Van uw voorzitter

Ruim een kwartaal geleden trad het grotendeels nieuwe bestuur aan. Om precies te zijn vijf nieuwe leden + Klaas, onze zitten-blijvende voorzitter wedstrijdcommissie. De winter ligt achter ons inclusief Boot Holland in Leeuwarden en de HISWA in Amsterdam en inmiddels heeft het wedstrijdseizoen een mooie start gemaakt.

De derde bestuursvergadering staat gepland voor de 28e deze maand en het gaat dan onder meer over de volgende zaken.

Het vorige bestuur heeft lange tijd een zgn. bestuursreglement op de agenda gehad en dat hebben we gelijk opgepakt en is nu zo goed als afgerond. Een beleidsplan voor de komende 3-5 jaren waarin ook zijn opgenomen de bestuurssamenstelling, taakverdeling en een aftreedrooster.

Ook onze vereniging moet “AVG-proof” gemaakt worden. Dit betreft de nieuwe Europese wetgeving inzake de privacy bescherming. Daar zit nogal wat werk aan vast en zal ons nog maanden bezig houden. Een policy is in concept gereed en zal binnenkort gepubliceerd worden. De ledenadministratie en omgang met persoonlijke informatie van leden moeten we tegen het licht houden en mogelijk moeten bestaande werkwijzen worden aangepast.

De technische commissie (TC) heeft in overleg met het Watersportverbond controles gepland bij lokale evenementen zodat een ieder weet wat eventueel in orde gemaakt moet zijn met het komende NK in augustus. Tijdens het NK willen we zo min mogelijk tijd verliezen aan metingen/controles. Deze zullen steekproefsgewijs plaatsvinden.

Verder buigt de TC zich over een minimum zeilklaar gewicht, een wens van de Algemene Leden Vergadering eerder dit jaar. Toevoeging van een zeilklaar gewicht maakt het eenvoudig(er) om te peilen of een boot voldoet aan het minimum romp/kiel gewicht van 380 kg.

Voor de deur staat het tweede NK-sprint, begin juni op de Belterwiede. De inschrijflimiet van 32 deelnemers werd razendsnel bereikt. Binnen twee dagen nadat de inschrijving geopend was en dus moeten teams die ook willen deelnemen teleurgesteld worden. Hoe we hier volgend jaar mee omgaan is ook een onderwerp dat op de bestuurstafel komt.

Het gewone NK, eind augustus op Loosdrecht, begint concrete vorm aan te nemen. We zullen de mix van wedstrijden en sociaal programma licht aanpassen ten opzichte van de afgelopen jaren, uiteraard om het nog beter en gezelliger te maken.

Helaas vertoonde de website wat kuren, maar inmiddels zijn deze door de webmaster verholpen en zult u binnenkort weer online nieuws van ons krijgen.

Ik wens een ieder weer veel plezier aan zijn/haar zestienkwadraat dit seizoen. Of dat met bouwen, opknappen en/of toer- en wedstrijdzeilen is… geniet ervan.

Reinout Klapwijk
2018-05-17

No Comments Yet.

Praat mee!