Jaarverslagen

Jaarverslagen van de Klasse Organisatie op een rij
Klik op de zwarte balk om de jaarverslagen in te zien

Jaarverslag van uw voorzitter -Reinout Klapwijk

De algemene ledenvergadering op de Hiswa werd goed bezocht en zo ook de after-borrel op de Zestienkwadraat stand. Velen combineerden dit met een gratis bezoek aan de beurs. De Kwadraat & Praat – voor het eerst in harde omslag – kreeg alom lof mede vanwege de gevarieerde inhoud, iets wat altijd weer een uitdaging is. Gelukkig is er een handjevol mensen dat hier de nodige vrije tijd insteekt.

Het NK sprint op het Schildmeer en het reguliere NK op Sneek – misschien moeten we het, in navolging van het schaatsen, kortebaan en langebaan noemen – werden goed bezocht, leverden enthousiaste reacties op en… dezelfde winnaars, Thijs Kort met respectievelijk broer Erik en partner Willy.

De deelname aan wedstrijden is stabiel t.o.v. voorgaande jaren en dat geeft aan hoe relatief goed onze klasse het doet. We doen er alles aan om dit vast te houden en indien mogelijk uit te bouwen. De Primus Inter Pares is ons jaarlijkse promotie weekend waar vele kampioenen uit andere klassen ervaren hoe fantastisch en gelijkwaardig het wedstrijdzeilen in een Zestienkwadraat is. Hèt moment in het jaar om zeilers uit andere klassen uit te dagen om zich vaker in ons wedstrijdveld en “familie op de wal” te mengen.

In mei zal het eerste toerweekend plaatsvinden, méér hierover leest u in deze Kwadraat & Praat. Een klein werkgroepje heeft dit in 2019 in de steigers gezet waarbij een woord van dank uitgaat naar Bauke IJntema die er hard aan getrokken heeft.

Elise Gruber en Mijke Wijnroks, onze webmasters, zijn aan het einde van het seizoen gestopt, helaas. Gelukkig hebben Wim en Tim Rijfers het stokje overgenomen en samen met Sjaak Weststrate wordt hard gewerkt om de website te vernieuwen en over te zetten naar E-Captain.

Wesley en Rocco Ladage hebben het afgelopen jaar meegelopen met Klaas ’t Hoen en nemen het “wedstrijd-stokje” in 2020 over.

De Technische Commissie is in overleg met het Watersportverbond om de tekeningen en klasse-voorschriften in harmonie met elkaar te brengen en in een uniform format te zetten. Dit maakt het makkelijker voor met name de meters en controleurs om voor meerdere klassen ingezet te worden.

Het watersportverbond zet vol in op verbetering van het wedstrijdzeilklimaat in Nederland om de vergrijzing tegen te gaan en aanwas te stimuleren. Dit brengt veranderingen met zich mee die even tijd nodig hebben om zich te bewijzen maar – en dat moeten we voor ogen houden – bedoeld zijn om de zeilsport laagdrempelig te maken. Ook hier worden de klasse-organisaties betrokken.

Ook hier een woord van dank aan onze adverteerders / sponsors. Zonder hun bijdragen kunnen we niet uitpakken zoals we het hele jaar doen.

Geniet met volle teugen van het nieuwe seizoen en al het mooie dat voorbij komt !

Reinout Klapwijk

Voorzitter 16m2 Klasse Organisatie

Jaarverslag van de secretaris - Wim Pap

De 16m2 zeilers die ik bij De Belter en op de Hiswa tegen kom zijn wel weer net een ander slag watersporters dan ik denk te kennen van de platbodemsteiger op Schier. Maar als je dan toch moet vergaderen, dan is het mooi meegenomen wanneer het over varen, zeilen, bootjes en bootjesmensen gaat. Ik neem me na de ALV van 2019 voor om goed de mail bij te houden en mijn verslagen van de vergaderingen vlot, beknopt en duidelijk aan te leveren.

Totaal tegen mijn verwachting in blijkt de mailbox - verre van saai - een verrassend inkijkje te bieden in ons ledenbestand en daarbuiten. De gekste (leukste) zaken komen via deze postbus binnen. Een oud-studentenclubje, dat nog eens per jaar met kwadraten zeilt, legt de vraag voor of je, met alleen de fok, van lagerwal weg kunt zeilen. Een klusser is verzeild geraakt in een restauratieproject en vraagt nu technisch advies. Een vrouw die de kwadraat van haar opa heeft gekregen vraagt welke lak ze moet gebruiken; een modelbouwer wil graag bouwtekeningen; een man die net een kwadraat nummer “oud” heeft gekocht wil graag meer over de historie van zijn schip te weten komen en weer een ander speurt naar het schip dat vroeger in de familie was.

Voor veel, eigenlijk alle, vragen val ik terug op mijn medebestuursleden en niet te vergeten natuurlijk Siebe van der Zee. Wat die niet weet…  Mooi om te merken dat de club juist wanneer de vragen zo echt over de hobby zelf gaan, echt ààn slaat. Wanneer ik weer eens een vraag aan mijn mede bestuurders voor leg, merkt de penningmeester een tikkie jaloers op dat ik als secretaris tenminste nog echt contact met de zeilers heb. Gelijk heeft ie! De vele leuke, interessante en gekke mailtjes die binnenkomen illustreren voor mij het brede belang van de 16m2 klasse-organisatie.  Waar we gezamenlijk voor staan: we ondersteunen de vele liefhebbers (ook buiten de klasse-organisatie); bundelen en behouden de kennis over een prachtschip dat wat mij betreft het predicaat van cultureel erfgoed verdient.

Het vergaderen, een keer of vijf dit jaar, valt ondertussen mee. Het meeste werk wordt buiten de vergadering verzet. De technische commissie werkt hard aan de klasse voorschriften en zet de klasse controleurs in voor een eerste winter-controle van de boten van de bestuursleden. De wedstrijdcie bezoekt de verschillende locaties voor de wedstrijden en voert overleg met de lokale verenigingen voor de organisatie van de evenementen voor 2020. De pr-cie draagt zorg voor de actuele web-site en staat dit jaar voor de overstap van deze site naar e-captain. Het blijkt een pittige klus waarin de penningmeester het voortouw neemt.

Op initiatief van de voorzitter is er in het najaar 2019 een nieuwe commissie gevormd voor een toertocht met kwadraten in 2020. Deze toertocht in mei 2020 is naast de wedstrijden een nieuw evenement op de jaarkalender waarop veel leden enthousiast reageren.

Op vrijwel alle initiatieven vanuit de klasse organisatie bemerk ik positieve en betrokken reacties van 16m2-zeilers. In de ledenadministratie vinden we dat ook terug. Ondanks de brede terugloop van belangstelling voor de zeilsport (iedere klasse kampt met een teruglopende deelname aan onder meer de wedstrijden) melden in 2019 zich 21 nieuwe leden aan. In 2019 hebben ook 7 leden hun lidmaatschap opgezegd. In veruit de meeste gevallen waren dat leden die in verband met hun leeftijd al jaren niet meer actief bij de sport betrokken waren en/of hun boot hadden verkocht.  Het totaalaantal leden (280)  van de 16m2 klasse organisatie is zodoende iets gegroeid.

Een nieuw seizoen dient zich aan, nog gauw even de mail checken…

Wim Pap

Jaarverslag van de penningmeester - Sjaak Weststrate

Omdat ik in 2018 de stand bijhield van “De Zeiler van het Jaar” was het bestuur de mening toegedaan dat ik wel “goed was in cijfers” en derhalve wel in de voetsporen kon treden van Lucas van den Brekel om het penningmeesterschap van onze 16m2 KO op me te nemen. Dat argument was zo overtuigend dat ik geen “Nee” kon zeggen.

Maar even serieus, ik heb in volle overtuiging “Ja” gezegd. Enerzijds omdat ik vind dat, als je lid bent van een vereniging, je ook de plicht hebt om op de een of andere manier een steentje bij te dragen in het runnen van de vereniging en anderzijds leek mij de rol van penningmeester uitdagend en leerzaam.

Zeer leerzaam moet ik zeggen. Een jaarverslag ontvangen en lezen is heel wat anders dan ervoor zorgen dat de contributies worden geïnd, de facturen worden betaald en uiteindelijk een kloppend en sluitend jaarverslag wordt opgeleverd aan de ALV. Bij het schrijven van dit stukje proza zijn we druk bezig het jaar netjes af te sluiten en voor 2020 een begroting op te stellen. En dat gaat lukken!

Lucas heeft de boekhouding netjes overgedragen en mij op weg geholpen in het boekhoudpakket. Ook nadien stond hij gedurende het afgelopen jaar klaar om mijn vragen te beantwoorden. Lucas, bedankt!

De 16m2 KO is nog steeds financieel gezond. Mede dankzij onze sponsors. Door hen kunnen we o.a. de contributie laag houden en een schappelijk bedrag rekenen voor de deelname  aan onze klasse evenementen.

Financiële gezondheid is een mooie basis om onze doelstellingen na te streven: het propageren en op orde houden van onze prachtige bootjes, het bevorderen van het zeilen daarin en het organiseren van mooie evenementen. Dit alles om zeilers te behouden en nieuwe, liefst jonge zeilers aan ons te binden.

Dat is en blijft best wel een uitdaging… We slagen er nog steeds in ons leden aantal rond de 280 te houden, maar groei krijgen we nog niet echt voor elkaar. Alle hulp en ideeën hierin zijn welkom, we horen ze graag!

Zichtbaarheid en promotie van onze mooie klasse door het makkelijk en gecontroleerd kunnen verspreiden van nieuws aan de buitenwereld is belangrijk. Daarom hebben we besloten om  in onze “ICT” weer een volgende stap te zetten. De huidige website wordt ondergebracht in het software pakket waarin we ook de ledenadministratie en boekhouding doen. Daarmee hebben we al onze informatie geïntegreerd en overzichtelijk bij elkaar. De verwachting is dat we voor de ALV in maart live kunnen gaan.

Afsluitend en in lijn met mijn voorgangers verzoek ook ik om ons te machtigen om de contributie middels automatische incasso te innen. Een kleine moeite, maar het scheelt zoveel tijd die ik weer kan besteden aan echt leuke dingen. Een mailtje naar mij is voldoende…

Tot op het water,

Groeten van Sjaak

Jaarverslag van de wedstrijd commissie - Klaas ‘t Hoen

Tijdens de ALV 2019 was er helaas (nog) geen opvolging voor mijn bestuursfunctie dus nog een jaartje extra als wedstrijdcommissaris, een mooie kans om de ingeslagen weg een vervolg te geven.

Zoals de hele wedstrijdzeilsport staat ook deelname van aan onze wedstrijden al jaren onder druk. Heeft men het te druk? Is zeilen te duur? Is zeilen opeens niet leuk meer? Is onze sport ouderwets? Hoe maken we het weer aantrekkelijk om mee te doen aan wedstrijden?
Het zijn vraagstukken waar veel mensen mee bezig zijn, zowel binnen onze klasse als binnen de gehele zeilsport. Gelukkig horen wij tot één van de grootste klassen van ons land en hebben wij niet te klagen over deelname aan onze wedstrijden. We zagen in 2019 een minder aantal deelenemers aan met name “lokale” wedstrijden zoals bv de kleine Sneek Week op Sneek, het Vrijbuiterweekend  op Loosdrecht en Culisail op Zevenhuizen. Stuk voor stuk prachtige evenementen die een betere deelname verdienen. Als bestuur proberen wij natuurlijk van alles om dit te bewerkstelligen maar wij kunnen dit niet alleen! Komende periode en gedurende het nieuwe seizoen wil het bestuur dan ook een beroep doen op jullie. We vragen hulp bij het promoten en organiseren van diverse evenementen en rekenen op de lokale zeilers! Schroom niet om je ideeën om zeilers aan de start te krijgen bij het bestuur kenbaar te maken, hier kunnen we wat mee!

Afgelopen seizoen is weer mooi geweest, over het algemeen goede deelname, goed weer, goede wind en goede wedstrijden. Ik heb boten om zien slaan met een lach die zo weer overeind waren en gelukkig voldoende drijfvermogen hadden. Zelfs de manager topsport van het KNWV heeft persoonlijk ervaren dat een 16m2 toch best een sportieve boot is die ook vrij gemakkelijk kan omslaan.

In dit jaarverslag belicht ik onze NK’s van dit jaar nog eens extra.

Al vrij vroeg in het jaar een evenement dat inmiddels niet meer weg te denken is van onze agenda; het NK sprint. Volgens een grote groep zeilers echt een succesnummer en goede deelname gegarandeerd.
Dit jaar hebben wij ons NK sprint gevaren op 11&12 mei op het Schildmeer. Onder leiding van Wim Wind en zijn team hebben 28 boten tijdens 18 wedstrijden gestreden voor de eerste nationale titel van het jaar. Thijs & Erik Kort lieten nog maar eens zien dat ze het zeilen nog niet verleerd zijn en gingen aan de haal met de titel. Een meer dan terechte kampioen!

Ons reguliere NK hebben we  gevaren op Sneek. Eén van de mooiste meren van het land maar toch waren we hier al 11 jaar niet geweest! Een uitdaging voor het bestuur om er een succes van te maken zodat we als klasse in ieder geval weer graag op Sneek komen. Ook een risico vanwege de scepsis dat deze locatie de saamhorigheid niet ten goede zou komen en de sfeer waar we zo naarstig met z’n allen naar op zoek zijn.

Anders dan alle voorgaande NK’s op Sneek hebben we dit jaar alles georganiseerd vanuit de Roerkoning, het trainingscentrum van de KWS op het starteiland met bijhorende haven. Iedere boot had zijn eigen ligplaats in de haven, moederschepen lagen in dezelfde haven, campers zijn met de nieuwe pont over gezet naar het eiland, kamperen was mogelijk en zelfs slapen in de Roerkoning behoorde tot de mogelijkheden.
Bij de vrijwilligers van de KWS in de Roerkoning konden we ’s morgens en tussen de middag terecht voor de nodige versnaperingen. ’s Middags was in samenwerking met It Foarunder de bar geopend in de Roerkoning voor o.a. onze happy hours. Als klap op de vuurpijl zijn we vrijdagavond met ruim 100 man de sloepen ingestapt om gezamenlijk naar Lokaal 55 te varen voor het splitsing diner en de feestavond.
Oja…  we hebben ook nog gezeild J onder leiding van Joost Hanselaar hebben we uiteindelijk 9 goede wedstrijden kunnen varen onder wisselende omstandigheden. We hebben alle omstandigheden gehad tussen 0 en 5 bft. Het was zeker niet altijd makkelijk voor het comité maar ze hebben er echt het maximale uit gehaald. Over het verloop van de wedstrijden kunnen we kort zijn.. Je had Thijs en Willy dan heel lang niets, op gepaste afstand volgde rest van het veld en hun strijd om de 2e plek.
Thijs & Willy met overmacht de terechte kampioen, van harte nogmaals!

Al met al kijken we terug op een zeer succesvol NK, zowel op het water als op de kant. Met 50 boten aan de start zeker geen slechte deelname maar zoals we in de wandelgangen wel hebben gehoord zijn er heel wat mensen met die spijt hebben dat ze niet geweest zijn op het NK.

De weg die in geslagen is met deze manier van organiseren van evenementen blijkt succesvol. Naast een weekend of 4 dagen lang zeilen willen we in de watten gelegd worden en is het sociale event net zo belangrijk als de wedstrijden.
Met deze ervaring in het achterhoofd is het streven van het bestuur om deze lijn door te trekken naar meerdere evenementen de komende jaren. Maar zoals eerder ook gezegd, dit kan het bestuur niet alleen! Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de 16m2 één van de meest populaire klassen blijft op de Nederlandse meren!

Inmiddels zijn er twee opvolgers gevonden die vanaf dit jaar de wedstrijdzaken onder hun hoede gaan nemen binnen het bestuur, Rocco & Wesley Ladage.

Ik wens Rocco & Wesley heel veel succes en plezier in het bestuur!

Tot op het water!

Groet,
Klaas ‘t Hoen

Jaarverslag van de technische commissie - Ewoud Krens

In vervolg op het voorgaande jaar heeft de TC ook dit jaar tijd besteed aan het verder opschonen van de klasse-voorschriften en bouwtekeningen in relatie tot het meetformulier. Ook is werk verricht aan het omzetten van de klasse-voorschriften naar een nieuw template zoals het Watersportverbond wenst.

In de ledenvergadering van 9 maart dit jaar is er onder andere gediscussieerd over een minimum zeilklaar gewicht. Daar is toen geen besluit over genomen gezien de variabelen in rondhouten, vloeren, beslag en correctiegewicht. Geconcludeerd is ook dat de huidige voorschriften voldoende aanknopingspunten bieden om boten te controleren.

Verder is er met de aanwezigen gesproken over de breedtemaat van de fok, deze oprekken naar 103 cm. Dit voorstel is afgewezen door de vergadering.

Het overleg met het Watersportverbond is dit verenigingsjaar wat stroef verlopen, helaas. Op voorstellen vanuit de TC werd niet of nauwelijks gereageerd. In december jl heeft een constructieve vergadering met het Watersportverbond plaatsgevonden waarin excuses zijn gemaakt voor de verloren tijd en afspraken zijn gemaakt ter verbetering en de voortgang.

Er ligt een lange lijst voor met “punten, komma’s” en wat serieuze zaken die aanpassing behoeven. Voorbeelden zijn; nadere definiëring van de zeilbevestigingpunten, dikte van de wandputtingen,  versterkingslatten onder de vloeren, straalafronding giek, mastspoor uitbreiding naar spant 8 en samenstelling van het dek. Er zijn veel boten die een dek hebben dat strikt genomen niet voldoet aan de huidige omschrijving. De TC en het Watersportverbond onderkennen dat dit geen invloed heeft op de bootsnelheid, het zijn echter wel afwijkingen. Dit vraagt dus om aanpassing cq verduidelijking van de documenten die de eenheid van onze klasse waarborgen.

Hierbij zijn er de volgende opties;

 • Voorschrift schrappen,
 • Tolerantie wijzigen,
 • Tolerantie verruimen,
 • Grandfather regel invoeren.

Het kenmerk van ‘gesloten klasse-voorschriften’ is, dat wat niet omschreven is, niet mag. Via zogenaamde ‘box-rules’ kan men dat enigszins verruimen. Voorbeeld; beslag is vrij, inrichting kuip is vrij, etc.

Om de klasse-voorschriften niet onnodig complex te maken is dat we opnieuw nadenken over het gebruik van de zogenaamde ‘grandfather regel’. Dit betekent dat nieuwe voorschriften of delen daarvan niet gelden voor oudere schepen gebouwd vóór een bepaalde datum.  Dit voorkomt dat kostbare veranderingen moeten worden aangebracht om deze schepen aan de nieuwe regels te laten voldoen.

Of deze correcties een formele technische vergadering voor eigenaren vergt of als administratieve verbetering doorgevoerd kunnen worden zal in het nieuwe verenigingsjaar duidelijk worden.

Artikel 78 RvW zegt dat een eigenaar te allen tijde verantwoordelijk is dat zijn/haar boot aan de Klassenvoorschriften voldoet. Als service naar de actieve wedstrijdzeilers/eigenaren is de TC direct na het seizoen 2019 begonnen met het controleren, meten en wegen van boten. Dit gebeurt op vrijwillige basis en op verschillende locaties bij botenbouwers. Dit is bedoeld om eigenaren op eventuele afwijkingen te attenderen en vroegtijdig in de gelegenheid te stellen dit te verhelpen. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag kan ik u melden dat geen schokkende zaken geconstateerd zijn.

Met z’n allen, boten leeg halen, takelen, wegen en meten is een gezellige bezigheid en de saamhorigheid was groot. Dank gaat uit naar onze klassencontroleurs Teun en Daniël, vele vrijwilligers en niet in de laatste plaats de botenbouwers die dit faciliteren, Jachtbouw Tijsterman in Nieuwkoop en Jachtbouw de Groot in Foxhol.

We zijn blij met de input van onze nieuwe controleur Daniel Folkersma , zijn enthousiasme werkt aanstekelijk en ik ben blij met alle bevriende zeilers die de voorzitter van de TC souffleren. We zoeken nog nieuwe controleurs, Teun Keessen is de 70 gepasseerd (je zou het niet zeggen !) en nog steeds gepassioneerd bezig maar ook hij heeft vorig jaar al aangegeven een keer te willen stoppen.

Mannen of vrouwen die zich betrokken voelen bij onze 16m2 klasse… meld je aan, het is leerzaam en je bent onderdeel van het zeilgebeuren.

Rest mij jullie allen een gezond en heel fijn 2020 toe te wensen met vele mooie wedstrijden in de 16m2 !

Met hartelijke zeilgroet,

Ewoud Krens, voorzitter TC

Jaarverslag van de voorzitter - Reinout Klapwijk

Wat een weergaloze zomer hebben we gehad. De Bilt meldde record na record en dat hebben alle zeilers geweten. Helaas liet de wind het regelmatig afweten en hebben we de nodige drijfpartijen gehad maar oké, dat ‘nemen we op de koop toe’.

De algemene leden vergadering (ALV) in februari is goed bezocht en stond in het teken van een bijna volledige bestuurswissel. Alleen Klaas ’t Hoen bleef op zijn stoel waarmee een belangrijk stuk continuïteit gewaarborgd werd. Het bestuur is in functies uitgebreid met iemand specifiek voor de promotie. Lisette den Oudsten-Baas trekt hier de kar. Per ALV 2019 zullen minimaal twee bestuursleden aftreden. Deze ALV is tijdens de Hiswa in de RAI in Amsterdam. Alle aanwezige leden hebben gratis toegang tot de Hiswa.

In de vorige editie van de Kwadraat & Praat gaf de toenmalige voorzitter (Paulus Mooyman) aan dat er gewerkt werd aan een bestuursreglement. Dat is één van de eerste dingen die we afgerond hebben. Er ligt een Bestuursplan 2018-2022 inclusief een doorlopende bestuurs-kalender. Zie elders in deze uitgave.

Dit seizoen hebben we voor de tweede keer het NK Sprint georganiseerd. Veel korte wedstrijden in één weekend. Slechts 32 boten konden deelnemen en dat leidde tot een snelheidsrecord van inschrijven. Ik verwijs graag naar het jaarverslag van Klaas.

Zoals hij schrijft kenden de meeste wedstrijden die meetellen voor de jaarprijs een betere deelname dan het voorgaande seizoen. Er is echter een duidelijke trend dat last minute wordt ingeschreven. Dat zien we niet alleen bij onze klasse evenementen maar ook bij de bekende verenigings-evenementen zoals de Sneekweek waar veel deelnemers pas in de laatste twee weken inschrijven. Graag doe ik hier een oproep om op tijd in te schrijven zodat alle vrijwilligers die zich inzetten voor uw plezier de tijd krijgen om alles te regelen wat geregeld moet worden.

Nu ik toch even de Sneekweek aanhaal valt mij op welk potentieel onze klasse nog steeds heeft als we kijken naar het aantal boten, naar de boten die zo af en toe een (lokale) wedstrijd varen en het relatief kleine aantal boten dat landelijk deelneemt. Aan de afgelopen Sneekweek deden 28 Kwadraten mee waarvan er 15 (54%) niet deelgenomen hebben aan de Nederlandse Kampioenschappen (NK) in de voorgaande twee jaren. Als we iets méér mensen kunnen mobiliseren om zo af en toe ook naar evenementen op andere plassen te gaan dan betekent dat een enorme stijging in deelname. En ja… hoe meer zielen hoe meer vreugd !

Als we nog even bij de wedstrijdevenementen blijven dan kunnen we terugkijken op een enerzijds zéér geslaagd en anderzijds toch wat teleurstellend NK op Loosdrecht. Om met het laatste te beginnen; helaas slechts 41 deelnemende boten/teams en de titelverdedigers ontbraken wegens persoonlijke omstandigheden. Daarmee is al het teleurstellende gezegd want voor de rest was het een zéér geslaagd evenement. Henri en Daphne Boere die, zoals het hele seizoen al de sterren van de hemel zeilden, werden op hun sloffen kampioen. Wat te zeggen van de KWVL… zéér gastvrij onthaal, speciale ligplaatsen, sfeervol clubhuis dat voelt als thuiskomen waar generatie na generatie heeft leren zeilen en wedstrijdzeilen, waar roeien, sloepvaren en zeilen elkaar versterken, kortom… waar het goed toeven is. Iedere avond muziek en een zeer geslaagd splitsingsdiner op vrijdagavond. Een rondgang langs vele deelnemers tijdens evenementen na het NK leverde uitsluitend lof op. Dat brengt me bij het volgende.

Zonder onze sponsors kunnen we niet uitpakken zoals we het hele jaar doen. Een hoogtepunt is ieder jaar het NK. Het inschrijfgeld mag in absolute zin een flink bedrag zijn, de kosten van het evenement zijn het dubbele. Dit maken onze sponsors mede mogelijk en hier mogen we trots op en dankbaar voor zijn.

Ik kan nog wel even doorgaan over andere wedstrijd gerelateerde evenementen zoals de Primus Inter Pares, Seizoensfinale, Wiedebokaal en dergelijke maar ik verwijs daarvoor graag naar andere verslagen in deze glossy als ook op www.16m2.nl .

Graag grijp ik deze gelegenheid aan om de niet-wedstrijdzeilers onder onze leden aan te spreken. U vertegenwoordigt een groot deel van onze vereniging en begroting. Bij mijn aanstelling in februari dit jaar gaf ik al aan mij sterk te willen maken voor u. Na zelf deelgenomen te hebben aan de Semaine du Golfe 2015 in Frankrijk en een praatje links en rechts met gelijkgestemden is het idee ontstaan om een meerdaags toerevenement in Nederland te houden. Tot mijn verbazing blijken er ook nogal wat wedstrijdzeilers (van alle leeftijden) te zijn die dit ook aanspreekt. We hopen in de komende maanden dit idee te kunnen omzetten in een concreet plan voor het komende seizoen.

Ik hoop ook dat we méér bijdragen zien op onze site en in nieuwsbrieven die u aanspreken. Ik denk daarbij aan boeiende verhalen over de boot in algemene zin en technische wetenswaardigheden in het bijzonder. Onderhoud en verbetering van onze mooie Kwadraat interesseert alle booteigenaren lijkt mij.

Helaas zijn ons dit jaar ook mensen ontvallen die zolang deel uitmaakten van de Zestienkwadraat-familie dat we nog tot in lengte van dagen aan hen zullen denken. Verderop in deze K&P vindt u de in memoriams van deze markante mensen.

Bovenstaande maakte ons nog bewuster van de factor tijd en de eindigheid hiervan. Geniet met volle teugen van het nieuwe seizoen en al het mooie voorbij komt!

Reinout Klapwijk, voorzitter 16m2 Klasse Organisatie

Jaarverslag van de secretaris - Leonie Mooyman

Zo aan het einde van het jaar kijken we traditie getrouw weer terug met elkaar. Precies een jaar geleden had ik niet kunnen bedenken dat ik dit vandaag zou schrijven. Maar per begin februari heb ik de taak van secretaris op mij genomen. Na de ALV zijn we met het bestuur snel samen gaan zitten om mooie plannen te maken voor het komende zeil seizoen.  Zo zijn we aan de slag gegaan met de punten uit de ALV en hebben we met elkaar geprobeerd er onze draai aan te geven.  In het afgelopen jaar hebben we 5 maal vergaderd afwisselend bij de bestuurders thuis en één keer heerlijk rondvarend in een E-sloep door het Nieuwkoopse natuurgebied !

Gedurende het seizoen hebben we 12 nieuwe leden mogen verwelkomen en hebben 8 leden hun lidmaatschap opgezegd. Helaas zijn ons twee leden ontvallen, beiden zéér lang lid en zéér actief in het wedstrijdzeilen.

Naast het zakelijke stukje hebben we natuurlijk een prachtige zomer gehad. Heerlijk op verschillende plassen en waters mogen zeilen met het meest mooie weer! Helaas soms een beetje minder wind maar dat mocht de pret niet drukken J.

Ik heb besloten om mijn functie neer te leggen tijdens de komende ALV omdat ik te weinig tijd kan vrijmaken om deze functie echt goed te vervullen naast mijn fulltime baan en opleiding. Daarmee doe ik de klasse-organisatie tekort en ben verheugd dat er inmiddels een enthousiaste opvolger klaar staat. Ik heb er alle vertrouwen in dat het met het secretariaat helemaal goed komt.

Rest mij om jullie allemaal te danken voor het prachtige zeilseizoen dat achter ons ligt en zie ik je graag terug in dit nieuwe seizoen…. ergens op het water of aan de waterkant.

Jaarverslag van de penningmeester - Lucas van den Brekel

Na in de tachtiger jaren samen met Annette ons ‘oude gele clubblad’ verzorgd te hebben, heb ik mij eind 2017 laten verleiden om het penningmeesterschap op me te nemen. Wat een groot verschil: van plakken en knippen voor Nieuws & Praat naar nu een volledig geautomatiseerd boekhoudprogramma. Dat was wel even wennen, maar het mag gezegd worden dat ik een sluitende en keurig werkende boekhouding kreeg overgedragen. Ik dank mijn voorganger Paul voor alle goede hulp bij de overdracht!

Maar ik ben een ‘interim’. Zoals de meesten vermoedelijk al gelezen hebben, zal ik bij de jaarvergadering van 2019 het stokje alweer overdragen. Mijn huidige werkomstandigheden in het hoge noorden maken een effectieve bijdrage aan de Klasse Organisatie en het bijwonen van alle bestuursvergaderingen heel erg lastig. Gelukkig is er een nieuwe penningmeester gevonden die deze taken zal overnemen.

De 16m2 KO vertoont nog steeds een gezonde financiële positie die we kunnen gebruiken om zeilers beter aan ons te binden, tijdens wedstrijden en daarbuiten. Het blijft daarnaast een tijdrovende zaak om alle contributies te innen, want met enige regelmaat is er een klein aantal langdurig openstaande debiteuren. Het afgeven van een machtiging voor automatische incasso blijft daarom heel wenselijk. Laat het me weten als u daartoe wilt overgaan, ik hoor het graag.

Het is jammer dat ik het KO bestuur zo snel al ga verlaten, maar ik weet mij gesteund door een heel goede opvolger. Onze penningen heb ik met plezier bewaakt en gecontroleerd in het afgelopen jaar en ‘en passant’ heb ik nog veel nieuwe boekhoudzaken geleerd. Tot slot gaan we elkaar zeker nog treffen op de Nederlandse wateren.

Dank voor het vertrouwen en graag tot ziens,

Lucas van den Brekel

Jaarverslag van de wedstrijdcommissie - Klaas 't Hoen

Het zal velen niet verbazen maar ook dit jaar hebben we het zeilseizoen afgetrapt tijdens de Paashaas wedstrijden op Reeuwijk en zouden we afsluiten met de midwinter dit jaar in Nieuwkoop maar helaas is die afgelast vanwege teveel wind.

Begon het seizoen nog koud en guur, half maart nog ijszeilen en tijdens Pasen nog volop ijsmutsen, handschoenen en dikke kleding. Vanaf half april werd het zomer in Nederland die eigenlijk t/m onze seizoenfinale in oktober aanhield.

Een mooiere seizoenstart kan ik me nauwelijks herinneren, dit is ook meteen terug te zien in de deelnemers aantallen  bij de wedstrijden. Zowel in het noorden als in het westen zien we mooie toename van de velden tov 2017. Zo waren er bij het hernieuwde Houtevenement op Sneek maar liefst 55% meer deelnemers als een jaar eerder maar ook in het westen zien we groei op de traditioneel succesvolle evenementen als de Goudse zeilweek in Reeuwijk +15% en de Veenbonkencup in Nieuwkoop + 29%.
Natuurlijk, misschien wel de klapper van het jaar, de 2e editie van ons NK-Sprint op de Belterwiede met een plus 40% tov vorig jaar. Dat het NK sprint een groot succes is blijkt natuurlijk ook uit het feit dat de inschrijving (dit jaar gemaximeerd op 32 boten) binnen 36 uur volledig vol zat. Door de onverwacht snelle inschrijvingen hebben we helaas zelfs mensen teleur moeten stellen die niet meer mee konden doen. Iets waar we vooraf voor hadden getekend maar nu toch eigenlijk wel jammer is. Een aandachtspunt voor het bestuur de komende jaren hoe we om gaan met de grote belangstelling voor dergelijke evenementen en inschrijflimieten of niet. Thijs & Willy lieten even aan iedereen zien  het zeilen nog niet verleerd te zijn en werden de 2e NK Sprint kampioen! Een terechte winnaar, gefeliciteerd nogmaals!

Nu zult u misschien denken “Was 2018 dan echt zoveel beter dan 2017 qua deelname aan de wedstrijden ?” Nee helaas niet!
Toen de echte zomer begon (juli, augustus) zagen we een behoorlijke daling in deelname aan wedstrijden. Met uitzondering van het Vrijbuiterweekend (+2) en de Sneekweek(+3) hebben alle andere evenementen t/m september minder deelname opgeleverd.
Dit zien we als bestuur en ik als voorzitter wedstrijdcommissie uiteraard gebeuren en dan probeer je daar met man en macht alles aan te doen om de deelname op peil te houden. Wat de vermoedelijke reden van de terugloop is geweest blijft natuurlijk lastig te zeggen. De mooie zomer? We hadden immers al zoveel schitterende weekenden gehad dat het eigenlijk niet meer bijzonder was om met 27 graden en windje 3 lekker een wedstrijdje te zeilen. De skûtsjes in Friesland? Ja natuurlijk is het talent dat in de 16m2 vaart niet onopgemerkt gebleven bij de skûtsjesschippers. Mooi om te zien dat er zoveel 16m2 zeilers hierin meevaren en strijden voor de 1e plek maar wel erg jammer dat dit soms ten koste gaat van deelnemers op onze startlijn. Weer een puntje om tijdens het plannen van wedstrijden in de toekomst rekening mee te houden!

Het NK op Loosdrecht was een succes! Helaas was ik door omstandigheden zelf niet van de partij maar van de deelnemers heb ik niets dan lof voor de organisatie gehoord. Misschien qua weer wel de minste 4 dagen van het jaar, nu eens niet 27 graden, zon en windje 3 maar wat onbestendig weer en zo nu en dan flinke wind, zo flink dat één van de deelnemers omsloeg en laat dat net de uitgeleende boot van de wedstrijdleider zijn geweest die zelf naar ik heb gehoord ook even heeft gezwommen om te assisteren… een meer betrokken wedstrijdorganisatie kan je haast niet krijgen!
Na 11 mooie wedstrijden mogen Henri & Daphne zich meer dan terecht Nederlands kampioen 2018 noemen! Een prestatie die velen al wel hadden zien aankomen want ze waren het hele jaar al niet bij te houden maar je moet het nog maar wel even doen. Henri & Daphne, nogmaals gefeliciteerd!

Na het NK bleef het weer een beetje doorkwakkelen en zo dus ook de deelname aan de wedstrijden, oa de Wiedebokaal en de sluitingswedstrijden op Sneek ondervonden hier de gevolgen van met behoorlijk minder deelname dan voorgaande jaren, helaas.

Tijdens onze seizoenfinale, dit jaar gevaren in het pittoreske Grou, hadden we juist weer profijt van een heuse Indian Summer. De diverse weervoorspellers werkte ook mee en mede door goede lobby onder de zeilers hadden we 29 boten aan de start, een fantastisch aantal, zeker als je  bedenkt dat dit er 2 jaar geleden slechts 13 waren.
Een fantastisch weekend zo half oktober, 10 mooie wedstrijden en Henri die nog even kwam laten zien waarom hij Nederlands Kampioen is geworden en de jaarprijs heeft gewonnen. Hij was dit keer samen met Bob Heineke te sterk voor de kampioen NK sprint op de 2e plek en de Kampioen 2017 op de 3e plek.

Al met al denk ik dat we kunnen terugkijken op een mooi seizoen! De voorbereidingen voor 2019 zijn alweer in volle gang. Voor het komende jaar hebben we weer zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders wensen en hebben we geprobeerd zo min mogelijk doublures in de agenda te hebben. Hopelijk komt dit de deelname op diverse evenementen ten goede en zien we in 2019 met name de evenementen in de zomer weer groeien!

Tot op het water!

Groet,
Klaas ’t Hoen , 4365

Jaarverslag van de technische commissie - Ewoud Krens

Per algemene ledenvergadering (ALV) 2018 ben ik aangetreden als voorzitter van de technische commissie (TC). Leden van de TC waren Sander Spannenburg, Teun Keessen en Gerrit Hofstra. Leo Willemsen heeft de TC bijgestaan als adviseur en zet dit voort in 2019.

Teun Keessen heeft aangegeven te stoppen als lid van de TC. Ook via deze weg wil ik Teun bedanken voor de vele jaren dat hij zich heeft ingezet voor de klasse. Teun was een steunpilaar bij het corrigeren van onvolkomenheden in de tekeningen, klassenvoorschriften en het meetformulier. Teun gaat nog één jaar door als klassencontroleur met een nieuwe collega aan zijn zijde, Daniël Folkersma.

Tekeningen, klassenvoorschriften en het meetformulier blijken een permanente uitdaging om “waterdicht te krijgen”. Door de jaren heen zijn er toch altijd weer zaken die niet nauwkeurig genoeg omschreven of tegenstrijdig blijken te zijn en tot een verslechtering van de eenheid (kunnen) leiden.  De TC heeft met hulp van haar adviseur en Arjan de Groot dagen en avonden besteed om in kaart te brengen wat verbeterd zou moeten worden.

Ook zijn enkele bootcontroles uitgevoerd waarbij relatief kleine afwijkingen zijn geconstateerd zoals bijvoorbeeld wantputtingen met een dikte van 2,5 mm i.p.v. 3. Vervanging hiervan is een ingrijpende zaak terwijl de iets te dunne strippen sterk genoeg zijn. Dan rijst de vraag hoe hiermee om te gaan. Een enkele boot aanpassen of de voorschriften verruimen. De TC heeft frequent overleg met het Watersportverbond om af te stemmen welke weg te bewandelen. Ander voorbeeld is een enkele kiel die te dun of te dik is. Dat is een relatief simpele correctie die tijdens de wintermaanden in orde gemaakt kan worden.

We leven niet meer in 1935 en de klasse heeft sindsdien al vele verbeteringen doorgevoerd. Klassenvoorschriften zijn belangrijk om een zekere eenheid te bewaken en om de zeilers/booteigenaren niet onnodig op kosten te jagen. De TC probeert hierin de balans te vinden en voorstellen te doen waar de leden mee instemmen tijdens de ALV of Technische Vergadering.

In de ALV 2018 is gevraagd of het mogelijk is een minimum zeilklaar vast te stellen. De gedachte hierachter is dat boten gemakkelijker te controleren zijn op het zeilklare gewicht dan het romp-kiel gewicht (280 + 100 = 380 kg) zoals in de voorschriften staat. Om dit gewicht te controleren moet de boot ontdaan worden van rondhouten, staand- en lopend want, vlonders en losse inventaris. Dit is lastig om “even tussendoor te doen”. We hebben gekeken naar de gegevens van de vele wegingen die in het recente verleden zijn gedaan, we hebben opnieuw wegingen uitgevoerd en gekeken naar de klassenvoorschriften van andere ‘oud hout klassen’. De TC zal hier in de ALV van 9 maart 2019 op terug komen.

Een woord van dank aan de TC-leden + Leo Willemsen en Arjan de Groot die vele dagen en avonden hebben besteed om in kaart te brengen wat we kunnen verbeteren.

Met hartelijke zeilgroet,

Ewoud Krens, voorzitter TC

Jaarverslag van PR & Promotie - Lisette den Oudsten-Baas

De laatste dagen van 2017 zijn aangebroken en ik vier met mijn familie kerstvakantie in de bergen, maar het weer zit niet geheel mee en de regen valt ook op 1200 meter hoogte, geen goed teken als je wilt gaan skiën. We brengen zodoende onze ski’s maar weg voor een servicebeurt en bellen Paulus & Jontine op. Zij hebben nog niet heel lang geleden een mooi appartement in hetzelfde skigebied betrokken en vinden het gezellig dat we een kop koffie komen drinken. Met een heerlijk Frans taartje verschijnen wij en babbelen we over van alles en nog wat, maar al snel gaat het dan toch over de 16m². En wat blijkt de voorzitter is handig aan het ronselen en voor ik het door heb geef ik aan de vacante functie van PR & promotie in het bestuur wel op te willen vullen…

Tja, daar ga je dan Li-z, het is 4 februari en we zijn onderweg naar Friesland voor de ALV. Even een tussenstop bij een mogelijk nieuw ‘moederschip’, want 30 januari trof een inferno het noodlot van Den Oudsten Proof. Tijdens de voorafgaande vergadering van bestuur en toekomstige bestuursleden werd ik ‘gedoopt’ tot PR & promotiejuf. Na een applaus waaruit ik mocht concluderen dat de aanwezigen in de zaal het eens waren met mijn bestuursfunctie ben ik aan de slag gegaan.

Gelukkig was er wel een overdracht van bepaalde onderdelen door Paul de Groot en ook Mijke en Elise die al wat maanden met de website en social media en glossy in de weer waren geweest werden bepaalde begrippen wat duidelijker. Maar ja, ik ben ook geen 3x7 meer en kom ik uit het tijdperk van de Commodore 64 dus zult u begrijpen dat een PC het bij mij voornamelijk gewoon moet doen en dan zeker datgene wat IK wil en kom dan niet aan met programeertermen en andere acadabra, want dat is het echt wel voor mij. Zo doende ging het ook niet helemaal vlekkeloos met het vullen van de website met de evenementen, maar al met al hebben we daar heldere afspraken over gemaakt. Ik lever platte tekst aan en Elise en Mijke plaatsen die zonder problemen daar waar nodig. TOP!

Februari was nog niet voorbij en de afspraak voor de voorbespreking van het NK sprint stond al in Klaas en mijn agenda. Op een vroege zaterdagochtend reden wij via Lelystad, om nog even wat spullen van het bestuur bij Harmen Bouwstra, op te halen naar de Beulakerwiede. Met Jan, Jan, Jan én Jan om tafel gezeten en alles besproken. Inmiddels had ik na de ALV gelijk al contact met een muzikant die als toerzeiler in de klasse vaart en het idee voor een deuntje tijdens het NK sprint was ook geboren.

Als je dat dan op de rit hebt dan wordt het ook tijd om de voorbereidingen voor het NK te gaan regelen. Muziek en entertainment, splitsingsdiner, sponsoring en tombola zijn zomaar een paar dingen die dan op de rit gezet dienen te worden. En dan maar afwachten hoeveel deelnemers zich uiteindelijk tot op de zondagavond voor de start van het NK melden. Dat gaan we wat mij betreft volgend jaar anders regelen, want er is niet op te acteren in de twee dagen die dan nog resteren als je erbij neemt dat je ook nog eens een hele drukke job hebt.

Gelukkig verliep het NK voor nagenoeg iedereen goed. Zelf ben ik uiteraard samen met Taco niet ongeschonden uit de strijd gekomen want we hadden een voortreffelijke start met een 1 en een 2, totdat vijf minuten voor het startsein van pot 3 een bout uit de mast stak die daar niet op die wijze hoorde te zitten. Vervolgens krijg je dan een knauw en was de organisatie van het walgebeuren hetgeen mijn aandacht opeiste. Jammer van die goede start, maar volgend jaar doen we het anders. Graag zou ik op de wal een enthousiaste niet meezeilende partner willen vragen om de walzaken tijdens het NK te begeleiden zodat ik OOK deelnemer kan zijn. Op die manier kan ik toch mijn sport beoefenen en in het bestuur blijven. Meld je dus gerust aan via: lisette@baasineigenhuisnl.nl (let op: 2x nl). Vast bedankt voor je reactie.

Inmiddels zijn we aan het einde van het seizoen, hebben we alleen de Midwinter nog op de agenda staan en zijn we druk bezig met interviews om de glossy mee te vullen. Al met al vliegt zo’n jaar dan weer voorbij en als het me lukt zal ik straks ook nog creatief gaan worden om de jaarprijzen te gaan verzorgen.

Dit jaarverslag wil ik nog wel afsluiten met het nogmaals bedanken van alle sponsors, degene waar we al jaren op kunnen bouwen voor een jaarlijkse inbrengen, maar ook degene die er voor hebben gezorgd dat we tijdens het NK veel extra’s te besteden hadden om een fantastisch splitsingsdiner, muzikale omlijsting en cadeau’s hadden. Sponsors bedankt namens alle wedstrijdzeilers en aanhang!

And 2019 here we come!

Tja, tot hierboven had ik op 9 november jl. geschreven, niet wetende dat vier dagen later ons leven gigantisch zou veranderen! Mijn spetter Taco en lieve en unieke papa van Olav en Cas overleed geheel onverwacht en opeens is het windstil…

Ik ben er kapot van, maar we gaan door! Hoe en wat voor invulling met het zeilen en de klasse organisatie moet nog gaan blijken, maar jullie gaan me/ons zeker weer zien! Dat 2019 maar snel mag komen, 2018 was niet ons jaar…

Sportieve groet,

Lisette den Oudsten-Baas, bestuurslid PR & Promotie

Jaarverslag van de voorzitter - Paulus Mooyman

Beste zeiler,

We hebben weer een mooi jaar achter de rug. De introductie van het NK sprint was een geslaagd experiment en komt vanaf dit jaar vast op de kalender. Daarnaast zijn alle evenementen redelijk goed bezocht geweest. Als je het lustrumweekend van vorig jaar niet meeneemt in de vergelijking, hebben we een gelijke (iets betere) deelname aan de wedstrijden dan vorig jaar.

Klaas ’t Hoen met Brechtje van der Werf waren dit jaar niet te kloppen. Zowel de NK sprint, NK als de jaarprijs werd door dit duo in de wacht gesleept. Ik zou zeggen: een mooie uitdaging aan al die anderen om daar komend jaar wat aan te doen!

Verderop in dit magazine tref je de nieuwe wedstrijdkalender voor 2018 en kun je je deelname alvast plannen.

Om even op het aantal deelnemers terug te komen: Ik kreeg een artikel toegestuurd waar het bezit van een boot over de laatste 20 jaar werd gemeten. Het betrof een Amerikaans onderzoek waar een Brits watersportmagazine de resultaten van dat onderzoek belichtte. Daarin kwam als –voor mij – het meest in het oog springend naar voren, dat het bootbezit van mensen onder de 40 jaar in de afgelopen 20 jaar met 30 tot 50% was gedaald (afhankelijk van de diverse boottypes). Dat is natuurlijk een enorme daling waar we in Nederland ook mee te maken hebben. Waarschijnlijk niet in die mate, maar het aanbod op marktplaats met de daarbij behorende prijzen zegt veel. Gelukkig kunnen we als klasse organisatie de laatste jaren – na een flinke duikeling rond de eeuwwisseling- een bescheiden groei van het aantal (jongere) leden zien. Dat is op zich heel mooi en een goede tendens, maar vraagt tegelijkertijd van alle leden de inspanningsverplichting om de klasse leuk en laagdrempelig te houden en mensen enthousiast te krijgen voor de klasse. Op die manier kunnen we nog een flinke tijd vooruit.

De komende tijd wordt de laatste invulling gegeven aan een zgn. bestuursreglement. Dit is een intern stuk voor het bestuur om voor toekomstige besturen een beeld te krijgen van de kaders waarin ieder bestuurslid opereert en wat hij/zij kan verwachten van collega-bestuursleden. Het bevat tevens een grove jaarplanning en aandachtsvelden voor het bestuur als geheel en voor de diverse bestuursfuncties. Het is nadrukkelijk geen takenlijstje of statuut; integendeel, het is bedoeld om aan te geven wat de kaders en verantwoordelijkheden zijn waaraan ieder bestuurslid zijn eigen invulling kan geven en het bestuur als geheel een houvast geeft voor het ontwikkelen van visie en beleid.

Wat ik natuurlijk niet onvermeld kan laten is het feit dat Elise Gruber en Mijke Wijnroks de website, nieuwsbrief en het magazine voor hun rekening hebben genomen!! Inmiddels heb je al diverse nieuwsbrieven mogen ontvangen, maar ook de redactie van dit fraaie magazine is door deze dames gedaan. Een paar jaar geleden is de gehele communicatie van de klasse opnieuw opgezet door Wolter Rijks. Dat werkte heel verfrissend en heeft veel goeds opgeleverd. Dan is het maar hopen dat deze – meer technische – aanpak voor langere tijd blijft bestaan na het vertrekken van de geestelijke vader. En gelukkig kan ik je meedelen dat dit ook gebeurt. Na het NK 2017 hebben Elise en Mijke de boel aangepakt en hebben middels nieuwsbrieven, Facebook en nu dan het magazine al veel moois laten zien. Geweldig en dank voor deze bijdrage!!

Dit is dan m’n laatste stukje als voorzitter van de klasse organisatie. Ik heb het met veel plezier gedaan, maar er is een tijd van komen en gaan. De klasse heeft er baat bij als meerdere mensen de taken van het bestuur opnemen en verder ontwikkelen. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat het voor een klasse organisatie als de onze het een noodzaak is om een geleidelijke verjonging (of op z’n minst het tegengaan van een veroudering) van het bestuur door te voeren.

Dat het jullie allemaal -en de klasse in het bijzonder- goed moge gaan!

Paulus Mooyman

Voorzitter 16m2 klasse organisatie

Jaarverslag van de secretaris - Harmen Bouwstra

Het afgelopen jaar heeft de klasse en het bestuur weer een uitstekend jaar doorgemaakt met de ALV voor het eerst bij KWVL in Loosdrecht. Tijdens de ALV is Wolter Rijks als webmaster afgetreden en is het aftreden van Paul de Groot aangekondigd.

De ALV werd voorafgegaan door een presentatie van Iseal over Track & Trace tijdens zeilwedstrijden. De opkomst was iets minder dan in 2016 in Sneek maar zeker uitstekend te noemen. De stemming was opperbest, immers er lag een fantastisch zeilseizoen achter ons met de nieuwe opzet van de jaarprijzen en 2017 beloofd nog veel beter te worden. Daarnaast wordt de contributie niet verhoogd en heeft het bestuur voor 2017 twee speerpunten, namelijk: meer deelnemers en meer leden waarover je elders in dit magazine de resultaten leest. Voor de tweede maal mocht Pieter Lanser de 16m2 Kwadraat & Praat Magazine uitreiken. Volgens Pieter de leukste klus om met zoveel tegenzin aan te beginnen.

Het bestuur kwam in 2016 naast de voorvergadering voor de algemene ledenvergadering periodiek tweemaandelijks bij elkaar. In juli kwamen we niet bij elkaar waardoor vijfmaal, tweemaal in Hilversum, tweemaal in Lelystad en eenmaal in Reeuwijk steeds thuis bij een bestuurslid. De vergadering in november is ook bijgewoond door de nieuwe webmasters Elise en Mijke. Al deze vergadering staan bestuurszaken, financiën, website/PR, wedstrijdzaken en technische zaken op de agenda. Je leest over al deze onderwerpen elders in dit magazine.

De afgelopen jaren waren uitstekend verlopen doordat bestuursfuncties volledig bezet waren. Door het aftreden van bestuursleden zonder dat er een opvolger was, verslapte de aandacht voor deze functies. Hierdoor is er een periode geweest dat de website minder bijgehouden werd en de nieuwsbrieven slecht gevuld. Door extra inzet van de overige bestuursleden en met ondersteuning van Wolter Rijks hebben we dit snel weer weten op te pakken en verliepen ook deze activiteiten naar behoren. Inmiddels is de website met groot enthousiasme opgepakt door Elise Gruber en Mijke Wijnroks.

Kortom we hebben zin in 2018!

Jaarverslag van de penningmeester - Paul de Groot

Het jaar 2017 gaat de boeken in als mijn laatste jaar als penningmeester. Tijdens de ALV van 2018 wordt Lucas van den Brekel voorgedragen als nieuwe penningmeester en mag hij jullie de komende jaren achternajagen om de contributie op tijd te voldoen. En natuurlijk om de facturen te voldoen van de mooie walprogramma’s tijdens onze klassenevenementen, zoals het NK en de Seizoensfinale.

Dit jaar hebben we een groei meegemaakt in het aantal leden. De nieuwe leden hebben allemaal een machtiging afgegeven voor een automatische incasso voor de contributie. Heeft u nog geen machtiging afgegeven, maar wilt u niet in het zwarte lijstje van de penningmeester komen? Stuur dan een mail naar penningmeester@16m2.nl en de machtiging kan in orde worden gemaakt.

Als klassenorganisatie hebben we een uiterst gezonde financiële positie. Met de komst van de nieuwe glossy Kwadraat & Praat twee jaar geleden hebben we een aantal nieuwe sponsors mogen verwelkomen. De tegenprestatie naar onze sponsors is duidelijk in beeld gebracht en biedt ruimte voor uitbreiding. Wilt u met uw eigen bedrijf sponsor worden of kent u bedrijven die goed bij onze klasse passen, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Zo kunnen wij onze mooie klasse ook voor de toekomst behouden.

Graag wil ik jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen die ik heb gekregen als penningmeester. Zelf heb ik er veel van geleerd en kan zeggen dat mijn opvolgers een sluitende boekhouding overnemen, die volledig geautomatiseerd is en echt niet veel tijd vraagt om bij te houden.

Tot ziens op het water!

Paul de Groot

Jaarverslag wedstrijdcommissie - Klaas 't Hoen

Zoals ieder jaar begint ons zeilseizoen tijdens Pasen op Reeuwijk. Dit keer half april en dertien bootjes aan de start, een beter begin dan verleden jaar qua deelname. Laten we hopen dat we dat het hele seizoen vol kunnen houden!
De rest van april verliep onstuimig, veel, heel veel wind tijdens de openingswedstrijden in Sneek en op Nieuwkoop tijdens de TT een contrast dat we vaker hebben gezien tijdens het seizoen; zaterdag geen wind en zondag te veel wind. Helaas hebben we nog steeds geen invloed op het weer. Ik denk dat mede door de weersomstandigheden het aantal deelnemers maar moeizaam op gang komt.

Mei staat in het teken van een voor de 16m2 nieuw evenement: het NK sprint. Een nieuwe opzet en meteen een officieel NK waar een ticket voor de PIP te winnen is.
Met een deelnemersveld van 23 boten zou je in eerste instantie denken dat dat wat weinig is, maar we hebben 18 schitterende wedstrijdjes kunnen varen op Kralingen. Iedereen die deelnam was erg enthousiast over het nieuwe concept, dus het NK sprint is zeker een blijvertje en zien we ook in 2018 terug op de kalender. Gezien alle enthousiaste reacties verwachten we dat dit een succes gaat worden in de toekomst en dat er zeker meer boten aan de start zullen verschijnen.

Traditiegetrouw is juni een drukke maand voor de 16m2 met o.a. De Goudse Zeilweek, Holland Regatta, VeenbonkenCup, Houtevenement, VWDTP Regatta en dat alles proberen we in de eerste drie weken van de maand te organiseren. Helaas hierdoor nogal wat dubbel bezette weekenden, wat de deelname niet altijd ten goede komt. Desondanks wel het hoogst aantal boten aan de start in één weekend namelijk 56 boten, weliswaar verspreid over drie evenementen maar onze klasse leeft!
Voor komend jaar hebben we in overleg met de organiserende verenigingen deze prachtige evenementen wat meer verspreid over de kalender kunnen krijgen. Laten we hopen dat dit de deelnamevelden ten goede komt!

Juli en augustus staan in het teken van vakantie en daarbij uiteraard een aantal schitterende zeilweken. De Schildweek in juli waar onze klasse ieder jaar goed vertegenwoordigd is, dit jaar een prachtig veld van 29 boten aan de start wat natuurlijk super is! Tijdens de Sneekweek, Europa’s grootste zeilevenement op binnenwater viel de deelname helaas wat tegen, 29 boten terwijl we hier normaal gesproken toch zeker kunnen rekenen op 40 boten. Eén van de oorzaken hiervan is hoogst waarschijnlijk dat een groot aantal 16m2 zeilers ook op skûtsjes zeilen en deze evenementen tegelijkertijd georganiseerd werden. Het mooie hiervan is dan wel weer dat er op Hardzeildag eerst hard gestreden werd op het Sneekermeer door alle eenheidsklassen om vervolgens op tijd plaats te maken voor de skûtsjes die op deze Hardzeildag ook hun strijd hadden op het meer. Een schitterende dag voor de zeilsport!

Ons NK eind augustus werd gelukkig weer goed bezocht, 49 boten aan de start. Het begon met een schitterende eerste dag, windkracht 4/5 en twee mooie wedstrijden. Helaas leek het er wel wat op dat we meteen alle wind voor de komende drie dagen ook hadden opgebruikt. Zo leek het af en toe wel op een ‘NK wachten’. Gelukkig liet onze wedstrijdleider Jan Kooistra zich niet gek maken en bleef hij constant in contact met Piet Paulusma. Zodoende hebben we met behulp van drie avondwedstrijden toch nog een geldig NK kunnen varen. Achteraf hadden we de eerste dag wellicht meer dan de twee geplande starts moeten doen, maarja, achteraf… Dat is dat verhaal van die koe enzo… Al met al een mooi evenement en terechte winnaar (vind ik zelf).

September staat inmiddels voor heel veel zeilers in het teken van de Wiedebokaal, na vele jaren echt een begrip op onze kalender. Heel mooi om te zien hoe de organisatie het jaar in jaar uit voor elkaar krijgt om hier telkens grote velden aan de start te krijgen. Op het NK na het evenement met de meeste deelnemers. Maarja, probeer ook aan Jan de Haan maar eens uit te leggen dat je niet komt… Helaas liet de wind het hier ook wat afweten maar dat mocht de pret niet drukken. Een fantastisch georganiseerd evenement, zowel op het water als op de wal!
Voor mij als wedstrijdcommissaris is de keuze voor een locatie van het NK sprint 2018 dus ook niet zo moeilijk meer maar daarover later meer.

De PIP van afgelopen jaar stond in het teken van meer boten aan de start, dus meer kampioenen en zo hopelijk een spannendere strijd. Hiervoor hebben we de Sprintkampioenen van 2017 ook een uitnodiging ontvangen waarvan gretig gebruik van werd gemaakt. Helaas wel wat dubbele kampioenen (sorry) dus qua deelname schoten we er nog niet heel veel mee op. Menno Huisman uit de Valk heeft deze editie van de PIP gewonnen, zijn 10e deelname, een meer dan terechte kampioen!
Het botenklassement werd gewonnen door Jan Andringa, op de voet gevolgd door Gerben Spaargaren en Hans van Stekelenborg.
Alle 16m2 eigenaren die hun boot ter beschikking hebben gesteld voor dit mooie evenement wil ik via deze weg weer hartelijk danken! We rekenen komend jaar graag weer op jullie!
De Seizoensfinale zeilden we dit jaar in Reeuwijk. Met 22 boten aan de start een behoorlijke vooruitgang ten opzichte van vorig jaar. De organisatie lag voor een groot deel in handen van Jeroen van Catz en die krijgt het dus wel voor elkaar om Caribische omstandigheden te regelen! Wind, zon en een goede tempratuur. Al met al een mooie seizoen afsluiting!

De Midwinter van dit jaar is helaas voortijdig afgelast. De voorspellingen van veel wind en winterse omstandigheden waren voor de organisatie reden om het niet door te laten gaan. Achteraf een hele goede beslissing! Veel sneeuw en wind hadden zeilen inderdaad onmogelijk gemaakt.

We hebben weer een prachtig seizoen gehad met mooie wedstrijden en over het algemeen goede deelname, iets meer dan in 2016 dus dat is mooi!

De voorbereidingen voor 2018 zijn inmiddels alweer in volle gang, wij kijken ernaar uit!

Tot op het water!

Jaarverslag van de technische commissie - Geert Geelkerken

Uit de technische hoek

Het is rustig aan het technische front. De afgelopen maanden zijn gebruikt om de laatste onvolkomenheden in de klassenvoorschriften te herstellen en sinds mei staan ze op de site van het Watersportverbond. Ook met de tekeningen maken we langzaam voortgang. Alles bij elkaar een heel rustig jaar.

Ook bij de meting tijdens het NK in Sloten zijn er maar een paar aandachtspuntjes ontdekt. Afgezien van het feit dat een paar zeilen niet aan de maten voldeden kwamen we er met z’n allen achter dat het Verbond in de klassenvoorschriften toegevoegd heeft dat de maten van de zeilen moeten voldoen aan de eisen zoals van toepassing tijdens de originele certificering. Omdat we dit niet zo met elkaar hebben afgesproken zal tijdens de komen ALV/Technische vergadering een voorstel komen om dit te corrigeren. Verder zal tijdens de vergadering aan bod komen of we GPS zullen toestaan. In de vorige ALV hebben wij hierover met elkaar van gedachten gewisseld en gaf de vergadering aan dat het bestuur/ de TC met een voorstel moet komen. Dat gaat dus gebeuren.

Geert Geelkerken

Vz TC 16m2

Jaarverslag van de voorzitter - Paulus Mooyman

Lustrumjaar

We gaan even terugkijken naar afgelopen jubileumjaar. We zijn het jaar  begonnen met een zeer goed bezochte ALV in Sneek. Na jaren de ALV bij Heineke in Loosdrecht te hebben gehouden, leek het ons wel een mooi idee om een andere locatie te zoeken. Dat werd Van der Valk in Sneek waar we meer dat 50 leden konden begroeten! Dit soort aantallen krijgen we gewoonlijk alleen als er flink gedonder is, maar ditmaal was het een buitengewone plezierige vergadering met veel informatie, de opening van het lustrumjaar en natuurlijk de doop van de glossy! En natuurlijk de jaarlijkse borrel na afloop. Prima start van het lustrumjaar!!

In de daarop volgende weken  kon iedereen een lustrumpolo bestellen bij Gaastra. We zijn ruim de 200 gepasseerd en dat was terug te zien dit jaar op alle evenementen!

In het weekend van 21 en 22 mei werd onze verjaardag van de zestienkwadraatklasse gevierd op het Gaastmeer. Een zeer geslaagd weekend met mooie en verrassende wedstrijden en vooral veel gezelligheid.  Met dank aan de familie Syperda voor de prima ontvangst en het gebruik van de nodige voorzieningen. Daarnaast hebben we het NK een extra invulling gegeven met een varend diner rond de Beulaker Wiede. Al met al een mooi lustrumjaar.

Voornemens

We hebben de laatste jaren als bestuur getracht een aantal zaken goed georganiseerd te krijgen. Dat betrof zaken zoals  van een voltallig bestuur, goede financiële- en ledenadministratie, de aanpassing van de statuten, eenduidigheid in de klassenvoorschriften, andere communicatie structuur en uitvoering en meer van dit soort zaken. Kortom: we hebben eerst de huishouding op orde gebracht en krijgen nu wat meer tijd om naar de toekomst te kijken.

Tijdens de afgelopen voorjaarsvergadering in februari hebben we al een schot voor de boeg gegeven. We willen als klassenorganisatie meer leden hebben en ook meer boten aan de start. Dat eerste streven lijkt voor de hand liggend, maar de afgelopen 15 jaar hebben we te maken gehad met een gestaag teruglopend aantal leden. De redenen daarvoor zijn lastig te achterhalen. Maar het afgelopen jaar hebben we als bestuur besloten om meer leden te werven. Gewone leden, maar ook bemanningsleden om zo veel mogelijk mensen bij de klasse te betrekken. Door even met elkaar flink achter potentiële leden aan te gaan, hebben we meer dan 30 nieuwe leden kunnen bijschrijven. Een mooi resultaat en we gaan nog even door, want juist door iedereen te betrekken en te informeren blijft de klasse actief.

Een tweede voornemen was het aantal boten aan start en finish te laten toenemen. Elders in dit magazine staat een onderbouwing, maar we zijn er inderdaad in geslaagd om het aantal deelnemers toe te laten nemen. Blijkbaar kunnen we als klasse ons iets voornemen en dan daar ook nog gevolg aan geven. Want het is natuurlijk zo dat het aantal klassen de afgelopen jaren flink is toegenomen, maar de totale deelname aan zeilwedstrijden niet. Het Watersportverbond zit in een soort spagaat. Er treedt aan de ene kant een vergrijzing op en om het zeilen populair te maken/houden, is het dus wel noodzakelijk om er wat spectaculaire klassen aan toe te voegen. Maar dat geeft weer een versnippering tot gevolg. Bij de PIP kunnen we dit verschijnsel goed zien; het aantal klassen dat zou kunnen deelnemen zit ver boven de 30, maar doordat er steeds kleinere velden zijn, voldoen die klassen niet aan het minimum van 20 boten aan de start bij een NK. Als gevolg hebben we met de PIP een kleine  - doch selecte -  groep zeilers aan de start.  Veel klassen kennen dit probleem en het is dan ook een goede ontwikkeling dat wij als klasse steeds meer jonge mensen enthousiast kunnen maken om in die traditionele zestienkwadraat te stappen. Mede doordat de gemiddelde verkoopprijs is gezakt, wordt voor jonge zeilers mogelijk om in een betaalbaar scheepje te zeilen. Ik meen dat we de groei van het aantal leden en deelnemers de komende jaren veel aandacht moeten blijven geven. Met een grote klasse en een leuke betrokkenheid van de leden moet de zestienkwadraatklasse aantrekkelijk blijven voor een grote groep zeilers. En iedereen is welkom!

Bestuur

We hebben dit jaar als bestuur weer met een volle bezetting kunnen werken. We proberen niet te veel te vergaderen, maar vooral een aantal zaken te doen. Klaas heeft het prima gedaan als nieuwe wedstrijdcommissaris  en dat is  echt wel een flinke klus! Wolter heeft helaas te kennen gegeven dit jaar te willen stoppen als bestuurslid promotie en communicatie. Heel jammer, maar we zijn natuurlijk wel heel blij met al de veranderingen die hij op zijn terrein heeft bewerkstelligd. We hebben echt flink doorgepakt en het resultaat mag er zijn. Wolter, heel hartelijk bedankt voor het geleverde werk! Er is nu zoveel geautomatiseerd en vernieuwd en de data komen zo snel op de site dat ik zelf eigenlijk te weinig stukjes “van de voorzitter” heb geschreven. Zal ik komend jaar weer wat vaker doen.

Daarnaast zijn we als bestuur bezig om een bestuursreglement te maken waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden omschreven worden. We hebben iets dergelijks niet en het zal wel helpen bij het aantreden van nieuwe bestuursleden.

NK sprint

Nieuw in 2017 is het NK sprint. Niet geheel onverwacht, maar het leek ons een mooi idee om naast het “gewone” Nederlands kampioenschap een NK sprint te hebben. Lees elders in het magazine over de data.

Tasmanië

Op het moment dat ik dit schrijf wordt eraan de andere kant van de wereld een nieuwe 16m2 gebouwd. Lees elders in het magazine het verhaal over deze kwadraat op het zuidelijk halfrond.

Semaine du Golfe

Vorig jaar stond er een uitgebreid artikel in dit magazine over het evenement Semaine du Golfe. Dit evenement vindt om het jaar in Zuid-Bretagne plaats. Dus dit jaar kan je met de kwadraat weer naar : La Semaine du Golfe du Morbihan, negende editie, vanaf maandag 22 mei t/m zondag 28 mei 2017. Elders in het magazine tref je meer informatie aan over dit evenement.

Al met al weer genoeg zaken om naar uit te kijken voor het komende seizoen. Laten we hopen op een mooi zeiljaar met mooie wedstrijden en veel zeilplezier!

Jaarverslag 2016 van de secretaris - Harmen Bouwstra

Het jaarverslag van de secretaris kan de lezer gerust overslaan, want zoals ik vorig jaar al schreef is secretaris zijn vooral saai. Er is niets leuks om over te schrijven. Alle leuke dingen zijn al geschreven in de jaarverslagen van de andere bestuursleden en ga ik hier niet nogmaals vertellen.

De voornaamste taken en verantwoordelijkheden van de secretaris zijn het organiseren van de bestuursvergadering, algemene ledenvergadering, de jaarverslagen en het bewaken van de bestuurs- en vergaderdiscipline. Uit het laatste punt put ik mijn motivatie. De vergaderingen worden goed bezocht en de bestuursleden voeren hun actiepunten volgens afspraak uit, waarmee alles dat er voor mij rest is het vastleggen in verslagen. Daar kan niemand op voorhand enthousiast over worden, maar dat wordt natuurlijk allemaal anders als je weet dat het over de 16m2-klasse gaat.

Ik had in 2015 al een jaartje proef mogen draaien als onbeëdigd secretaris. Tijdens de algemene ledenvergadering in Sneek werd mijn kandidatuur zelfs met applaus bekrachtigd en kon ik op het pluche achter de bestuurstafel plaats nemen. De algemene ledenvergadering werd voor de eerste maal sinds lange tijden gehouden in Sneek. De opkomst was enorm en de stemming goed. Immers er lag een fantastisch zeilseizoen achter ons en 2016 beloofde nog beter te worden met het 85-jarig jubileum. Met Klaas ’t Hoen zojuist benoemd als nieuwe wedstrijdsecretaris was er meteen een nieuwe opzet van de jaarprijs. En daarnaast natuurlijk tijdens de algemene ledenvergadering de uitreiking van de allereerste 16m2-glossy. De contributie wordt niet verhoogd en het bestuur heeft voor 2016 twee speerpunten: meer leden en meer deelnemers waarover je elders in dit magazine de resultaten leest. Kortom we hebben zin in 2016!

Het bestuur kwam in 2016 naast de voorvergadering voor de algemene ledenvergadering periodiek tweemaandelijks en dus zesmaal bijeen. Het werd mooi verdeeld over de zes woonadressen van de zes bestuursleden. Bij al deze vergadering staan bestuurszaken, financiën, website, PR, wedstrijdzaken en technische zaken op de agenda. Ruim een week voor het NK kwam het bestuur in een informele sfeer in Legemeer bijeen om de laatste puntjes op de i te zetten. Heel Legemeer liep er voor uit.

De bestuursvergaderingen lopen parallel met de gebeurtenissen van het zeilseizoen zoals elders omschreven. Daaraan wil ik twee fijne momenten toevoegen, die plaatsvonden tijdens de Sneekweek.

Als eerste mocht de 16m2 vanwege het 85-jarig jubileum met vijf boten meedoen aan de vlootschouw. De vijf boten waren snel geregeld en mooi versierd. Zo stalen Coen van Beek (4004), Frans Wiersma (4034), Paulus Mooyman (4429), Otto Groen (4436) en Taco den Oudsten (4437) de show. Vele foto’s en een filmpje uit de losse pols werden gemaakt en door een spontane ad hoc-actie stond nog dezelfde avond om half elf al een compilatie op het Facebook- en Twitteraccount van de 16m2-klassenorganisatie. Wie doet ons dat na? Het tweede moment was een door Paulus Mooyman spontaan georganiseerde barbecue op de zaterdagmiddag van de Sneekweek met een enorme opkomst. Het was een gezellige avond met maximale ondersteuning van het kielbotencentrum van de KWS. Vanaf 2017 gaan we dit initiatief zeker voortzetten.

Uiteindelijk mocht ik dan ook nog wat doen aan de bestuurlijke speerpunten voor 2016. Ik heb het initiatief genomen om tijdens het NK op de Beulakerwijde bemanningen als lid te werven. En dat is gelukt. De meesten zeiden spontaan “ja, eindelijk ben ik lid”. Een ander liet zich graag overtuigen. Een enkeling stribbelde wat tegen, maar boog later op de avond alsnog het hoofd. Voor degenen die geen lid werden of dit nog even uitstellen, hebben wij begrip!

Dit was het dan voor 2016. Ik hoop dat je het verslag toch met plezier gelezen hebt. Ik beloof dat ik er in 2017 weer bij zal zijn op het water met mijn eigen Cinnamon girl ....

Jaarverslag van de penningmeester - Paul de Groot

Dit jaar geen positief bericht van de penningmeester. Het was een duur jaar, maar wel ... heel gezellig!

Het jubileumjaar is groots gevierd met een mooi evenement op het Gaastmeer bij onze 16m2- vrienden Peter en Frieda Syperda. Op vrijdagavond al gezellig in het restaurant en op zaterdag een mooie zeildag en aansluitend een mooie avond! Voor de leden was het evenement gratis, dus de penningmeester kreeg de factuur. Die factuur is eenvoudig verwerkt in de administratie. Ook tijdens het NK in Wanneperveen hebben we een bijdrage vanuit de jubileumpot gebruikt om het evenement tot een succes te maken. Wellicht hadden we iets meer moeten doen, zodat we ook goed konden eten.

Sinds de aanschaf van e-Captain is het heel makkelijk en overzichtelijk om de administratie bij te houden. De kascommissie heeft het ieder jaar ook lastiger om moeilijke vragen te stellen, aangezien het systeem duidelijke overzichten kan produceren.

Hulde aan de leden die zijn overgestapt naar een automatische incasso! Dit maakt het leven van de penningmeester nog mooier. Bij dezen nogmaals het verzoek om gebruik te maken van de mogelijkheid om de contributie automatisch te laten afschrijven. Voordat de incasso uitgevoerd wordt, ontvangt u een e-mail met de factuur, zodat u weet wat er gaat gebeuren. Voor de leden die met enige regelmaat een herinnering ontvangt is het zeker een aanrader! Nu we het er toch over hebben. Willen de volgende leden hun contributie voor 2015 en 2016 nog even overmaken: .... ?

Het zou toch wat zijn dat je je naam hier vereeuwigd ziet. Neem geen risico en e-mail je rekeninggegevens naar penningmeester@16m2.nl . En betaal op tijd.

Goed nieuws te melden over het ledenbestand. Dankzij de tomeloze inzet van Harmen Bouwstra tijdens het NK hebben we bijna 20 nieuwe bemanningsleden mogen inschrijven! Helemaal top! En naast het lidmaatschap van de mooiste klasse van Nederland krijg je ook nog eens gratis een bemanningslicentie van het Watersportverbond. Naast de vele bemanningsleden hebben wij ook een groot aantal nieuwe booteigenaren/leden mogen verwelkomen. Zeilers met Olympische achtergrond, allround zeilers, die ook in de Regenboog en Pampus varen. En natuurlijk de recreatiezeilers. Al met al een topjaar voor de klasse!

Ondanks de extra uitgaven in het jubileumjaar hebben we een financieel gezonde klassenorganisatie en kunnen we met elkaar nog lang genieten van onze klasse!

Tot ziens op het water!

Jaarverslag wedstrijdcommissie 2016 - Klaas 't Hoen

Ook dit jaar begon ons seizoen traditiegetrouw weer in Reeuwijk met de Paashaas. Dit jaar erg vroeg, eind maart al, een onstuimig begin met slechts 8 fanatiekelingen aan de start die de winter zonder zeilen al zat waren.  Gevolgd door de opening op Nieuwkoop een maand later tijdens de TT. Ook hier was het nog erg fris en stond de wind weer “aan”.

Pas hierna kwam het seizoen goed los, met Caribische omstandigheden tijdens de Gouwe Ouwe in Rotterdam en de Kleine Sneekweek, prachtige condities, zomerse tempraturen en mooie wind. Meteen zie je de deelnemers velden groeien, totaal 32 bootjes aan de start tijdens dit weekend.

Tijdens ons jubileum jaar mocht natuurlijk ook een jubileumevenement niet ontbreken!  In het weekend van 21 en 22 mei werd onze verjaardag van de 16kwadraat klasse gevierd op het Gaastmeer bij Waterrecreatie Syperda en restaurant Boppe de GolleIn het weekend van 21 & 22 mei vierden we onze verjaardag op het Gaastmeer bij de familie Syperda en restaurant Boppe de Golle. Met bijna 50 boten hebben we onze verjaardag goed gevierd! En tijdens een heuse zwerftocht over het Gaastmeer en omgeving hebben we ook nog wat van de omgeving kunnen zien; een prachtig gezicht zo’n groot veld 16m2 halvewind admiraalzeilend richting bier!

De maand juni is de laatste jaren erg in trek om wedstrijden te organiseren, al met al veel  boten op het water, wat natuurlijk prachtig is! Helaas door een aantal dubbele evenementen  in de toch al overvolle agenda kan niet ieder evenement rekenen op de deelname die ze verdient. Dit is voor mijn persoon een punt van aandacht waar ik mee aan de slag ben. We hebben met z’n allen het doel om zoveel mogelijk bootjes aan de start te hebben, maar dan moeten we de agenda’s beter gaan afstemmen. Voor komend jaar valt dat nu al niet meer mee, maar voor 2018 staan er her en der wat datums te veranderen waardoor we verspreidt over het seizoen nog meer grote evenementen kunnen varen!

Juli is de maand van de vakanties. ZVOSS  presteert het ieder jaar weer om een schitterend evenement neer te zetten tijdens de Schilweek, mede door de inzet van de lokale zeilers een mooi groot veld boten aan de start! Door deze inzet is de Schildweek inmiddels een evenement dat door menig 16m2 zeiler geliefd is en niet meer is weg te denken uit onze agenda! Maar buiten de Schildweek is juli ook een maand om vooral uit te kijken naar het NK een maand later.

Dit jaar hebben we ons NK gevaren op de Beulakerwijde. We hebben wederom een schitterend NK gezeild met een meer dan terechte kampioen! Thijs en Willy nogmaals gefeliciteerd! Om onze verjaardag nog eens te vieren had Paulus een “rondvaartbootje” geregeld voor ons, waarover diverse klassen nog steeds met een jaloerse blik naar kijken. Al met een NK met wederom Caribische omstandigheden waar ieder die meegevaren heeft met een goed gevoel op terugkijkt.
Van de deelname aan het NK hadden we vooraf misschien wel meer verwacht maar in ieder geval zien we weer een stijging in het aantal deelnemers en dat werd beloond met het mooiste weer om mee te zeilen. Laten we ervoor zorgen dat de groei in deelnemers van 2016 doorzet in het komende jaren, dan zitten we in 2017 tijdens ons NK in sloten alweer boven de 60 bootjes.

Om onze klasse te promoten hebben dit jaar voor het eerst meegedaan aan de watersportpromotie dag in Heeg. Tijdens deze waren meerdere klassen uitgenodigd voor promotie van hun klasse. Jens Jongsma is namens onze klasse aanwezig geweest om jonge (en oudere jongere) zeilers uit diverse andere klassen enthousiast te maken voor de 16m2. Omdat dit de eerste keer georganiseerd was liep het misschien nog geen storm maar voor de komende jaren denk ik zeker dat dit soort initiatieven belangrijk zijn om bij te zijn en onze prachtige klasse te promoten bij andere wedstrijdzeilers. Jens bedankt voor je tijd en energie!

In oktober hebben traditie getrouw weer de PIP gevaren, een van de mooiste reclame evenementen voor onze klasse! Mede mogelijk gemaakt door 16m2 eigenaren uit alle windstreken die hun boot hiervoor ter beschikking stellen, waarvoor nogmaals dank!! Ik reken komend jaar ook weer op jullie!
Dit jaar weer schitterende omstandigheden en een terechte winnaar Hette van der Zwaag uit de Valk. Helaas wat weinig kampioenen aan de start door verschillende redenen, maar ook dit heeft onze aandacht en wellicht kunnen we iets aan de opzet veranderen waardoor we komende jaren wel gewoon weer 18/20 kampioenen aan de start kunnen verwachten. Dat is toch wel wat dit schitterende evenement verdiend!

Voor de afsluitende seizoen finale hebben we afgelopen jaar gekozen voor een relatief onbekende locatie voor onze in het noorden, Heeg.
Helaas niet het grote veld waar we op gehoopt hadden, mede door skûtsjes wedstrijden, maar daarover meer elders in dit nummer  maar diegene die wel geweest zijn hebben een heerlijk weekend gehad. Een perfecte organisatie en zeer gastvrij ontvangen en natuurlijk een terechte winnaar Jaap & Janniek Jongsma, nogmaals gefeliciteerd!

Het seizoen werd dit jaar weer afgesloten tijdens de Midwinter, dit jaar in Nieuwkoop gevaren. 9 fanatiekelingen hebben daar genoten van goed weer en leuke wedstrijden. Lodewijk en Ruud wisten deze midwinter winnend af te sluiten, nogmaals gefeliciteerd!

Al met al hebben we mooi jaar gehad, met in totaal iets meer boten aan de start dan voorgaande jaren. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee! Het laat zien dat onze klasse leeft en tegen de stroom in gaat van het algemene beeld dat er minder wedstrijd gevaren wordt. Dat dit niet vanzelf gaat ben ik inmiddels na mijn 1e jaar als wedstrijdcommissaris wel achter.. Ik wil dan ook graag iedereen die heeft geholpen om dit seizoen weer tot een succes te maken bedanken voor hun inzet en hulp en hoop dat ik de komende jaren weer op jullie kan rekenen om nog meer boten aan de start te krijgen!

Op naar 2017!

Jaarverslag van de commissaris PR en communicatie - Door Wolter Rijks

2016 is de voltooiing van het nieuwe media beleid geweest. Nadat vorig jaar de website onder handen is genomen is nu het integrale connectie gemaakt met sociale media, maar vooral de e-mailing is geautomatiseerd. Hierdoor ontving u de aankomende wedstrijden in uw inbox, met de mogelijkheden om deze zelfs te specificeren op uw regio, maar ook de Nieuws en Praat 2.0 werd elke laatste dag van de maand verzonden.

Website

De gebruiksvriendelijkheid van de website is aangepakt, door geen aparte NK site meer te hebben, maar deze te integreren in de wedstrijden overzicht. Ook een duidelijke scheiding tussen de jaarprijs en regio wedstrijden is hiermee tot stand gekomen. Verder zijn er nog een een aantal pagina’s her-ontworpen zoals de uitslagen, verslagen en media pagina. Ik wil alle 3 de prijswinnaars van afgelopen seizoen bedanken voor het insturen van de verslagen, zonder jullie was de website een stuk minder interessant geweest.

Een aantal nieuwe functies zijn toegevoegd, zoals het forum, reclame en verkoop van de jubileum polo en Nieuws en Praat archief, mede mogelijk gemaakt door Erwin Westerman. Ook de communicatie wegen naar het bestuur is versimpeld door Facebook messenger te installeren onder contact, maar ook via de Facebookpagina, hierdoor hebben we al verscheidene antwoorden kunnen geven.

Nu een aantal cijfers over de website. De trend van bereik vergroten is doorgezet in 2016, door meer bezoeker (+11% totaal van 14.500 bezoekers) en pagina’s bekeken (+25.5% totaal van 96.325 pagina’s en artikelen) op de website. Toch blijven we interessant voor nieuwe bezoekers, al daalde dit natuurlijk doordat we meer data verzamelen, maar nog altijd is 44% van de bezoekers nieuw op de website. Mobiel en tablet is de toekomst om op internet informatie op te zoeken, we zien dan ook een toenemende aantal mobiele gebruikers en dit stijg met 10% naar een mooie 50/50 verdeling met de desktop. Bezoekers bereiken de websites nog steeds met overgrote meerderheid via de zoekmachines, maar ook via e-mail steeg de aanwas beide met 8%. Top 3 sites blijven de Home pagina (22.5%), Vraag en Aanbod (10%) en NK pagina (4.6%) en blijft de bezoektijd van ongeveer 3 minuten gelijk. Waarbij de meeste mensen toch na het weekend een bezoekje komen nemen, namelijk op maandag 20% en dinsdag 16%.

E-mail

De e-mail opzet was het laatste ontbrekende stukje in de volledige strategie. We hebben hier hele grote slagen gemaakt, door te kiezen voor een 2-weg strategie, namelijk voor leden en voor geïnteresseerden. Hierbij is de basis de website en fungeert de e-mail als een soort herinnering met links terug naar de website.

Voor de leden hebben we voornamelijk de nieuwe Nieuws en Praat 2.0 verzonden, plus een paar incidentele aankondigingen voor evenementen of de jubileum polo. In totaal hebben we 2986 e-mails verzonden waarbij 1930 (=64.6%) geopend en daarbij 1106 (57.3%) op geklikt is.

Nieuw dit jaar was de wedstrijden nieuwsbrief, die elke 2 weken gedurende het seizoen werd verzonden. Door je instellingen aan te passen, kan je zelfs je regio kiezen en deze wedstrijden komen dan met meer informatie in de e-mail. Dat men dit interessant vind is te zien want we hebben 30 nieuwe aanmeldingen (+9.6%) van een totaal van 343 mensen (13 die hebben opgezegd). We hebben 6470 e-mails verstuurd, waarin 3534 geopend werd (54.6%) en 1670 op geklikt (47.3%). Dit resulteerde in uiteindelijk een directe toestroom voor de website van ongeveer 20% van het totaal, een heel mooie toevoeging op de bestaande middelen.

Facebook

Facebook is het sociale media platform waarbij we het meeste bereik lijken te creëren, maar we hebben ook heel veel meer mensen bereikt in 2016, namelijk 124 likes erbij (4 dislikes, dus netto 120) naar 339 (waarbij we 30% vrouwen hebben in totaal)! Voor de berichten en video’s hebben we een enorme slag gemaakt, we hebben meer dan 6000 likes gekregen vorig jaar en 8.864 keer is een video van ons bekeken, waarbij de video over het jubileum 3.9 duizend keer gezien is hebben 2000 mensen het bekeken, maar ook het NK beeldverslag met de mooie foto’s van Pieter Lanser hebben 1400 mensen bekeken waarbij 4.5 duizend mensen hem voorbij hebben zien komen op hun wall.

Tijdens het NK op 28 augustus werden 4764 mensen bereikt op 1 dag, maar gemiddeld genomen bereiken we 328 mensen per dag via Facebook (vorig jaar 138)!

Twitter

Dit jaar hebben we 55 extra volgers gekregen en 272 tweets gepost. Hierdoor hebben we een bereik gecreëerd van 93.930 weergaven!

Boten te koop op de website

Het laatste onderdeel is de mogelijkheid om je boot te verkopen op de website. We vragen hiervoor een zeer kleine vergoeding, maar daarvoor krijg je dus een groot bereik aan geïnteresseerden, hierdoor zijn er in 2016 via de site 9 boten verkocht. Deze stonden gemiddeld 200 dagen te koop en de vraagprijs bedroeg 8500 euro.

Slotwoord

De tweede editie van de Kwadraat & Praat van de klassenorganisatie is tot stand gekomen, onder de fantastische coördinatie van eind redacteur Pieter Lanser. Ik wil hem hiervoor persoonlijk nogmaals bedanken! Ik ga dit jaar aftreden als PR en Promotie bestuurslid, omdat ik privé het moeilijk vindt om de tijd volledig aan de functie te kunnen besteden. Daarbij komt dat het doel die ik mezelf voor ogen had, de website, sociale media en e-mails allemaal draait en ook de branding van het merk volledig als eenheid functioneert. Het belangrijkste van dit alles is dat ik dit heb geïmplementeerd zonder enige diepgaande ICT kennis en allemaal gratis online software gebruik. Dit betekent dat deze functie uit te voeren is met alleen wat computerkennis die niet verder hoeft te gaan als normale standaard kennis die iedereen heeft voor bijvoorbeeld Microsoft Office. Mijn opvolger krijgt dan ook zeker nog ondersteuning van mijn zijde om zich volledig in te werken in de materie. Dus wacht niet langer en geef aan dat je in deze mooie functie wil stappen en iets terug wil doen voor het mooiste stukje rondhout dat er vaart in Nederland!

Jaarverslag van de technische commissie - Geert Geelkerken

De technische commissie kent een hele rustige periode. Na het project om de klassenvoorschriften up-to-date te maken en de eenheid in de klasse te borgen, heeft met name Teun Keessen zich ingezet om alle tekeningen te corrigeren. De tekeningen worden door het Watersportverbond in de toekomst elektronisch aangeleverd.

Tijdens het afgelopen NK is onze klassencontroleur weer door alle boten gekropen en heeft tot zijn grote voldoening geconstateerd dat een aantal booteigenaren hun schip hebben aangepast of laten aanpassen aan de voorschriften. Daarmee hebben we met elkaar een grote stap gezet richting grotere eenheid in de klasse. De TC concludeert dat we allemaal begrepen hebben dat eenheid van de klasse essentieel is om het spelletje wedstrijdzeilen leuk te houden.

Toch moeten we niet stil blijven zitten. Er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen die onze aandacht nodig hebben. Een voorbeeld daarvan is de discussie die we tijdens de laatst ALV kort gevoerd hebben. Die discussie gaat over het toestaan van GPS aan boord. Andere klassen zijn ons daarin reeds voorgegaan. Wordt vervolgd...

Jaarverslag van de voorzitter - Door Paulus Mooyman

Wij zijn het jaar begonnen met de gebruikelijke ALV in Loosdrecht. Francis Engels stelde zich niet meer beschikbaar voor een nieuwe termijn en tot 4 uur voor de ALV hadden wij nog geen vervanging. Gelukkig diende zich om 10.00 uur Harmen Bouwstra aan als kandidaat die weliswaar formeel niet gekozen kon worden, maar gelukkig wel direct aan de slag wilde gaan. Zo konden wij toch het gehele jaar met een voltallige bezetting werken. Voor de komende ALV gaan we, na jarenlang de ALV in Loosdrecht te hebben gehouden, naar het noorden. Dit met de verwachting om veel zeilers uit het noorden op de ALV te mogen begroeten.

In april 2015 is de nieuwe website live gegaan en heeft vanaf de eerste start aanzienlijk meer bezoek gekregen dan voorgaande jaren en is een duidelijke aanwinst voor de Klasse. Aansluitend zijn de nieuwsbrieven in nieuwe opzet gaan draaien en als afsluiting van de reorganisatie van de communicatie is er nu een nieuwe glossy. Bij elkaar een flinke aanpassing met een mooi resultaat.

De wedstrijden zijn redelijk goed bezocht. Uiteindelijk hebben wij het afgelopen seizoen een vrijwel gelijk aantal deelnemers aan de start gekregen ten opzichte van het vorige seizoen. Wel is er een tendens te bespeuren dat men zich pas op het laatste moment lijkt in te schrijven. Een vriendelijk verzoek van de organiserende verenigingen is dan ook om toch eerder in te schrijven! Wij zien wel dat het versturen van de wedstrijdnieuwsbrief daarin helpt.

Ook leuk om te melden is de deelname van vier boten aan de Golfe du Semain in Bretagne en de spontane, nieuwe evenement Culi Sail. Het NK leverde een overtuigend kampioensduo op: Willy en Thijs Kort zij haalde wederom de eerste plaats met een record puntenverschil met nummer 2, namelijk een verschil van 42 punten! De invulling van het NK zal komend jaar aangepast worden.

Voor de komende ALV staat er een bestuurswisseling op het programma: Rien den Oudsten stopt als wedstrijdcommissaris en zijn functie zal worden overgenomen door Klaas ‘t Hoen. De afgelopen jaren is het systeem van plassenvoogden wat. Wij gaan daar komend seizoen weer wat meer structuur aangeven. Inmiddels is er een eerste overleg geweest met aanwas van jonge zeilers in het Noorden.

En last but not least: komend jaar is een lustrumjaar!! De klasse bestaat 85 jaar en dat gaat gevierd worden met een bijzonder evenement op het Gaastmeer. Inhoud en aanvullende activiteiten worden op de ALV in Sneek bekend gemaakt.

Jaarverslag van de secretaris - Door Harmen Bouwstra

Secretaris zijn is saai en tijdrovend en toch heb ik mij in februari 2015 vlak voor de ALV beschikbaar gesteld voor de 16m2. Te laat volgens de statuten en om deze reden moet ik tot ALV 2016 wachten voordat ik benoemd kan worden en plaats kan nemen op het pluche. Tot die tijd mag ik als kandidaat-secretaris meedraaien.

De afgelopen jaren is er helemaal geen jaarverslag van de secretaris geweest maar nu dit aan mij gevraagd wordt grijp ik mijn kans.

Twee weken na de ALV 2015 kwam Francis Engels bij mij op bezoek om het secretariaat over te dragen. Aan alles was gedacht met o.a. een lijst met taken / activiteiten secretaris 16m2 voorzien van tijdbalk. Het afgelopen jaar pakte ik deze lijst er regelmatig bij en was er dan tijdig bij om zaken te regelen. Als de ALV 2016 aan de voorkant goed verloopt dan is dat vooral te danken aan Francis.

Voorname taak als secretaris is het organiseren van de bestuursvergadering. Zeven maal kwam het bestuur bijeen op wisselende locaties in huiselijke kring. De vergaderingen zijn constructief en plezierig. Wij hebben namelijk een gezamenlijk belang zo staat in de statuten omschreven om alles in het werk te stellen in het belang van de fantastische 16m2. En dat is niet saai maar heel erg leuk. De opkomst is bijna 100% en een bestuurslid die verhinderd was schakelde over op Facetime.

Mijn finest moment is iedere vergadering bij aanvang het doorlopen van de al dan niet afgehandelde actiepunten.

De contacten binnen de watersportwereld verlopen soepel, alleen al het noemen van “16m2” opent deuren en wordt alles vloeibaar. Het emailadres secretaris@16m2.nl schijnt heel populair te zijn, bijna dagelijks komen er berichten binnen. Bijzonder daarbij zijn toch wel de berichten van eigenaren van een BM / 16m2 die van alles te melden hebben of willen weten. Onlangs kreeg ik nog de vraag vanuit Polen om de klassenvoorschriften even te vertalen in het Duits of Engels. Nou, die heb ik maar even doorverwezen naar het Watersportverbond waar de KV available zijn. En vragen over over “oud hout” worden steevast doorgespeeld naar Siebe van der Zee die hier wel raad mee weet.

Wat mij het afgelopen jaar toch wel heeft verrast is de uitstekende communicatie tussen de bestuursleden, per email en met onze WhatsApp groep “bestuur 16m2” weten wij elkaar snel te bereiken. Als het er op aankomt is er binnen 30 minuten reactie van allen.

Ik kijk met plezier terug op dit eerste jaar en zie de toekomst voor de 16m2-klasse met vertrouwen tegemoet.

Jaarverslag van de penningmeester  - Door Paul de Groot

Tijdens de ALV is er een decharge onder voorbehoud verleend aan het bestuur. Reden van het voorbehoud was het boven water krijgen van de rekeningafschriften van de ING Bank. Met dank aan de inzet van oud-penningmeester Bas Mandemaker is het uiteindelijk gelukt om de administratie compleet te krijgen. De kascommissie heeft inmiddels akkoord gegeven en de ALV mag dit akkoord bekrachtigen. Dan kunnen wij 2014 afsluiten … En dat terwijl dit verslag toch over 2015 zou moeten gaan. Nou vooruit …

Het jaar 2015 was financieel gezien een van mailen, brieven sturen, bellen, mailen en overtuigen. Uiteindelijk is de debiteurenstand gekrompen tot een acceptabel niveau. Vele leden hebben al aangeven dat de contributie jaarlijks automatisch mag worden afgeschreven. Dit scheelt een hoop werk voor de penningmeester en uiteindelijk wordt het ook makkelijker om een opvolger te strikken. Mocht u nog geen automatische incasso hebben afgegeven, mail dan even naar penningmeester@16m2.nl uw rekeningnummer, dan maken wij het in orde.

Het ledental loopt door de actieve actie om debiteuren te herinneren aan hun beloftes iets terug. Een telefoontje kan geld opleveren, maar ook een lid in de toekomst minder…  In totaal hebben in 2015 achttien mensen hun lidmaatschap opgezegd. Met name leeftijd is een rol om het lidmaatschap op te zeggen. Wij hebben zes nieuwe leden mogen inschrijven en er zijn nog voldoende zeilers die nog geen lid zijn van de klasse organisatie. Mocht uw bemanning nog geen lid zijn, dan kan deze tegen een aantrekkelijk tarief lid worden van de klasse organisatie. Met steun van alle zeilers blijven wij in staat om jaarlijks het NK en de seizoensfinale te organiseren. En natuurlijk iedere vijf jaar een prachtig jubileumevenement. Daarnaast houden wij de website actueel en up-to-date en worden vele nieuwsbrieven verstuurd. Tot slot ontvang je het magazine met interessante artikelen die jou kunnen helpen om nog sneller te varen. Oftewel, het is van belang dat wij met elkaar onze mooie club ondersteunen!

En O ja, de klasse staat er uiteindelijk financieel goed voor!

Jaarverslag van de commissaris PR en communicatie - Door Wolter Rijks

2015 is het jaar van de veranderingen die ons niet ontgaan zijn. Zo is de website geheel vernieuwd en is de laatste Nieuws & Praat op de ‘oude’ stijl verstuurd. Ook zien de e-mails er moderner uit en kun je op sociale media niet meer om de klasse heen!

Het startte allemaal begin dit jaar tijdens de ALV de plannen te presenteren en uitdagende doelen te formuleren en de Nieuws & Praat niet meer in de huidige vorm te maken en om een volledige nieuwe website te lanceren. Dit is nu realiteit, inclusief nog meer verbeteringen waar wij met trots op terug kunnen kijken. Daarom in het jaaroverzicht tijdens ALV 2016 een samenvatting en een paar indrukwekkende cijfers.

De geheel nieuwe website heeft een nieuwe look en is volledig opgebouwd binnen vier grote thema’s: de 16m2, wedstrijden, organisatie en vraag en aanbod. Alle belangrijke onderdelen zijn hier ondergebracht. Zo zijn de historie en de schepenlijst te vinden onder de 16m2. Wedstrijden heeft alles van de agenda, verslagen, als uitslagen te bieden. Bij organisatie alle bestuurszaken en bij vraag en aanbod staan de boten te koop, waar je ook heel gemakkelijk je eigen boot te koop kunt zetten door het formulier in te vullen.

De website is ontworpen voor de leden, maar ook om nieuwe geïnteresseerden informatie te bieden en nieuwe zeilers over te halen om in onze prachtige boot te gaan zeilen.

De website is nu bijna een jaar online en trekt ongeveer 1.500 unieke bezoekers per maand (50 per dag). Bezoekers komen het meest met een gerichte zoekopdracht of gaan direct naar de website, circa één derde komt via sociale media of email campagnes. Belangrijk is dat bijna een kwart de website op een mobiel apparaat bekijkt en daarom is de mobiel vriendelijke weergave een goede zet geweest. Zeventig procent kijkt vervolgens op de homepage van de website en blijft totaal bijna drie minuten hangen op de website door drie keer door te klikken. Nieuwsgierigheid wint het bij de meeste bezoekers want 40% kijkt toch even wie zijn boot te koop heeft gezet.

De nieuwe glossy van de klassenorganisatie is tot stand gekomen, doordat de inhoud van de originele Nieuws & Praat volledig is ingehaald door de nieuwe media via internet. Om toch achtergrond verhalen, nieuws, interviews en nog veel meer aan te bieden aan de leden, is deze glossy als medium in het leven geroepen. Doordat de huidige redactie (Geart-Jacob de Jong, Dieuwke Buikema en Coen van Beek) de twee laatste Nieuws & Praten in de oude stijl hebben gemaakt en de nieuwe glossy van inhoud hebben voorzien willen wij ze graag hiervoor bedanken, maar ook Pieter Lanser voor het eindredacteurschap van deze eerste editie van de glossy.

De plannen voor volgend jaar zullen zich vooral richten op het gebruiksvriendelijker maken van de website en de email campagnes en sociale media. Zo komen er al gemiddeld vijf personen per dag op de Facebook pagina van de 16m2 en hebben wij op Facebook en Twitter al meer dan 250 personen die ons leuk vinden of volgen en krijgen daardoor steeds meer zichtbaarheid. De emailcampagnes zullen vanuit twee wegen geïnteresseerden bereiken. Namelijk één speciaal voor leden, deze ontvangen maandelijks de digitale Nieuws & Praat maandblad. En een digitale nieuwsbrief voor de 350 geïnteresseerden in de 16m2-wedstrijden periodiek afgestemd op de wedstrijden.

Tot snel via één van de communicatiewegen van de klassenorganisatie.

Jaarverslag van de wedstrijdcommissaris - Door Rien den Oudsten

Zoals ieder jaar begon het seizoen in Reeuwijk met de Paashaas wedstrijden en sloten wij het seizoen af met de “midwinter wedstrijden”, dit jaar op Kralingen.

Omdat er in  de wedstrijdkalender van het verbond in het Noorden nog laat veranderingen zijn doorgevoerd vielen er niet alleen wat gaten maar hadden wij ook te maken met evenementen die samen vielen, grootste slachtoffer hiervan was wellicht Loosdrecht waar alleen op “de Vrijbuiter“ door ons werd gevaren met een schamele 7 bootjes. En het Houtevenement op Sneek dat gelijktijdig gevaren werd met de Veenbonkencup op Nieuwkoop. Voor de toekomst zijn hiervoor goede afspraken gemaakt. Over het geheel bleven de inschrijvingen bijna gelijk en hebben wij een heel nieuw evenement mogen bijschrijven nl. Culi Sail op de Zevenhuizerplas bij Nesselande.

Wat mij persoonlijk zorgen baart is de gestage daling van het aantal deelnemers bij het NK. Met de leden moeten wij (bestuur) een goede mix vinden voor de invulling hiervan. Minder wedstrijden, meer aandacht voor het walgebeuren en misschien een dag minder? Alle suggesties zijn welkom, wij moeten er voor zorgen dat NK staat voor minimaal 60 bootjes.

Na de seizoensfinale op het Paterswoldse Meer de Primus Inter Pares welke is verplaatst van april in het volgende seizoen naar oktober van het lopende seizoen waardoor dit jaar tweemaal gevaren. Ik doe een beroep op alle booteigenaren, om mijn opvolger Klaas ’t Hoen bij het bijeen brengen van de boten niet in de kou te laten staan. Het is een een n. Het is n staan. Het is e﷽een n. Het is n staan. Het is e﷽ van de leukere evenementen in het zeilseizoen dus geef je een keer op!

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor zijn/haar medewerking en ben zeer verheugd dat er ook jongere zeilers bereid zijn bestuurstaken op zich te nemen.

Jaarverslag van de technische commissie - Door Geert Geelkerken

In de afgelopen jaren is veel werk verricht om de klassenvoorschriften te optimaliseren en is aan de booteigenaren de gelegenheid te geven om indien nodig hun schip en/of tuigage aan te passen aan de regels.

De TC heeft 2015 gebruikt om de aanpassingen onder de aandacht van de booteigenaren te brengen en gezorgd voor een controle van de zeilen tijdens het Nationaal Kampioenschap op de Braassem. Dat controle noodzakelijk is, bleek wel uit het feit dat een aantal zeilers hun zeilen voor het kampioenschap extra hebben laten controleren. Onbekend is of dat tot aanpassingen geleid heeft. Tijdens de controle werden een zevental zeilen (vier grootzeilen en drie fokken ) niet gestempeld omdat ze niet voldeden aan de klassenvoorschriften.

Voor 2016 is wederom een controle gepland. Deze keer zal de focus liggen op de binnenkant van de boot. De afgelopen jaren is veel aandacht aan dit braakliggende terrein besteed en is een ieder in staat gesteld de eventueel noodzakelijke aanpassingen te verrichten.

In de komende jaren zal ook de discussie ontstaan over het toelaten van elektronica binnen het zeilen. Uiteraard dienen in eerste instantie de meetbriefhouders daarover te besluiten.

Jaarverslag van de voorzitter, Paulus Mooyman

We zijn het afgelopen jaar begonnen met de traditionele ALV in Loosdrecht. Er waren duidelijk meer leden aanwezig, maar dat werd veroorzaakt door de aansluitende vergadering van certificaathouders:). De belangrijkste wapenfeiten waren het installeren van Paul de Groot (penningmeester) en Wolter Rijks (promotie en communicatie) als nieuwe leden van het bestuur (waarmee we voor het eerst sinds zeven jaar een volledig bestuur kregen) en het aannemen van nieuwe statuten; de oude dienden wat aangepast te worden aan de huidige tijd.

Het seizoen kwam wat langzaam op gang, maar uiteindelijk zijn de meeste evenementen goed bezocht. De opkomst van de PIP viel wat tegen. Er is voor komend jaar naar een nieuwe aanpak gekeken samen met de KNWV en de Vrijbuiter. In de Nieuws & Praat van januari meer nieuws daarover. De Sneekweek en het NK waren de best bezochte evenementen dit jaar. Het NK op het Slotermeer bleek een succes met helaas een vervelend incident op de laatste avond van het evenement. We zullen daar tijdens de ALV op terug komen.

Jaarverslag van de penningmeester, Paul de Groot

2014 was het jaar dat de boekhouding en ledenadministratie overgingen van een Excel bestand naar een online administratie, E-Captain. Dit heeft als gevolg gehad dat de penningmeester met één druk op de knop de facturen per mail kon versturen. Van een aantal leden is het e-mailadres onbekend, maar de wens is om de facturen in de toekomst 100% digitaal te versturen.

De financiële situatie is gezond. We komen goed uit qua begroting, aangezien er minder oplagen van Nieuws & Praat zijn uitgebracht. Iedere editie kost al snel € 2.000,--. Het innen van contributie blijft altijd een uitdaging… de bedoeling is om dit in de toekomst per automatische incasso te innen. Openstaande facturen van adverteerders van 2013 zijn geïnd en voor 2014 gaf dit geen problemen. Voor 2015 staat de facturatie van advertenties en contributie in maart gepland. Door de overstap van ING naar Rabobank kan de ING rekening worden opgeheven. Dit heeft nogal wat voeten in aarde. Verwachting is dat de ING rekening voor 1 januari 2015 wordt opgeheven.

Het ledenaantal loopt iets terug. Ondanks deze terugloop hebben wij nog steeds 273 leden. In 2014 zijn er 5 nieuwe leden aangemeld en zijn er 11 afmeldingen verwerkt. Het valt op dat er vele regelmatige wedstrijdzeilers zijn, die nog geen lid zijn van de Klasse Organisatie. Voor 2015 een van de speerpunten van de penningmeester om deze zeilers te benaderen. Daarnaast is het streven om in 2015 het aantal sponsors in Nieuws & Praat en op de website te vergroten.

Jaarverslag Technische Commissie, Geert Geelkerken, voorzitter TC

De activiteiten van de TC bestonden dit jaar uit het afgronden van de vele wijzigingen die in de afgelopen jaren doorgevoerd zijn en te zorgen dat alle gegevens in de documenten (klassenvoorschriften, tekeningen enz. ) volledig overeenkomen. Dit is niet de meeste spectaculaire activiteit maar absoluut noodzakelijk na vele jaren van het doorvoeren van kleine en grote wijzigingen. Als alles volgens plan verloopt zullen de complete klassenvoorschriften met ingang van 1 januari 2015 op de verschillende websites staan en zullen de tekeningen gedigitaliseerd zijn.

Jaarverslag commissaris PR en communicatie, Wolter Rijks

We hebben ons dit jaar een zeer uitdagend doel meegegeven over het communiceren binnen de 16m2 Klasse Organisatie, naar de leden toe, maar ook onderling.

Wij willen Geart-Jacob de Jong, Dieuwke Buikema en Coen van Beek heel hartelijk danken voor een jaar volle inzet om Nieuws & Praat, dit jaar een blad vol interviews en interessante verslagen, te vullen. Hierdoor is het een leesplezier is geworden voor het 57e jaar achtereenvolgens. Natuurlijk willen we niet vergeten om alle nummers drie die dit seizoen een zeilverslag hebben gemaakt ook te bedanken, want deze traditie willen we dan ook maar al te graag in ere houden.

De e-mailing, die een steeds belangrijkere functie krijgt, werd dit jaar verzorgd door het duo Paul en Arjen Kort. Via een standaard lay-out is het herkenbaar, maar ook zeer motiverend om te lezen. Er wordt ook resultaat geboekt doordat de inschrijving een boost krijgt na een nieuwsbrief of aankondiging.

De website is dit jaar goed gevuld geweest door de webmasters, maar er is ruimte voor verbetering, vooral aan de kant van het vinden van informatie en een duidelijke navigatie op de site. Om dit te bewerkstelligen zijn we bezig om de website in een nieuw jasje te steken en het een net zo belangrijk onderdeel te maken van de zestienkwadraat klasse als de Nieuws & Praat en de e-mailing.

Jaarverslag wedstrijdcommissaris, Rien den Oudsten

Het zeiljaar 2014 is weer ten einde en dan wordt de balans opgemaakt. De deelname aan de diverse evenementen is licht terug gelopen t.o.v. 2013 mede omdat het Holland-Weekend in Loosdrecht samenviel met de Veenbonken – Cup in Nieuwkoop.( Anders was de deelname bijna stabiel.) Gelukkig zijn er wel meer jonge deelnemers naar de wedstrijden gekomen.

De Nederlandse Kampioenschappen op het Slotermeer waren een succes met als zeer sterke kampioen Erik Kort. Super Erik!!! De Jaarprijs gaat ook dit jaar naar Bas Mandemaker. Proficiat Bas!! Al met al een mooi zeilseizoen. Echter ook hier hebben we een keerzijde: Het mobiliseren van de booteigenaren om naar de P.I.P. te komen heeft enige inspanning gekost. Dit prachtige evenement staat steeds meer onder druk omdat het moeilijk is om booteigenaren bereid te vinden hun boot beschikbaar te stellen. Wij hopen dan ook op veel enthousiaste aanmeldingen voor de P.I.P. van 2015. Voor de Klasse Organisatie zou dit geweldig zijn. Incidenten als op de Nederlandse Kampioenschappen mogen gewoon niet gebeuren, laten we hopen dat het geen negatieve uitstraling heeft op onze klasse.

Jaarverslag 2013 van de voorzitter, Paulus Mooyman

We zijn het jaar begonnen met een prettige ALV en daaropvolgend een vergadering  van certificaathouders. Aansluitend hebben we de PIP verzeild. Daarna is het seizoen rustig gestart, mede door een koud en stormachtig voorjaar. Naarmate het seizoen vorderde kwam de deelname aan de wedstrijden ook beter op gang. De “grote” evenementen hadden iets meer inschrijvingen en de kleinere iets minder. Het ledenbestand loopt helaas nog wel iets terug. Gelukkig hebben we een mooie aanwas van jonge leden wat heel aardig te zien was tijden het NK in Loosdrecht. In de zomer hebben we de statuten - die inmiddels 30 jaar ongewijzigd waren- doorgenomen en een conceptvoorstel kunnen maken. Het is de bedoeling dat deze aangepaste statuten voor de komende ALV op de agenda staan. Afgelopen jaar hebben we met een vrijwel volledig bestuur kunnen draaien. Alleen de functie Communicatie & Promotie was niet bezet. Gelukkig is Cees van Rijn zo vriendelijk geweest om daar tijdelijk zijn schouders onder te zetten, waarvoor onze dank. Helaas heeft Bas, mede als gevolg van zijn ziekte, per medio oktober zijn functie als penningmeester moeten neerleggen. Heel jammer, maar ook heel begrijpelijk. We zijn hem enorm dankbaar voor het vele werk wat verzet is. Zowel de ledenadministratie als de financiële administratie zijn weer up-to-date en kloppend. Binnenkort, ter voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering, zullen we voor beide functies nieuwe kandidaten voorstellen.

Bij het maken van de Nieuws & Praat heeft Coen van Beek gelukkig versterking gekregen van Dieuwke Buikema en Geert Jacob de Jongh.

Jaarverslag 2013 van de penningmeester, Bas Mandemaker

Het einde van boekjaar 2012 was een uitdaging om de balansrekening goed te krijgen. Dit is met behulp van buitenaf tot een goed resultaat gekomen. Het bestuur heeft besloten om de 11 wanbetalers uit 2012, nadat zij een aantal betalingsherinneringen hadden ontvangen, af te voeren van de ledenlijst.

Het innen van de contributie in 2013 blijft een zorg. Het versturen van facturen is gestart op 27 april naar 210 leden die de factuur digitaal willen ontvangen. De leden zonder e-mailadres of die de factuur niet digitaal willen ontvangen, dit zijn er 71, hebben per post op 21 mei de factuur ontvangen. De 1e herinnering is naar 77 leden verstuurd die hun lidmaatschapsfactuur digitaal hadden ontvangen en naar 4 leden via de post.

Op de kampioenschappen zijn die leden die nog niet hadden betaald aangesproken, de secretaris is na 9 september de lijst van 37 leden van nog niet ontvangen contributie gaan bellen. Na 15 oktober staat de teller op 18 leden waarvan de contributie nog niet is ontvangen. Dit jaar hebben we 17 nieuwe leden mogen inschrijven en 22 leden uitgeschreven. Het aantal leden is per 31 december 264.

Een voorstel zou zijn om over te gaan naar een machtigingsysteem. Hierover moeten de leden komende jaarvergadering mogelijk een uitspraak doen. Om het ledental te verhogen kunnen we denken aan:

 • bemanningsleden tegen aangepast tarief lid te maken.
 • deelnemers aan de afgelopen NK die geen lid zijn van de KO 16m2 te benaderen om lid te worden.

Hierbij wil ik gebruikmaken van deze gelegenheid en bekend maken dat ik door privé omstandigheden, voornamelijk mijn ziekte die veel energie kost, mijn activiteiten ga beperken en hierin keuzes moet maken. Ik heb besloten mijn penningmeesterschap per oktober 2013 te beëindigen.

Jaarverslag 2013 Technische Commissie, Geert Geelkerken, voorzitter TC

Na grondig voorbereidend werk van de TC en het bestuur is er in maart een technische vergadering van certificaathouders geweest waar in een 10-tal punten de klassenvoorschriften zijn verbeterd. Tevens is daar besloten om de uitvoering van de binnenkant van de romp nog een jaar volledig vrij te laten ( behalve als er in de klassenvoorschriften een beperking vermeld staat). Dit heeft de TC de tijd gegeven een goede inventarisatie te maken van alles wat er in de afgelopen 82 jaar aan het schip toegevoegd is wat niet overeenkomt met de klassenvoorschriften. De achtergrond van dit besluit is de inschatting dat dit bij een groot deel van de vloot gebeurd is en dat het niet in het belang van de klasse zou zijn als er bij vele boten een ( grote ) verbouwing plaats zou moeten vinden. Deze inventarisatie heeft op twee manieren plaats gevonden: 

 • Aan alle leden is de oproep gedaan om een of meerder foto’s van de binnenkant van hun romp op te sturen naar de TC. Helaas hebben slechts 12 zeilers gevolg gegeven aan deze oproep.
 • Onze klassencontroleur Teun Keessen heeft tijdens het NK ongeveer 40 boten uitvoerig bekeken en alle bevinding op papier vastgelegd.

De uitkomst hiervan is in de loop van 2013 aan de leden bekend gemaakt waarna een technische vergadering van certificaathouders gepland is. Tijdens deze vergadering is besloten over de voorstellen van de TC en zijn de klassenvoorschriften overeenkomstig aangepast.

Jaarverslag wedstrijdcommissaris 2013, Rien den Oudsten

De verslagen van de evenementen zijn ook dit jaar meestal geschreven door een van de deelnemers en gepubliceerd met de uitslagen in Nieuws & Praat. We constateren dat er een licht dalende lijn in het aantal inschrijvingen is geweest, laten we de weersomstandigheden hier maar de grootste schuld van geven. Een zeer positieve ontwikkeling is dat er weer veel meer jongelui zich in de kwadraat wagen, hopelijk zet deze tendens door.

De PIP, georganiseerd door de Vrijbuiter in Loosdrecht i.s.m. de 16 m2 Klasse Organisatie en met uw medewerking, is dit jaar weer door Thijs Kort gewonnen. Voor het voortbestaan van de PIP blijft uw medewerking zeer belangrijk.

Het Nederlands Kampioenschap was in alle opzichten een succes. Thijs en Willy waren superieur en de terechte kampioenen, het walgebeuren was top, de accommodatie prima. Alleen het aantal inschrijvingen was minder dan op gerekend. Dit was mede omdat er tegelijkertijd meerdere kampioenschappen plaatsvonden waar ook kwadraatzeilers aan deelnamen.

Door de volle zeilkalender was de seizoensfinale pas half oktober op het Gaastmeer. Helaas kon er door het weer alleen op zaterdag worden gevaren. Hier wonnen Reinout Klapwijk en Henk van Bohemen.

Dankzij Harmen Bouwstra stonden de uitslagen van de evenementen al snel na de wedstrijden op de website.

Jaarverslag 2012 van de voorzitter, Paulus Mooyman

Het jaar 2012 heeft de nodige activiteiten met zich meegebracht. Op de eerste plaats zijn we het jaar gestart met een ALV en aansluitend een vergadering van certificaathouders. De ALV stond in het teken van de administratie. Bas Mandemaker is gekozen tot nieuwe penningmeester en had de eerste aanzet gedaan voor het opnieuw opzetten van de financiële administratie. Daar is inmiddels een vervolg op gekomen en we kunnen dan ook met de komende ALV een goed en overzichtelijk inzicht geven. Daarnaast is er veel werk verzet om de ledenadministratie in een nieuw systeem te plaatsen zodat mailings, Nieuws & Praat en overige communicatie met de leden vlot kan verlopen.

De vergadering van certificaathouders leverde een aantal noodzakelijke aanpassingen op en zou nog een vervolg krijgen in aanloop naar het NK waarbij met name het minimale gewicht van de boten en de maatvoering van de fok aangepast werden. Daarmee zijn we nog niet klaar: er zal in het voorjaar 2013 nog een nieuwe vergadering van certificaathouders worden uitgeschreven door het Watersportverbond om hieraan een vervolg te geven en openstaande zaken met de certificaathouders te bespreken. Dit zal een aparte vergadering zijn bij het Watersportverbond.

Het bestuur is 6 maal bij elkaar geweest om de gang van zaken te bespreken. Na het opschonen van het ledenbestand is gebleken dat we wel in aantal leden zijn teruggelopen. Waar we dachten een ledental te hebben van ruim 325 leden, blijkt dat we een aantal van 273 betalende leden hebben. De uitstroom zit hem met name in de oudere leden die al geruime tijd geen boot meer hebben. De instroom is beperkt en bestaat voornamelijk uit leden die onlangs een boot aangeschaft hebben. Een ander punt van zorg blijft het vinden van mensen die een bestuurstaak op zich willen nemen. Veel mensen zijn bereid om een afgebakende taak te doen, maar voor een bestuursfunctie is het moeilijk geschikte en welwillende mensen te vinden. Na het vertrek van Reinout Klapwijk als wedstrijdcommissaris zijn we er niet in geslaagd om deze vacature te vullen voor 2012. Uiteindelijk is er met gemeenschappelijke inspanning toch een volwaardig programma gedraaid. Gelukkig hebben we vanaf de komende ALV weer een nieuwe wedstrijdcommissaris in de persoon van Rien den Oudsten. De vacature voor bestuurslid Promotie en Publiciteit is op dit moment (14 januari) nog niet gevuld. Maar wat niet is, kan nog komen.

Coen van Beek heeft weer de fraaie edities van de N & P verzorgd. De opstart van de website gaat niet zo voorspoedig als verwacht. De laatste weken zijn er noodzakelijke aanpassingen gemaakt en is de inrichting wat aangepast. Zo zal de informatie van het NK weer op de eigen site vermeld worden evenals een inschrijfformulier voor nieuwe leden (noteer vast in de agenda: NK 2013 in Loosdrecht 5 - 8 september). Het overzetten van oude bestanden van de oude site naar de nieuwe zal voor het seizoen plaatsvinden.

Rest mij nog iedereen te bedanken die zich het afgelopen jaar op enigerlei wijze heeft ingezet voor de klasse en iedereen een mooi en voortvarend zeilseizoen te wensen.

Jaarverslag PR & Promotie 2012, Jan-Willem Lanser

Het begin van het zeilseizoen 2012 heeft zich gekenmerkt door een ‘redelijke’ deelname aan de wedstrijden. In de tweede helft van het seizoen was een en ander wel iets beter. De 16m2-zeilers zijn regiozeilers geworden en gaan twee soms drie keer per jaar de provincie uit. Ongeveer 30% van de 16m2-zeilers (40/140e) zeilt vier of meer wedstrijdseries per jaar, de rest (100/140e) een, twee of drie serieuzere series (los van plaatselijke onderlinge wedstrijdjes) per jaar.

De wedstrijden

Er zijn dit jaar 140 verschillende teams geweest die aan de speerpuntwedstrijden hebben deelgenomen. De gemiddelde deelname (exclusief NK en Sneekweek) van de op voorhand belangrijkere wedstrijden bedroeg 18,7 boten. Toch hebben uiteindelijk 14 (12) van de 19 (17) series het predicaat 16+ (was voorheen 20+) daadwerkelijk waar gemaakt. Deze cijfers zijn niet heel veel anders dan de voorgaande jaren, maar toch is het streven om in de toekomst in totaal de 16 series te behalen.

De wedstrijdgevende verenigingen, met hun vele trouwe vrijwilligers op de wal en op het water, hebben zich enorm ingespannen om de geplande series tot een succes te maken.

De Nederlandse Kampioenschappen 2012 op Zuidlaren werden door 56 boten bezocht, een keurig net aantal, conform verwachting. Thijs Kort en Willy Boomsma waren de glansrijke winnaars. De organisatie, zowel op het water als op de wal, was voortreffelijk. De Sneekweek met 37 boten viel tegen. Voor de eerste keer in de lange historie was er slechts een startgroep op het water. De Veenbonken Cup in juni en de NIWA in augustus op Nieuwkoop hadden ook, zoals altijd, een goed deelnemersaantal. De grote Seizoensfinale, dit jaar op Nieuwkoop, werd door 30 boten bezocht, waarvan veel boten uit de eigen regio. De jaarprijswinnaar is dit jaar Bas Mandemaker geworden. Van harte, ook via dit kanaal !

Een persoonlijk woordje

Als PR- en Promotie-verantwoordelijke leg ik mijn taken na 7 jaar bestuursfunctie neer. Ik ben de langstzittende in het huidige bestuur, dus ik ben aan de beurt voor roulatie. Ik heb deze functie altijd met heel veel plezier, enthousiasme en “drive” uitgevoerd, maar er komt een tijd voor verser bloed en een nog professionelere en communicatievere aanpak. Net zo goed als een voetbaltrainer ook niet het oneindige leven en dito chemische werking heeft bij een betaald voetbalclub. Mijn dank is groot voor het gestelde vertrouwen door jullie!

Uitslagen jaarprijs 2012, eerste vijf

 1. Bas Mandemaker / 4391 231 punten 17 gezeilde series
 2. Ewout Krens / 4398 218 punten 10 gezeilde series
 3. Geert Geelkerken / 4394 198 punten 10 gezeilde series
 4. Coen van Beek / 4336 194 punten 11 gezeilde series
 5. Wouter van Catz / 4360 191 punten 6 gezeilde series

Kijk voor uw eindklassering binnen de 140 deelnemers op www.16m2.nl/

Jaarverslag 2012 van de penningmeester, Bas Mandemaker

Sinds oktober 2011 heeft Bas Mandemaker de penningen overgenomen van Jan-Willem Lanser. Bij de overname van de administratie werd de noodzaak om structuur in de administratie aan te brengen duidelijk. Het betrof het boekjaar 2010 en 2011. Vrijwel alles is in een digitaal systeem ingevoerd wat van de nieuwe penningmeester enige energie heeft gekost. Toen dit eenmaal vorm had gekregen was tevens de ledenadministratie verbeterd. Er bleek een achterstand in de betalingen van lidmaatschapsgelden van de 16 m2 Klasse Organisatie over het boekjaar 2010 en 2011.

In december 2011 en januari 2012 zijn er herinneringen verstuurd en hiervan is ruim 90% ontvangen.

Bij de ING-bank bleek het problematisch wanneer bij het rekeningnummer de tenaamstelling niet juist wordt vermeld. In de brief-/e-mailwisseling is die onjuist gebruikt met gevolgen voor meerdere leden met betalingen aan de 16m2 Klasse Organisatie.

In februari is een mailing uit gegaan naar alle leden met de vraag of zij de facturering en Nieuws en Praat digitaal willen ontvangen. Er was een respons van ongeveer 2/3 van de 329 leden met als resultaat dat nu 214 leden de factuur digitaal ontvangen. Voor Nieuws en Praat zijn wij van 10 naar 113 digitale ontvangers gegaan. Hierdoor zijn de porto- kosten lager geworden

In april zijn de facturen voor het lidmaatschap van de 16 m2 Klasse Organisatie verzonden. Begin juli waren er 56 leden die nog niet betaald hadden. Hierop is een herinnering verzonden waarop 27 betalingen zijn ontvangen. Een tweede herinnering in oktober leverde nog 14 betalingen op. Binnen het bestuur zullen we beslissen hoe te handelen over de resterende niet betalende leden.

De NK is financieel goed gelopen en de lopende zaken zijn in orde. Een goede rente op de spaarrekening is voor een vereniging niet haalbaar. Om over een spaarkapitaal een beter rendement te krijgen zullen experts geraadpleegd moeten worden. Er lopen afspraken met de leden van de kascommissie over inzage in de administratie. In 2012 hebben zich 10 nieuwe leden gemeld en zijn er 35 opzeggingen. Hiermee komt het totaal aantal leden op 1 januari 2013 op 273.

Naast de financiële zaken houdt de penningmeester, in samenwerking met de secretaris, de ledenadministratie bij.

Jaarverslag Technische Commissie, Geert Geelkerken, voorzitter TC

In het afgelopen jaar hebben de leden van de Klasse Organisatie veel belangstelling getoond voor de klassenvoorschriften van de 16m2. Zowel schriftelijk als ook mondeling hebben we vele reacties mogen ontvangen. De reacties betroffen zowel instemming met de huidige klassenvoorschriften als ook opmerkingen over onvolkomenheden en wijzigingsvoorstellen. Uiteraard vinden de TC en het bestuur dit een goede zaak. Een levendige discussie hierover zorgt voor het scheppen van duidelijkheid en eenheid binnen de klasse.

De activiteiten van het afgelopen jaar bestonden uit het voorbereiden van verscheidene wijzigingen die in de vergadering van certificaathouders in januari grotendeels aanvaard zijn, en het voorstellen van een paar kleine aanpassingen in juli van dit jaar in nauw overleg met het Watersportverbond.

Tevens heeft de TC zich, op verzoek van het Watersportverbond, beziggehouden met de problematiek van het gewicht van de boot. Zowel met het verschijnsel dat meerdere boten in de loop van de jaren lichter zijn geworden als met het grote gewichtsverschil ( ong. 75 kg ) tussen de lichtste en de zwaarste boot, de variatie van de binnenbetimmering en het feit dat een aantal booteigenaren niet bekend is met het feit dat er in hun boot compensatieballast aangebracht dient te zijn. Dit laatste punt is opgelost door de lijst op de website te publiceren.

Het laatste punt van aandacht in 2012 binnen de TC betrof de wijzigingen van de toleranties in de klassenvoorschriften die na bouwnummer 4399 zijn doorgevoerd en tot gevolg hebben dat bij hermeting van een oude boot problemen kunnen ontstaan. Er worden voorstellen gepresenteerd tijdens de komende vergadering van certificaathouders in 2013 voor enkele van deze punten.

Jaarverslag 2011 voorzitter ALV

29 januari 2012

Het seizoen 2011 zit erop. We kunnen met een goed gevoel terugkijken op het 16de lustrum van de Zestienkwadraat. Hoogtepunt was natuurlijk het jubileumweekend op het Paterswoldsemeer met een enorme deelname. Ook het andere hoofdevenement, het NK op de Beulakker Wijde, kon zich  verheugen op een enorm deelnemersveld. Helaas hadden beide evenementen te kampen met een gebrek aan wind, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de  (kleine) Sneekweek, het Houtevenement en de Veenbonken Cup. Waar de grote evenementen een groter aantal deelnemers hadden, daar hadden de kleinere evenementen een kleiner aantal  boten op het water. Komend jaar hebben we weer een “normaal” jaar, dus we zullen dan wel weer een gelijkmatiger verdeling zien over de diverse wedstrijden.

Naast de activiteiten in het lustrumjaar hebben we intern ook een aantal zaken aangepakt: we hebben een flinke start gemaakt met  het herinrichten van de administratieve organisatie. Zo is het ledenbestand doorgelicht en bijgewerkt, de boekhouding opnieuw opgezet, het archief wordt op orde gebracht en de inrichting van de website en Nieuws &  Praat zijn aangepakt. Natuurlijk is een aantal zaken nog niet geheel afgewerkt en klaar, maar in de loop van komend jaar denken we het nodige achterstalling onderhoud gepleegd te hebben, zodat we voor de komende jaren weer vooruit kunnen met een up-to-date organisatie.

Francis Engels en Bas Mandemaker hebben zich beschikbaar gesteld om als resp. secretaris en penningmeester plaats te nemen in het bestuur. De benoeming moet door de ALV uiteraard nog bekrachtigd worden. Natuurlijk zijn er op technisch gebied en wedstrijdgebied ook meerdere acties ondernomen, maar daarover zo dadelijk meer.

Het streven van het bestuur en de klassenorganisatie is er op gericht om de klasse makkelijk toegankelijk te laten zijn voor een brede groep zeilers middels goede informatie, sportieve competitie en vooral veel plezier. Dat we ons daarmee geplaatst zien voor technische en organisatorische vraagstukken in een  tijd waar iedereen het steeds drukker lijkt te krijgen, is eerder een uitdaging dan een last. We hebben met z’n allen dan ook de verantwoording om de klasse bij elkaar te houden en op een hoger plan te krijgen. Kortom: een traject waar iedereen wat energie in mag stoppen voor een fantastische sport en tijdsbesteding.

Jaarverslag 2011 Technische commissie ( TC )

Dit jaar heeft de TC gebruikt om alle puntjes op de “i“ te zetten en de verschillen tussen de klassenvoorschriften, het meetformulier en de tekeningen uit de weg te ruimen. Dit heeft geleid tot ongeveer 150 kleinere  en grotere aanpassingen zonder dat de klassenvoorschriften inhoudelijk gewijzigd zijn. De volgende stap is om te zorgen dat het Watersportverbond al deze wijzigingen opneemt in de officiële stukken zodat er geen misverstanden meer kunnen ontstaan.

Daarnaast is een aantal concrete wijzigingsvoorstellen gemaakt die als doel hebben om de eenheid in de klasse te bevorderen. Deze zullen tijdens de technische vergadering van meetbriefhouders in januari 2012 op de agenda staan.

De belangrijkste zijn :

 • Het vervangen van de stalen voorstag door kunststof
 • Het verlengen van de onderste en bovenste zeillat van het grootzeil
 • Het “eenvoudig” meetbaar maken dat het achterlijk van de fok niet convex gesneden is

Ook heeft de TC zich gebogen over de constatering van een vijftal leden dat hun schepen niet voldoen aan het minimum voorgeschreven gewicht van romp en kiel. Kort na de kerstdagen is door de TC een vijftal boten gewogen met een geijkte weegschaal en het blijkt dat geen enkele boot zwaarder is dan het voorgeschreven minimum. In de meeste gevallen zijn de verschillen echter klein en kunnen doormiddel van een kleine ingreep gecorrigeerd worden. Er zijn echter ook boten waar het verschil niet eenvoudig weg te werken is. Hiervoor zal de TC tijdens de komende technische vergadering een voorstel doen.

In gesprekken met zeilers heeft de TC ook geconstateerd dat de zeilers van mening zijn dat een ieder zich aan de klassenvoorschriften dient te houden om het “spelletje “ wedstrijden leuk te laten zijn. Maar ook heeft de TC geconstateerd dat er een paar zeilers zijn die van mening zijn dat dit niet op hun van toepassing is. De TC zal in het komende jaar trachten meer controles te ( laten ) uitvoeren zodat we met gelijkwaardige boten in 2012 de strijd op het water weer kunnen voeren.

Verslag wedstrijdcommissie 2011, 16m2 KO

Een jubileumjaar met drie absolute hoogtepunten.

Zo kan het seizoen 2011 samengevat worden. Hoogtepunten met de jubilerende Primus Inter Pares (PIP) op Loosdrecht begin van het seizoen, met het 80-jarig jubileum eind mei op het Paterswoldsemeer, georganiseerd i.s.m. de jubilerende VWDTP, 100 jaar oud en met de Nederlandse Kampioenschappen op de Beulakerwijde.

Over het gehele seizoen was de deelname minder dan het voorgaande jaar en daarmee lijkt de groeiende trend doorbroken. Dat klinkt negatief maar moet in de juiste context beschouwd worden. De economie hapert en zo ook de uitgaven v.w.b. luxe. Onze klasse is niet de enige die geleden heeft; over de hele linie was er sprake van minder deelname. Daarbij komt dat het seizoen kort was vanwege de late Pasen, de traditionele start.

Primus Inter Pares...daar wil iedereen bij zijn...

Maar dat kan niet. Dit is voor de beste zeilers, voor kampioenen, Nederlands, Europees, Wereld of Olympisch. De PIP vierde dit jaar haar 50e verjaardag en dat werd een groot succes door enorme inzet van een aantal enthousiaste mensen van De Vrijbuiter, het Watersportverbond en de 16m2 KO. Het speciale jubileumprogramma waarin ook Jan van Staveren, de allereerste winnaar van de PIP, ten tonele verscheen was een daverend succes.

De geoliede organisatie op de wal en op het water heeft de laatste jaren een dusdanige reputatie dat niet alleen alle kampioenen er naar uitkijken en graag deelnemen, maar heeft er nu ook toe geleid dat de Kwadraateigenaren met veel genoegen hun kostbare schip ter beschikking stellen. Ook hierbij nogmaals een woord van dank daarvoor. Bob Heineke won met overmacht deze jubileumeditie en mag zich een jaar lang de Primus Inter Pares, de beste der besten noemen. Een geweldige eretitel die een officiële status heeft, waarbij ook een speciale blauwe wimpel van het Watersportverbond hoort.

80-Jarig jubileum...brak alle records...

Augustus 2010 werden de eerste voorbereidingen getroffen. De lat werd op 80 deelnemers gelegd....dat klinkt leuk bij een 80-jarig jubileum...maar zou dat haalbaar zijn, vroegen we ons in alle eerlijkheid af. Dit werd ruimschoots gehaald met maar liefst 84 deelnemers ! Een ongekend succes.

Vanaf vrijdagmiddag liepen veel oud Zestienkwadraatzeilers het gezellige clubhuis van VWDTP binnen en werden al veel boten te water gelaten. Oude verhalen werden verteld en oude liefdes bloeiden op...vooral die met het schip dat ons allen bindt...de Zestienkwadraat. Onder de 84 deelnemende schepen zaten veel beroemdheden jong en zeer zeer oud, maar vrijwel  allen in prachtige staat.

Veel mensen en schepen hebben we ontmoet die normaal niet naar de bekende wedstrijden/evenementen komen. Mensen die bijzonder enthousiast zijn, die veel plezier aan de Kwadraat beleven zonder een heus wedstrijdschip te bezitten of de drang hebben zich in wedstrijdverband te meten met anderen. Mensen die het leuk vinden om kennis en ervaring te delen, over de boot, rondhouten, zeilen, het onderhoud en natuurlijk het zeilen zelf. Of dat nu toeren of wedstrijdzeilen is....

Dit evenement was bedoeld om het 80-jarige bestaan van de Kwadraat te vieren en dat is uitstekend gelukt. De weergoden hebben ons daarbij goed geholpen, het was wat je noemt...zonovergoten. Naast een wedstrijd voor genodigden zonder boot werden 4 ‘reguliere’ wedstrijden gevaren en een klassement opgemaakt. Dat werd gewonnen door Thys en Erik Kort.

Nederlandse Kampioenschappen...weinig wind en veel spanning...

De Beulakerwijde was dit jaar het strijdtoneel, zoals gewoonlijk begin september. De zeilvereniging van de Belterwiede (ZVB) was de organiserende vereniging en Martin Heineke was de gast-wedstrijdleider.

De overweldigende deelname van 74 teams was niet alleen een record maar bevestigde wederom de groeiende populariteit van onze klasse. Het bevestigde ook dat de formule die vorig jaar is ingevoerd, succesvol is. De deelnemers krijgen voor een relatief gunstig inschrijfgeld een all-inclusive evenement aangeboden. De gezamenlijke maaltijden, niet te lang nadat een ieder is teruggekeerd op de wal, worden door vrijwel alle deelnemers en aanhang bezocht. Dat blijkt een dagelijks ritueel waarbij in een gezellige ontspannen sfeer met elkaar gesproken en extra (na)genoten wordt.

Helaas was er bijzonder weinig wind, moesten wedstrijden uitgesteld en ingekort worden, werd er een avondwedstrijd gehouden die uiteindelijk ook afgeschoten werd, waren er winddraaiingen die tot ‘verrassende’ uitslagen leidden, maar dat neemt niet weg dat de besten gewonnen hebben. Thys Kort en Willy Boomsma werden kampioen en dat is hen van harte gegund na vele jaren net naast deze titel gegrepen te hebben.

SeizoensFinale... een nieuwe NK locatie getest

Dat was de bijkomende reden om naar het Slotermeer te gaan. De figuurlijke tenten werden opgezet bij Balk. De test betrof de locatie, het wedstrijdwater, de haven en walfaciliteiten, het comité enz. We mogen concluderen dat het wedstrijdwater geweldige mogelijkheden biedt en hetzelfde geldt voor de haven en walfaciliteiten. Het was gezellig mede doordat het compact is.

Voor wat betreft een toekomstig Nederlands Kampioenschap hier kunnen we kort zijn...zeer geschikt. Balk is een gezellig historisch stadje, populair onder water- en landtoeristen. Het haventerrein heeft voldoende gelegenheid voor kamperen en aangrenzend zijn voldoende recreatiewoningen te huur. Vanuit het bijzonder gezellige paviljoen kunnen de wedstrijden gevolgd worden. Winnaars van de SF 2011 zijn Paulus en Jontine Mooyman.

Verslag van promotie & publiciteit 2011

Het jaar 2011 werd gekenmerkt door een drietal zeer grote evenementen. De 50-jarige PIP op Loosdrecht, het 80-jarige Jubileum op Paterswolde en de Nederlandse Kampioenschappen op de Beulaker waren qua sfeer en deelnemersaantallen van een uitzonderlijk hoog gehalte. Ook de Sneekweek met 49 boten verdiende een meer dan voldoende rapportcijfer, maar was volstrekt verregend en verwaaid dit jaar. De overige evenementen vielen jammer genoeg eigenlijk een beetje in het niet. Enerzijds door een gemiddeld nat en winderig voorseizoen en anderzijds heeft de economische tegenwind misschien ook wel een rol gespeeld. Toch denk ik dat we ons als klasse gemiddeld genomen meer dan uitstekend geprofileerd hebben op de diverse evenementen, ondanks het feit dat we de 20 deelnemers regelmatig net niet gehaald hebben.  Tien keer wel, zeven keer net niet, vijf keer helaas bij lange na niet.

Daarom zal er voor 2012 een formuleverandering in het concept plaatsvinden. Het voorstel hiervoor, met 15 evenementen als speerpunt,  wordt in de ALV van 29 januari 2012 aan de ledenvergadering voorgelegd.

Verslag TC-vergadering 16m2 Klasse Organisatie

Datum:                   20 januari 2010

Aanwezig:            Teun Keessen, Harmen Bouwstra en Sander Spannenburg

Afwezig:                                Geert Geelkerken, Taede Visser en Nils Spliethoff

3.    Verslag vorige vergadering (16 juni 2009)

Opmerkingen op het verslag:

Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Hiermee is het verslag goedgekeurd.

Opmerkingen n.a.v. het verslag:

Bij Tolerantietabel: actie is niet uitgevoerd.

Bij zeilklaar massa: Weging Paterswolde is niet doorgegaan vanwege problemen met de weegschaal van Sander. Tijdens Voor-Niwa is wel gewogen. Er is geen artikel zeilklaar massa geplaatst in N&P maar er zal toelichting worden gegeven tijdens de ALV.

Bij Laminaat fok: Er is geen contact opgenomen met de Valkenklasse omdat bekend is dat experiment in 2010 plaats gaat vinden. Niet bekend is of Simon van de Meer nog contact heeft opgenomen met Kort & Smits en De Vries.

Bij open of gesloten KV: Zie de correspondentie per e-mail met het Watersportverbond.

Bij Standaardisatie KV en zeilreglement: Zeilreglement en fase 1 KV zijn inmiddels ontvangen.

Bij Adressenlijst TC: Is verstrekt.

 1. Ingekomen stukken

Op volgorde van datum: 

 • Verslag TC 16/6-2009.
 • DEFINITIEF Dossier wijzigingen 16m2 KV per april 2008 bijgewerkt tot 16/6-2009.
 • LAATSTE CONCEPT Woordelijk verslag TVvM d.d. 9/2-2008.
 • E-mail van Teade Visser d.d. 17/5-2009 met onderwerp 16m2 laminaat fok.
 • Adressenlijst TC-leden d.d. 16/6-2010.
 • Brief Wijziging format klassenvoorschriften d.d. 9/11-2009 van het Watersportverbond.
 • Productvoorwaarden wedstrijddocumenten 2010.
 • De regels voor zeiluitrusting voor 2009-2012 V1 van het Watersportverbond.
 • Klassenvoorschriften 16m2 klasse 2010 fase 1-V1
 • Correspondentie met het Watersportverbond met als onderwerp beslag, de laatste d.d. 7/12-2009.
 • Goedkeuring dossier wijzigingen 16m2 KV 2008

Het definitieve dossier wordt tijdens de vergadering goedgekeurd. Harmen verstrekt de definitieve versie met datum goedgekeurd aan de huidige TC-leden. Actie Harmen (zie bijlage)

 1. Openstaande actiepunten van de TV van Meetbriefhouders

Tolerantietabel
Gaat mee in volgende fase van de wijzigingen format KV door het Watersportverbond. Teun zal namens de TC hier mee aan de slag gaan.

Zeilklaar massa
Wegingen hebben plaatsgevonden tijdens de Voor-Niwa met de weegschaal van het Watersportverbond. Teun zal de resultaten verstrekken aan de TC-leden voor 31/1-2010.

Geert zal de resultaten verstrekken van de eerdere metingen.

Op 31 januari zal de TC dit onderwerp bespreken ter voorbereiding op de ALV.

Laminaat fok
Laminaat fok heeft diverse voor- en nadelen zoals besproken in het vorige TC-overleg. Nils pleit nog voor een laminaat grootzeil vanwege de langere levensduur. Per saldo zijn wij van mening dat laminaat fok of grootzeil geen voordelen geeft en geven de voorkeur aan de traditionele witte zeilen. Geert geeft nog aan (telefonisch) dat verlengen van de zeillatten de levensduur van een grootzeil verlengd. Daarbij wachten wij de resultaten van het experiment in de Valkenklasse af. Ook dit onderwerp zal worden besproken in de ALV.

Verslag TVvM
Nog een tekstdeel wordt besproken en is akkoord. Hiermee worden het verslag door de TC goedgekeurd. Harmen verstrekt de definitieve versie met datum goedgekeurd aan de TC-leden, het hoofdbestuur en voor plaatsing op de website aan de webmaster. Actie Harmen (zie bijlage)

Open of gesloten KV
Zie de correspondentie met het Watersportverbond. Zoals nu omschreven in de KV is in bijna alle gevallen goed, maar het gaat juist om de uitzondering bijvoorbeeld mobiele telefoon. Beoordelen in nieuwe format KV. Aanhouden

 1. Standaardisatie KV en zeilreglement (van kracht per 1 maart 2010)

De TC is akkoord met fase 1 wijziging format KV, tekst is in feite ongewijzigd. Geert kan het Watersportverbond hierover informeren. Actie Geert (Naschrift: J.J. Korpershoek is geïnformeerd)

De Productvoorwaarden en Regels Zeiluitrusting hebben wij geen invloed op, wel zijn wij van mening dat de nieuwe KV in het kader van de Productvoorwaarden en Regels Zeiluitrusting opnieuw beoordeeld moet worden. Een mooie taak voor de TC in 2010. Aanhouden

Ook dit onderwerp zal aan de orde komen tijdens de ALV.

Resultaten meting NK 2009 Roermond

Teun brengt mondeling verslag uit over de metingen. Klasse controleurs zijn redelijk tevreden over de constateringen. Brief geschreven aan het Watersportverbond over de resultaten. Met name 1x kiel ronding, meetbriefhouder is inmiddels aangeschreven door het Verbond. 1x voorstag afgekeurd dik 3mm en versleten onder het dek en mastverstevigingen te lang is ter plaatse afgezaagd.

Voorstag is kennelijk onduidelijk omschreven in KV, niet duidelijk zou zijn dat deze bovendeks geborgd volledig in 4mm staaldraad moet en ook het aangrijpingspunt boven in de mast terwijl op tekening nog bevestigingspunt staat aangegeven. Zaken om in 2010 binnen de TC te bespreken. Aanhouden

Wisseling commissie

Teade heeft aangegeven te stoppen met de TC. Een opvolger dient bij voorkeur uit het noorden te komen. Vacature melden in de ALV.

Teun geeft aan het aantal klassencontroleurs te willen uitbreiden naar 4 personen om te voorkomen dat bij omstandigheden er te weinig zijn. Teun heeft hierover al contact gehad met Andries de Vries (4124). Naar onze mening kan hij vrij handelen zonder goedkeuring door TC of bestuur.

Verslag wedstrijdcommissie 2008, Rob van Dijk

De wedstrijdcommissie bestond dit jaar uit Rob van Dijk (Vz), Melle Heerien en Arjan Kort.

NK 2008 Sneek

Dit jaar hebben we het NK georganiseerd in samenwerking met de KWS. De opkomst was redelijk te noemen dit jaar, we hadden 55 deelnemers. De wedstrijdcommissie kijkt terug naar goede wedstrijden. Taco & Lizette den Oudsten gingen uiteindelijk met de felbegeerde wimpel naar huis.

PIP 2008 Loosdrecht

Op 12 april werd de PIP georganiseerd, door te harde wind hebben we moeten besluiten na veel uitstel dit evenement niet door te laten gaan. Na overleg met het Watersportverbond en de Vrijbuiter is besloten om de PIP te verschuiven van het najaar naar het voorjaar, dit omdat wij van mening zijn dan een groter deelnemersaantal te kunnen realiseren. Voortaan zal de PIP dus plaatsvinden in het voorjaar en twee dagen duren.

 Regiofinale Paterswolde.

Dit jaar was de regiofinale op het Paterswoldse meer. De opkomst van de diversen regio´s was goed, er waren totaal 23 deelnemers. Er zijn in totaal 5 wedstrijden gevaren en Jaap Jongsma ging met de wisselbeker naar huis. Graag wil ik de Regiovertegenwoordigers en de Plassenvoogden bedanken voor hun geboden inzet!

Jaarverslag Secretaris, Francis Hartman

2007 ligt weer achter ons, over enkele weken begint het seizoen van 2008 en sommigen zijn al weer druk bezig met het opknappen, en/of het zeilklaar maken van hun bootje.

Het bestuur heeft dit jaar geprobeerd om binnen het budget te vergaderen, maar helaas is dit niet helemaal gelukt. Oorzaak hiervan is dat er afgelopen jaar extra ingelaste vergaderingen zijn belegd. De penningmeester heeft nog wel geprobeerd om elders een  kostenloze vergaderruimte te vinden in het midden des lands,  maar deze zijn schaars. Het is nu eenmaal een feit dat de bestuursleden uit alle hoeken van het land komen. Uiteindelijk heeft het bestuur 5 vergaderingen belegd over het afgelopen jaar, en daarbij de extra Ledenvergadering in november, gehouden in Haje te Joure.

Er heeft vorig jaar een aantal wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur: Jan Willem Lanser heeft de PR op zich genomen (en hoe!) en staat Coen van Beek terzijde in zijn redacteurschap. Coen heeft de functie van Pieter Lanser overgenomen en dat gaat hem prima af. Er is geen lege kolom te vinden in de N&P! Pieter heeft Coen af en toe tot een ho! moeten roepen vanwege mogelijk overschrijding van het budget voor de N&P. Francis Hartman heeft haar functie als penningmeester aan Pieter Lanser overgedragen en de financiën zijn in goede handen gekomen na enig strubbelingen (en nog!), met banken en afschriften. Verder heeft de TC een nieuwe voorzitter: Geert Geelkerken. Hij heeft voorzitterschap overgenomen van Siebe van der Zee, die zich uiteraard nog bezighoudt met het opknappen van bootjes en de 16m2 promoten op beurzen. Geert en zijn team hebben zich met name beziggehouden met het wijzigen van de klassenvoorschriften, aangezien deze voor maart bij het Verbond moeten liggen.

De ledenlijst is weer stijgende! Met af en toe nog een afzegging of een trieste mededeling van het overlijden van een lid, komen er toch zo langzamerhand weer enthousiaste leden bij en dat is een positief teken! Mede dankzij het PR-werk van Jan Willem, heeft de 16m2 in vele bladen en persberichten gestaan, waardoor (toekomstige) 16m2 bezitters enthousiast kunnen worden.

Verder wil ik namens het bestuur, alle mensen bedanken die zich het afgelopen jaar en jaren, hebben ingezet voor onze klasse,  en ik hoop dat sportiviteit en gezelligheid de boventoon zal voeren in dit nieuwe zeilseizoen!

Jaarverslag Public Relations & Publiciteit 2007

In 2007 is de zogenaamde 20 * 20 competitie in het leven geroepen met als doel om de vele wedstrijden te ontsnipperen. Streven was om 20 weekenden met 20 of meer schepen aan de start te krijgen. Hoewel de uitvoering van een ander absoluut meer dan een voldoende verdient, is net niet helemaal aan deze doelstelling voldaan. Ten opzichte van andere jaren is echter wel weer een (forse) toename van het gemiddeld aantal deelnemers te zien. Tijdens de Dag van de Wedstrijdsport bij het Verbond op 26 januari 2008 is er erg enthousiast gereageerd zoals wij als 16m2-KO actief omgaan met het benaderen van onze zeilers. Qua meetbrieven bezien zijn/blijven we veruit de grootste nationale klasse met 357 meetbrieven. Binnen het Verbond (en dus ook vanuit andere klassen) wordt er veelvuldig naar onze aanpak gekeken en over ons gesproken. Als niet-internationale en niet-olympische klasse staan we toch bij hen scherp op het netvlies. Dit resulteerde bijvoorbeeld ook in een uitnodiging om met bijvoorbeeld De Koninklijke WV Loosdrecht in gesprek te gaan om een nieuw “Houtevenement” met alles erop en eraan te organiseren. Een absolute aanrader eind mei 2008 ! Dit resulteerde bijvoorbeeld ook dat het Verbond wil dat de PIP meer aandacht verdient. Zij werken inmiddels erg hard hieraan !

Verder wordt het zeilers e-mailmedium  enorm gewaardeerd. Zeer regelmatig allerlei informatie en een zekere sturing van waar ‘veel deelnemers’ te verwachten zijn. Het aantal e-mailadressen in de database is inmiddels uitgebreid naar ruim boven de 200 in Nederland en een 30-tal in Duitsland. Een paar kleine veranderingen die we willen doorvoeren in 2008, waarbij we echter de formule voor dit jaar wel blijven handhaven, zijn  :

 • Zet achter ieder 20 * 20 weekend een kartrekker, een (verschillende) plassenvoogd. Liefst iemand die ook mobiel buiten zijn water vooraf kan lobbyen. Die een zekere bindingskracht heeft. Hij / zij krijgt de verantwoordelijkheid om 1 of 2 maal per jaar ervoor te zorgen dat er zeilers naar zijn evenement getrokken worden. Hoe leuk, gezellig etc.etc… Deze persoon ook de beschikking krijgt over de nodige benaderingstools. Het geeft vorm van betrokkenheid !
 • De PIP (2 * in 2008) en de Regiofinale tellen niet meer mee voor de ranglijst.
 • Een iets mooiere A2 – kalender en een iets grotere oplage opdat iedereen zo’n ding kan ophangen
 • Niet alleen geografische spreiding maar ook slimmere dataspreiding
 • Nog meer ruchtbaarheid richting Verbond en andere media (tijdschriften)
 • Misschien wel een zinderend “Youtube” filmpje gaan maken. Het wachten is alleen nog op heel mooi weer en/of hele harde wind… Wie wil helpen ?

Resumé : Als 16m2-bestuur zijn we ervan overtuigd dat de 20 * 20 formule in 2008 wederom een succes kan worden.  Zonder dit initiatief had de 16m2-klasse net zoals vele andere klassen verder (hard) achteruit gegaan….

Ja, we staan open voor tips en suggesties zonder daarbij dit jaar echt aan de formule te willen sleutelen. We willen onderzoeken of we voor 2009 bijvoorbeeld iets in het leven kunnen roepen zoals 20+ , 30+ en 40+ wedstrijden – of iets anders. We laten ons hier ook graag adviseren door de zeilers. Want die zijn het die het moeten willen en moeten doen !

Jaarverslag Nieuws+Praat 2006

Conform planning verscheen de N+P in 2006 zes maal.

De ledenvergadering had in het voorjaar aangegeven deze allemaal in het bekende A4-geel te willen ontvangen en geen prijs meer te stellen op de hoogwaardigere, maar tevens duurdere uitgave op A5-formaat. Aldus geschiedde. Door met de fotoruimte te variëren kon het aantal begrote pagina’s worden gerespecteerd. Het aanleveren van verslagen geschiedt in de ene regio wat enthousiaster dan in de andere. Aan bruikbare foto’s is door de opkomst van de digitale camera voor de komende 75 jaar geen gebrek. Veel aandacht is geschonken aan de jubileumactiviteiten.

Een enkel lid zei geen prijs meer te stellen op de papieren versie van de N+P, maar nog slechts pdf-tjes en websites te willen lezen. Nochtans gaan we stug door met het per post verzenden van de N+P. Het afgelopen jaar zijn geen boze reacties van getergde lezers ontvangen. Het aantal professionele adverteerders vertoonde een lichte stijging. Het aantal kleine advertenties nam licht af. Per saldo zijn de advertentie-inkomsten marginaal gestegen.

De website heeft een grondige verandering ondergaan. Tussen 50 – 100 mensen monsteren daar in het zeilseizoen op een gemiddelde dag aan. De webredactie heeft in 2006 steun gekregen van Alex Janssens, die het file management achter de nieuwspagina doet. De meerderheid der wedstrijduitslagen verschijnt vrij spoedig op het internet. Een enkele wedstrijdgevende vereniging heeft de weg naar het www nog altijd niet gevonden. In uitzonderlijke gevallen worden de uitslagen op het internet gepubliceerd als een dynamische database, waardoor ze niet meer ‘downloadable’ zijn.

In het algemeen kan echter worden gesteld dat automatisering de N+P vooruitgeholpen heeft, zij het dat áls zich eenmaal een probleem voordoet dat dat dan ook veel hoofdbrekens kan opleveren. De overdracht van opmaakster Lianne Wijnen naar opmaker Paul Verspaget heeft geen grote consequenties gehad. In 2006 is naarstig gezocht naar een opvolger voor de zittende redacteur. Die is gevonden in de persoon van Coen van Beek. In de eerste maanden van 2007 zal hij worden ingewerkt zodat hij op termijn geheel zelfstandig kan opereren.

De redactie ziet de 50-ste jaargang met vertrouwen tegemoet.

Het jaar 1993 lig inmiddels weer achter ons zodat een korte terugblik op zijn plaats is.

Bestuurszaken.

Het bestuur is in 1993 zeven maal bijeen geweest, terwijl één vergadering werd gehouden met de kaderleden.

Voor het eerst werd de algemene vergadering op vrijdagavond gehouden. De belangstelling tijdens deze vergadering was met 47 aanwezigen beter dan vorige jaren. De vrijdagavond valt dus kennelijk toch beter in de smaak voor het houden van een vergadering dan de zondagmiddag. Overigens is een aantal van 47 leden op een jaarvergadering van een vereniging met c.a. 750 leden nog steeds veel te weinig!

Tijdens de algemene vergadering werd besloten tot het samenvoegen van de rayons in het westen van het land tot één rayon Westen en werd tevens de technische commissie teruggebracht tot drie leden.

Voorts vond een geanimeerde discussie plaats over de plaats waar in 1994 het Nationaal Kampioenschap in het Westen dient te worden gehouden. De meerderheid van de aanwezigen sprak een voorkeur uit voor de Loosdrechtse Plassen. Het bestuur heeft overigens naderhand om organisatorische redenen toch moeten kiezen voor het Braassemermeer. Verder bleek dat de technische zaken zozeer in de belangstelling bepaalde zaken aan de orde te stellen. Afscheid werd genomen van Jetze van der Goot, die de voorzittershamer na zes goede jaren neerlegde.

Ruud de Groot werd in diens plaat tot voorzitter gekozen, terwijl in de vacatures die ontstonden door het aftreden van Lucas van den Brekel en Truus Huizenga-Nijdam werd voorzien door de verkiezing van respectievelijk Kerst Koopmans en Adelia da Silva Alves.

De samenstelling van het bestuur in de verdeling van bestuursfuncties was als volgt:

 • Ruud de Groot, voorzitter;
 • Rienus de Jong secretaris;
 • Dini Perdok-Blaauw, penningmeester en ledenmutaties;
 • Donald Feldmann, vice voorzitter en wedstrijdcommissaris;
 • Rien den Oudsten, wedstrijdcommissaris;
 • Siebe van der Zee, technische commissaris, tevens voorzitter technische commissie;
 • Gerrit Kuper, public relations en clubartikelen;
 • Kerst Koopmans, redacteur clubblad en Adelia da Silva Alves, 2e secretaris.

De belangrijkste aandachtspunten voor het bestuur waren de organisatie van de nationale Kampioenschappen, de Primus Inter Paris en de Regio-finale, alsmede de technische zaken die de eenheid in de klasse moeten waarborgen.

De Wedstrijden.

Zoals gebruikelijk werden in de verschillende rayons weer klasse-evenementen gehouden. Hoogtepunten waren de Nationale Kampioenschappen, die dit jaar op het Sneekermeer werden gehouden, de regiofinale op de Belter Wijde en de Jaarlijkse P.I.P- wedstrijden op de Loosdrechtse Plassen.

Het evenement, met als inzet het Nederlands Kampioenschap, kon zich met 90 inschrijvers in een goede belangstelling van de kant van de zeilers verheugen. Helaas maakten de weersomstandigheden het organiserende comité niet gemakkelijk. Desondanks kan worden terggezien op een prima toernooi met Taede Visser als een waardig kampioen. Jammer dat een anonieme briefschrijver het K.N.W.V. aanzette tot het verrichten van her-meting van de 4359. De resultaten van de her-meting hebben echter, zoals te verwachten viel, aangetoond dat het in twijfel trekken van de correctheid van het jacht en daarmede tevens de integriteit van personen volkomen ten onrechte is geweest.

Desalniettemin doen dit soort acties onze klassse geen goed en gesteld kan worden dat de briefschrijver de 16m2 klasse een slechte dienst heeft bewezen.

Tijdens de regio finale bleek de Friese reserve Wiebe Kort de sterkste van allemaal.

Mark Neeleman, nationaal kampioen in de Regenboog, mocht zich na de traditionele Primus Inter Paris wedstrijden de Kampioen der Kampioenen noemen.

Voorts mag niet onvermeld blijven het succes van de teamwedstrijden Friesland-Holland ( of eigenlijk Friesland-rest van Nederland) waarin de Friezen op afstand wonnen van de “Hollanders”. 

 • De 16m2 jaarprijzen werden als volgt verdeeld:
 • De Rietschietersplank (Noord, 16m2-B): Cor de Jong
 • De Helderbeker (Noord, 16m2-A): Jaap Jongsma
 • De Jaarprijs westen: Lodewijk Baas

Voorts,

als bijzondere feiten kunnen worden genoemd de intrede van schepen boven de 4400 en het verloren gaan van twee schepen door brand (4233 en 4295).

Tevens mag niet onvermeld blijven de presentatie van onze klasse tijdens de Watersporttentoonstelling Hiswa en Boot Holland.

Door de inzet van vele vrijwilligers kon onze klasse aldaar op voorbeeldige wijze onder de aandacht van water minnend Nederland worden gebracht.

Het bestuur van de 16m2 Klassse Organisatie.