Uit de oude doos; Jaarverslag 1993

Het jaar 1993 lig inmiddels weer achter ons zodat een korte terugblik op zijn plaats is.

Bestuurszaken.

Het bestuur is in 1993 zeven maal bijeen geweest, terwijl één vergadering werd gehouden met de kaderleden.

Voor het eerst werd de algemene vergadering op vrijdagavond gehouden. De belangstelling tijdens deze vergadering was met 47 aanwezigen beter dan vorige jaren. De vrijdagavond valt dus kennelijk toch beter in de smaak voor het houden van een vergadering dan de zondagmiddag. Overigens is een aantal van 47 leden op een jaarvergadering van een vereniging met c.a. 750 leden nog steeds veel te weinig!

Tijdens de algemene vergadering werd besloten tot het samenvoegen van de rayons in het westen van het land tot één rayon Westen en werd tevens de technische commissie teruggebracht tot drie leden.

Voorts vond een geanimeerde discussie plaats over de plaats waar in 1994 het Nationaal Kampioenschap in het Westen dient te worden gehouden. De meerderheid van de aanwezigen sprak een voorkeur uit voor de Loosdrechtse Plassen. Het bestuur heeft overigens naderhand om organisatorische redenen toch moeten kiezen voor het Braassemermeer. Verder bleek dat de technische zaken zozeer in de belangstelling bepaalde zaken aan de orde te stellen. Afscheid werd genomen van Jetze van der Goot, die de voorzittershamer na zes goede jaren neerlegde.

Ruud de Groot werd in diens plaat tot voorzitter gekozen, terwijl in de vacatures die ontstonden door het aftreden van Lucas van den Brekel en Truus Huizenga-Nijdam werd voorzien door de verkiezing van respectievelijk Kerst Koopmans en Adelia da Silva Alves.

De samenstelling van het bestuur in de verdeling van bestuursfuncties was als volgt:

 • Ruud de Groot, voorzitter;
 • Rienus de Jong secretaris;
 • Dini Perdok-Blaauw, penningmeester en ledenmutaties;
 • Donald Feldmann, vice voorzitter en wedstrijdcommissaris;
 • Rien den Oudsten, wedstrijdcommissaris;
 • Siebe van der Zee, technische commissaris, tevens voorzitter technische commissie;
 • Gerrit Kuper, public relations en clubartikelen;
 • Kerst Koopmans, redacteur clubblad en Adelia da Silva Alves, 2e secretaris.

De belangrijkste aandachtspunten voor het bestuur waren de organisatie van de nationale Kampioenschappen, de Primus Inter Paris en de Regio-finale, alsmede de technische zaken die de eenheid in de klasse moeten waarborgen.

De Wedstrijden.

Zoals gebruikelijk werden in de verschillende rayons weer klasse-evenementen gehouden. Hoogtepunten waren de Nationale Kampioenschappen, die dit jaar op het Sneekermeer werden gehouden, de regiofinale op de Belter Wijde en de Jaarlijkse P.I.P- wedstrijden op de Loosdrechtse Plassen.

Het evenement, met als inzet het Nederlands Kampioenschap, kon zich met 90 inschrijvers in een goede belangstelling van de kant van de zeilers verheugen. Helaas maakten de weersomstandigheden het organiserende comité niet gemakkelijk. Desondanks kan worden terggezien op een prima toernooi met Taede Visser als een waardig kampioen. Jammer dat een anonieme briefschrijver het K.N.W.V. aanzette tot het verrichten van her-meting van de 4359. De resultaten van de her-meting hebben echter, zoals te verwachten viel, aangetoond dat het in twijfel trekken van de correctheid van het jacht en daarmede tevens de integriteit van personen volkomen ten onrechte is geweest.

Desalniettemin doen dit soort acties onze klassse geen goed en gesteld kan worden dat de briefschrijver de 16m2 klasse een slechte dienst heeft bewezen.

Tijdens de regio finale bleek de Friese reserve Wiebe Kort de sterkste van allemaal.

Mark Neeleman, nationaal kampioen in de Regenboog, mocht zich na de traditionele Primus Inter Paris wedstrijden de Kampioen der Kampioenen noemen.

Voorts mag niet onvermeld blijven het succes van de teamwedstrijden Friesland-Holland ( of eigenlijk Friesland-rest van Nederland) waarin de Friezen op afstand wonnen van de “Hollanders”.

De 16m2 jaarprijzen werden als volgt verdeeld:

 • De Rietschietersplank (Noord, 16m2-B): Cor de Jong
 • De Helderbeker (Noord, 16m2-A): Jaap Jongsma
 • De Jaarprijs westen: Lodewijk Baas

Voorts,

als bijzondere feiten kunnen worden genoemd de intrede van schepen boven de 4400 en het verloren gaan van twee schepen door brand (4233 en 4295).

Tevens mag niet onvermeld blijven de presentatie van onze klasse tijdens de Watersporttentoonstelling Hiswa en Boot Holland.

Door de inzet van vele vrijwilligers kon onze klasse aldaar op voorbeeldige wijze onder de aandacht van water minnend Nederland worden gebracht.

 

Het bestuur van de 16m2 Klassse Organisatie.

No Comments Yet.

Praat mee!