Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van de 16m2 KO op 12 februari 2017 in Loosdrecht

Geachte leden,

Het bestuur van de 16m2 Klasse Organisatie nodigt u van harte uit voor de ALV.

Voorafgaand aan de vergadering is er een presentatie van I-Seal over Track & Trace waarmee je met een gratis App achteraf op je computer je wedstrijd nog eens over kunt zeilen en daarvan veel leren

Algemene Ledenvergadering.

 Zondag 12 februari 2017 aanvang 14.00 uur in Loosdrecht

Koninklijke Watersportvereniging Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 151, 1231 LT Loosdrecht

LET OP: ALV wordt gehouden bij de Koninklijke Watersportvereniging Loosdrecht.

.

Aftredend is dhr. Wolter Rijks PR + promotie, kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden tot vier weken voor de algemene ledenvergadering aan het bestuur en door tenminste 5 leden ondertekend. Tevens is het bestuur gerechtigd om kandidaten voor te stellen.

Tijdens de ALV wordt de nieuwe Kwadraat & Praat 16 Magazine aan alle aanwezige leden uitgereikt waarmee je deze als eerste in handen hebt.

Met de nieuwe opzet van de jaarprijs pakt het bestuur uit met de uitreiking van waardevolle prijzen voor de nummer 1, 2 en 3 stuurman en bemanning in de eindstand 16m2 zeiler van het jaar 2016. Onder de aanwezige deelnemers jaarprijs wedstrijden wordt een fok verloot. En natuurlijk wordt de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt.

Vanzelfsprekend wordt de wedstrijdkalender 2017 bekend gemaakt waarin de datum en locatie van het nieuw te organiseren Sprint NK 2017 is opgenomen.

De indeling van de middag is als volgt

13.30 – 14.00 uur: Presentatie Track & Trace door Wouter van den Gronden van I-Seal.

14.00 – 16.00 uur: Algemene Ledenvergadering 16m2 Klasse Organisatie

Uitreiking Kwadraat & Praat Magazine 2017.

Aansluitend aan de ALV is er gelegenheid tot het nuttigen van een drankje.

Voeg de afspraak toe aan je agenda via deze links

iCalendar  •  Google Calendar  •  Outlook  •  Outlook Online  •  Yahoo! Calendar 

Publicaties vooraf in januari 2017

Ter voorbereiding op de ALV worden de volgende documenten op de website geplaatst:

  • Agenda ALV 12 februari 2017
  • Concept-notulen ALV 2016
  • Jaarverslagen 2016

Ben je verhinderd dan graag een berichtje naar de secretaris.

 

Wij hopen wederom op een grote opkomst.

Namens het bestuur van de 16m2 KO,

 

Harmen Bouwstra

secretaris 16m2 klasse organisatie

secretaris@16m2.nl

No Comments Yet.

Praat mee!