Schildweek

De Schildweek is een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt georganiseerd door Zeilvereniging Schildmeer. Tijdens deze week zijn er elke dag zeilwedstrijden in verschillende klassen op het Schildmeer. Tevens worden er verschillende feestelijke activiteiten georganiseerd op en rond het Schildmeer door de zeilvereniging en horeca.

In 2018 wordt de Schildweek voor de 73e keer georganiseerd. De 73e Schildweek wordt gehouden van 20 juli t/m 26 juli 2018.


 

Direct

Inschrijven

Website van de

Vereniging

Evenement wordt verzeild op:

20-26

Juli

Tot het evenement

 

 

De afkorting ZVOSS staat voor Zeilvereniging 't Olle Schild-Steendam.
De club bestaat sinds 1942, toen de barre oorlogsjaren twee bestaande clubs – Zeilvereniging Steendam en Zeilvereniging ’t Olle Schild – min of meer dwongen om samen te gaan.
Er ontstond een bloeiende club die zijn hoogtijdagen in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw kende. De club kreeg de beschikking over een clubgebouw. In het Schildmeer lagen 11 wedstrijdboeien, na de wedstrijd was er ‘Boei 12’. Er waren toen zo’n vijfhonderd leden en rond het clubgebouw Boei 12 was een camping en een jachthaven.
Na privatisering van de jachthaven en het verdwijnen van de camping is het ledental van ZVOSS sterk teruggelopen, maar de laatste jaren is er weer een opwaartse lijn te zien.

Historie

De naam ZVOSS is ontstaan na een fusie van twee zeilverenigingen (Zeilvereniging Steendam en Zeilvereniging ’t Olle Schild) op 12 mei 1942. Aanvankelijk zat de club bij café Hinrichs (tegenwoordig de Koperen Scheepshoorn). Toen de zeilvereniging uit haar jasje groeide werd in 1971 begonnen met de bouw van clubhuis Boei 12. Tot op de dag van vandaag zetelt de zeilvereniging in Boei 12.
Op 16 juli 1996 is een geheel nieuwe clubruimte onder Boei 12 in gebruik genomen met alle voorzieningen die een zeilvereniging nodig heeft zoals een informatiecentrum, vergaderzaal, kleedruimtes, douches, wc's enz.
De zeilvereniging is aangesloten bij het Watersportverbond.

No Comments Yet.

Praat mee!