we het er toch over hebben. Willen de volgende leden hun contributie voor 2015 en 2016 nog even overmaken: .... ?

Het zou toch wat zijn dat je je naam hier vereeuwigd ziet. Neem geen risico en e-mail je rekeninggegevens naar penningmeester@16m2.nl . En betaal op tijd.

Goed nieuws te melden over het ledenbestand. Dankzij de tomeloze inzet van Harmen Bouwstra tijdens het NK hebben we bijna 20 nieuwe bemanningsleden mogen inschrijven! Helemaal top! En naast het lidmaatschap van de mooiste klasse van Nederland krijg je ook nog eens gratis een bemanningslicentie van het Watersportverbond. Naast de vele bemanningsleden hebben wij ook een groot aantal nieuwe booteigenaren/leden mogen verwelkomen. Zeilers met Olympische achtergrond, allround zeilers, die ook in de Regenboog en Pampus varen. En natuurlijk de recreatiezeilers. Al met al een topjaar voor de klasse!

Ondanks de extra uitgaven in het jubileumjaar hebben we een financieel gezonde klassenorganisatie en kunnen we met elkaar nog lang genieten van onze klasse!

Tot ziens op het water!

Jaarverslag wedstrijdcommissie 2016 - Klaas 't Hoen

Ook dit jaar begon ons seizoen traditiegetrouw weer in Reeuwijk met de Paashaas. Dit jaar erg vroeg, eind maart al, een onstuimig begin met slechts 8 fanatiekelingen aan de start die de winter zonder zeilen al zat waren.  Gevolgd door de opening op Nieuwkoop een maand later tijdens de TT. Ook hier was het nog erg fris en stond de wind weer “aan”.

Pas hierna kwam het seizoen goed los, met Caribische omstandigheden tijdens de Gouwe Ouwe in Rotterdam en de Kleine Sneekweek, prachtige condities, zomerse tempraturen en mooie wind. Meteen zie je de deelnemers velden groeien, totaal 32 bootjes aan de start tijdens dit weekend.

Tijdens ons jubileum jaar mocht natuurlijk ook een jubileumevenement niet ontbreken!  In het weekend van 21 en 22 mei werd onze verjaardag van de 16kwadraat klasse gevierd op het Gaastmeer bij Waterrecreatie Syperda en restaurant Boppe de GolleIn het weekend van 21 & 22 mei vierden we onze verjaardag op het Gaastmeer bij de familie Syperda en restaurant Boppe de Golle. Met bijna 50 boten hebben we onze verjaardag goed gevierd! En tijdens een heuse zwerftocht over het Gaastmeer en omgeving hebben we ook nog wat van de omgeving kunnen zien; een prachtig gezicht zo’n groot veld 16m2 halvewind admiraalzeilend richting bier!

De maand juni is de laatste jaren erg in trek om wedstrijden te organiseren, al met al veel  boten op het water, wat natuurlijk prachtig is! Helaas door een aantal dubbele evenementen  in de toch al overvolle agenda kan niet ieder evenement rekenen op de deelname die ze verdient. Dit is voor mijn persoon een punt van aandacht waar ik mee aan de slag ben. We hebben met z’n allen het doel om zoveel mogelijk bootjes aan de start te hebben, maar dan moeten we de agenda’s beter gaan afstemmen. Voor komend jaar valt dat nu al niet meer mee, maar voor 2018 staan er her en der wat datums te veranderen waardoor we verspreidt over het seizoen nog meer grote evenementen kunnen varen!

Juli is de maand van de vakanties. ZVOSS  presteert het ieder jaar weer om een schitterend evenement neer te zetten tijdens de Schilweek, mede door de inzet van de lokale zeilers een mooi groot veld boten aan de start! Door deze inzet is de Schildweek inmiddels een evenement dat door menig 16m2 zeiler geliefd is en niet meer is weg te denken uit onze agenda! Maar buiten de Schildweek is juli ook een maand om vooral uit te kijken naar het NK een maand later.

Dit jaar hebben we ons NK gevaren op de Beulakerwijde. We hebben wederom een schitterend NK gezeild met een meer dan terechte kampioen! Thijs en Willy nogmaals gefeliciteerd! Om onze verjaardag nog eens te vieren had Paulus een “rondvaartbootje” geregeld voor ons, waarover diverse klassen nog steeds met een jaloerse blik naar kijken. Al met een NK met wederom Caribische omstandigheden waar ieder die meegevaren heeft met een goed gevoel op terugkijkt.
Van de deelname aan het NK hadden we vooraf misschien wel meer verwacht maar in ieder geval zien we weer een stijging in het aantal deelnemers en dat werd beloond met het mooiste weer om mee te zeilen. Laten we ervoor zorgen dat de groei in deelnemers van 2016 doorzet in het komende jaren, dan zitten we in 2017 tijdens ons NK in sloten alweer boven de 60 bootjes.

Om onze klasse te promoten hebben dit jaar voor het eerst meegedaan aan de watersportpromotie dag in Heeg. Tijdens deze waren meerdere klassen uitgenodigd voor promotie van hun klasse. Jens Jongsma is namens onze klasse aanwezig geweest om jonge (en oudere jongere) zeilers uit diverse andere klassen enthousiast te maken voor de 16m2. Omdat dit de eerste keer georganiseerd was liep het misschien nog geen storm maar voor de komende jaren denk ik zeker dat dit soort initiatieven belangrijk zijn om bij te zijn en onze prachtige klasse te promoten bij andere wedstrijdzeilers. Jens bedankt voor je tijd en energie!

In oktober hebben traditie getrouw weer de PIP gevaren, een van de mooiste reclame evenementen voor onze klasse! Mede mogelijk gemaakt door 16m2 eigenaren uit alle windstreken die hun boot hiervoor ter beschikking stellen, waarvoor nogmaals dank!! Ik reken komend jaar ook weer op jullie!
Dit jaar weer schitterende omstandigheden en een terechte winnaar Hette van der Zwaag uit de Valk. Helaas wat weinig kampioenen aan de start door verschillende redenen, maar ook dit heeft onze aandacht en wellicht kunnen we iets aan de opzet veranderen waardoor we komende jaren wel gewoon weer 18/20 kampioenen aan de start kunnen verwachten. Dat is toch wel wat dit schitterende evenement verdiend!

Voor de afsluitende seizoen finale hebben we afgelopen jaar gekozen voor een relatief onbekende locatie voor onze in het noorden, Heeg.
Helaas niet het grote veld waar we op gehoopt hadden, mede door skûtsjes wedstrijden, maar daarover meer elders in dit nummer  maar diegene die wel geweest zijn hebben een heerlijk weekend gehad. Een perfecte organisatie en zeer gastvrij ontvangen en natuurlijk een terechte winnaar Jaap & Janniek Jongsma, nogmaals gefeliciteerd!

Het seizoen werd dit jaar weer afgesloten tijdens de Midwinter, dit jaar in Nieuwkoop gevaren. 9 fanatiekelingen hebben daar genoten van goed weer en leuke wedstrijden. Lodewijk en Ruud wisten deze midwinter winnend af te sluiten, nogmaals gefeliciteerd!

Al met al hebben we mooi jaar gehad, met in totaal iets meer boten aan de start dan voorgaande jaren. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee! Het laat zien dat onze klasse leeft en tegen de stroom in gaat van het algemene beeld dat er minder wedstrijd gevaren wordt. Dat dit niet vanzelf gaat ben ik inmiddels na mijn 1e jaar als wedstrijdcommissaris wel achter.. Ik wil dan ook graag iedereen die heeft geholpen om dit seizoen weer tot een succes te maken bedanken voor hun inzet en hulp en hoop dat ik de komende jaren weer op jullie kan rekenen om nog meer boten aan de start te krijgen!

Op naar 2017!

Jaarverslag van de commissaris PR en communicatie - Door Wolter Rijks

2016 is de voltooiing van het nieuwe media beleid geweest. Nadat vorig jaar de website onder handen is genomen is nu het integrale connectie gemaakt met sociale media, maar vooral de e-mailing is geautomatiseerd. Hierdoor ontving u de aankomende wedstrijden in uw inbox, met de mogelijkheden om deze zelfs te specificeren op uw regio, maar ook de Nieuws en Praat 2.0 werd elke laatste dag van de maand verzonden.

Website

De gebruiksvriendelijkheid van de website is aangepakt, door geen aparte NK site meer te hebben, maar deze te integreren in de wedstrijden overzicht. Ook een duidelijke scheiding tussen de jaarprijs en regio wedstrijden is hiermee tot stand gekomen. Verder zijn er nog een een aantal pagina’s her-ontworpen zoals de uitslagen, verslagen en media pagina. Ik wil alle 3 de prijswinnaars van afgelopen seizoen bedanken voor het insturen van de verslagen, zonder jullie was de website een stuk minder interessant geweest.

Een aantal nieuwe functies zijn toegevoegd, zoals het forum, reclame en verkoop van de jubileum polo en Nieuws en Praat archief, mede mogelijk gemaakt door Erwin Westerman. Ook de communicatie wegen naar het bestuur is versimpeld door Facebook messenger te installeren onder contact, maar ook via de Facebookpagina, hierdoor hebben we al verscheidene antwoorden kunnen geven.

Nu een aantal cijfers over de website. De trend van bereik vergroten is doorgezet in 2016, door meer bezoeker (+11% totaal van 14.500 bezoekers) en pagina’s bekeken (+25.5% totaal van 96.325 pagina’s en artikelen) op de website. Toch blijven we interessant voor nieuwe bezoekers, al daalde dit natuurlijk doordat we meer data verzamelen, maar nog altijd is 44% van de bezoekers nieuw op de website. Mobiel en tablet is de toekomst om op internet informatie op te zoeken, we zien dan ook een toenemende aantal mobiele gebruikers en dit stijg met 10% naar een mooie 50/50 verdeling met de desktop. Bezoekers bereiken de websites nog steeds met overgrote meerderheid via de zoekmachines, maar ook via e-mail steeg de aanwas beide met 8%. Top 3 sites blijven de Home pagina (22.5%), Vraag en Aanbod (10%) en NK pagina (4.6%) en blijft de bezoektijd van ongeveer 3 minuten gelijk. Waarbij de meeste mensen toch na het weekend een bezoekje komen nemen, namelijk op maandag 20% en dinsdag 16%.

E-mail

De e-mail opzet was het laatste ontbrekende stukje in de volledige strategie. We hebben hier hele grote slagen gemaakt, door te kiezen voor een 2-weg strategie, namelijk voor leden en voor geïnteresseerden. Hierbij is de basis de website en fungeert de e-mail als een soort herinnering met links terug naar de website.

Voor de leden hebben we voornamelijk de nieuwe Nieuws en Praat 2.0 verzonden, plus een paar incidentele aankondigingen voor evenementen of de jubileum polo. In totaal hebben we 2986 e-mails verzonden waarbij 1930 (=64.6%) geopend en daarbij 1106 (57.3%) op geklikt is.

Nieuw dit jaar was de wedstrijden nieuwsbrief, die elke 2 weken gedurende het seizoen werd verzonden. Door je instellingen aan te passen, kan je zelfs je regio kiezen en deze wedstrijden komen dan met meer informatie in de e-mail. Dat men dit interessant vind is te zien want we hebben 30 nieuwe aanmeldingen (+9.6%) van een totaal van 343 mensen (13 die hebben opgezegd). We hebben 6470 e-mails verstuurd, waarin 3534 geopend werd (54.6%) en 1670 op geklikt (47.3%). Dit resulteerde in uiteindelijk een directe toestroom voor de website van ongeveer 20% van het totaal, een heel mooie toevoeging op de bestaande middelen.

Facebook

Facebook is het sociale media platform waarbij we het meeste bereik lijken te creëren, maar we hebben ook heel veel meer mensen bereikt in 2016, namelijk 124 likes erbij (4 dislikes, dus netto 120) naar 339 (waarbij we 30% vrouwen hebben in totaal)! Voor de berichten en video’s hebben we een enorme slag gemaakt, we hebben meer dan 6000 likes gekregen vorig jaar en 8.864 keer is een video van ons bekeken, waarbij de video over het jubileum 3.9 duizend keer gezien is hebben 2000 mensen het bekeken, maar ook het NK beeldverslag met de mooie foto’s van Pieter Lanser hebben 1400 mensen bekeken waarbij 4.5 duizend mensen hem voorbij hebben zien komen op hun wall.

Tijdens het NK op 28 augustus werden 4764 mensen bereikt op 1 dag, maar gemiddeld genomen bereiken we 328 mensen per dag via Facebook (vorig jaar 138)!

Twitter

Dit jaar hebben we 55 extra volgers gekregen en 272 tweets gepost. Hierdoor hebben we een bereik gecreëerd van 93.930 weergaven!

Boten te koop op de website

Het laatste onderdeel is de mogelijkheid om je boot te verkopen op de website. We vragen hiervoor een zeer kleine vergoeding, maar daarvoor krijg je dus een groot bereik aan geïnteresseerden, hierdoor zijn er in 2016 via de site 9 boten verkocht. Deze stonden gemiddeld 200 dagen te koop en de vraagprijs bedroeg 8500 euro.

Slotwoord

De tweede editie van de Kwadraat & Praat van de klassenorganisatie is tot stand gekomen, onder de fantastische coördinatie van eind redacteur Pieter Lanser. Ik wil hem hiervoor persoonlijk nogmaals bedanken! Ik ga dit jaar aftreden als PR en Promotie bestuurslid, omdat ik privé het moeilijk vindt om de tijd volledig aan de functie te kunnen besteden. Daarbij komt dat het doel die ik mezelf voor ogen had, de website, sociale media en e-mails allemaal draait en ook de branding van het merk volledig als eenheid functioneert. Het belangrijkste van dit alles is dat ik dit heb geïmplementeerd zonder enige diepgaande ICT kennis en allemaal gratis online software gebruik. Dit betekent dat deze functie uit te voeren is met alleen wat computerkennis die niet verder hoeft te gaan als normale standaard kennis die iedereen heeft voor bijvoorbeeld Microsoft Office. Mijn opvolger krijgt dan ook zeker nog ondersteuning van mijn zijde om zich volledig in te werken in de materie. Dus wacht niet langer en geef aan dat je in deze mooie functie wil stappen en iets terug wil doen voor het mooiste stukje rondhout dat er vaart in Nederland!

Jaarverslag van de technische commissie - Geert Geelkerken

De technische commissie kent een hele rustige periode. Na het project om de klassenvoorschriften up-to-date te maken en de eenheid in de klasse te borgen, heeft met name Teun Keessen zich ingezet om alle tekeningen te corrigeren. De tekeningen worden door het Watersportverbond in de toekomst elektronisch aangeleverd.

Tijdens het afgelopen NK is onze klassencontroleur weer door alle boten gekropen en heeft tot zijn grote voldoening geconstateerd dat een aantal booteigenaren hun schip hebben aangepast of laten aanpassen aan de voorschriften. Daarmee hebben we met elkaar een grote stap gezet richting grotere eenheid in de klasse. De TC concludeert dat we allemaal begrepen hebben dat eenheid van de klasse essentieel is om het spelletje wedstrijdzeilen leuk te houden.

Toch moeten we niet stil blijven zitten. Er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen die onze aandacht nodig hebben. Een voorbeeld daarvan is de discussie die we tijdens de laatst ALV kort gevoerd hebben. Die discussie gaat over het toestaan van GPS aan boord. Andere klassen zijn ons daarin reeds voorgegaan. Wordt vervolgd...

No Comments Yet.

Praat mee!