NK 16m2 Slotermeer 2017

NK 2017…. Volgend jaar (nog) beter

Voor de thuisblijvers, vakantie-elders-gangers, werk-te-druk/geen tijd en… geen-zin mensen allereerst een kort pleidooi om hun agenda voor 2018 anders in te richten.

Volgend jaar zijn de kampioenschappen op Loosdrecht, bij de Koninklijke, de KWVL. Dit betekent onder meer:

  • Groot wedstrijdwater,
  • “Zestienkwadraat-eigen” natuurlijke uitdagingen zoals eilanden, rietkragen en trekwalletjes,
  • Centraal gelegen, een ruime haven en volop parkeergelegenheid,
  • Magnifiek clubhuis met dito faciliteiten en keuken,
  • Professionele wedstrijdleiding,
  • Centraal gelegen.

Terugkijkend op het NK op het Slotermeer wil ik graag beginnen met een paar kanttekeningen. Voor alle duidelijkheid… constructief bedoeld.

Het Sleatteler Mar (Slotermeer)… een geweldig meer, méér dan de moeite waard om naar terug te keren. Ruim en open wedstrijdwater, geen beroepsvaart en vrijwel geen last van pleziervaart. Een jachthaven direct aan de plas met ruim voldoende ligplaatsen.

Zéér goed wedstrijdcomité dat haar uiterste best heeft gedaan goede banen uit te leggen en, ondanks de weinige wind na de eerste dag, geprobeerd heeft zoveel mogelijk wedstrijden eruit te persen voor zover het programma mogelijk maakte. Het resultaat is dat we 8 starts gemaakt hebben (van de geplande 10) en helaas 2 zijn afgebroken vanwege de aflatende wind. We zij dus “gestrand” op 6 geldige wedstrijden die overigens ruim voldoende waren om de ware kampioen te bepalen maar tezelfdertijd een beetje mager zijn ten opzichte van de 4 beschikbare dagen. Had er méér in gezeten dan..?

Volgens mijn informatie waren alle boten op woensdag te water, dus waarom op donderdag tot 13.00 uur wachten om te gaan varen. Vervolgens beperken we het programma die donderdag tot 2 wedstrijden terwijl voorspeld werd dat de wind ons de volgende dagen in de steek zou laten.

En ja… helaas bleef het op vrijdag bij 1 geldige wedstrijd waardoor de schifting naar gold en silver op slechts 3 wedstrijden gebaseerd moest worden. De ‘pechvogels’ met een ocs, materiaalpech en dergelijke hadden zodoende geen schijn van kans zich te revancheren. Het leverde wel een sterk veld op in de silver. Grapje.

Ik weet dat veel tijd besteed wordt aan het controleren van de boten en dit jaar aan het meten/controleren van zeilen. Kan dit niet anders.. ? Waarom niet een steekproefsgewijze controle. Een totaalcontrole of wat mij betreft een volledige meting van bijvoorbeeld 3 boten uit de top 10 en dat zowel in de Gold als de Silver. Direct na de laatste wedstrijd controle op alle verwisselbare zaken en binnen enkele dagen een meting en weging van de romp en de kiel, liefst los van elkaar zoals ook gebeurt bij de eerste meting van een nieuwe boot of bij een her-meting. Is er iets (significants) niet in orde dan volgt verwijdering uit de uitslagen. Mij lijkt dat dit iedere schipper genoeg stimuleert om te zorgen dat zijn/haar schip in orde is. De zeilmakers dienen ook hun verantwoording te nemen en te zorgen dat de klant/schipper erop kan vertrouwen dat de zeilen aan de voorschriften voldoen.

Dit levert vele uren tijdwinst waardoor de eerste start op donderdag om 11.00 uur zou kunnen zijn. Drie of desnoods 4 wedstrijden zijn daarmee de eerste dag al mogelijk.

“Niks zo veranderlijk en onvoorspelbaar als het weer”. Anticipeer daarop en houdt het programma volledig open zodat per dag bepaald kan worden hoeveel starts er gemaakt worden. Is de verwachting dat het de volgende dag(en) moeilijk of geheel onmogelijk is om goede wedstrijden te varen dan graag een extra potjes naar voren halen.

Komt hiermee het avondeten / programma in de knel..? Tja… allereerst zou de timing van het eten midden in de middag bepaald en afgestemd kunnen worden op de planning van het wedstrijdcomité. Wordt er ’s-avonds pas wind verwacht… dan zou er om 17.30 gegeten en om 19.00 uur gestart kunnen worden. De hele dag geen wind en wel een zeewindje vanaf 16.00 uur die om 20.00 uur weer opdroogt… dan eten we toch wat later.

In mijn optiek komen we primair om wedstrijden te zeilen en is het sociale programma belangrijk maar ondergeschikt aan de competitie.

Dit jaar was het walprogramma beperkt tot een gezamenlijke maaltijd op donderdag, vrijdag en zaterdag en in die zin fors minder dan we de afgelopen jaren gewend of beter gezegd mee verwend zijn. Ik miste een dag-klassement of dagprijzen, een grap en een grol, en een gezamenlijke activiteit. De boottocht op de Beulaker (2016) was in dit opzicht een hoogtepunt.

Ik pleit er niet voor om de huidige formule (all-inclusive) overboord te gooien maar wel om bij te stellen naar de huidige inzichten en wensen. Was er wat aan te merken op de kwaliteit van het eten een jaar geleden dan was er nu wel iets te vinden van de kwantiteit.

Ik weet dat het inschrijfgeld niet toereikend is om de maaltijden te bekostigen (3x twee personen = 6 maaltijden) en we dankzij de sponsorbijdragen kunnen aanschuiven. Toch is het misschien tijd om de maaltijd optioneel te maken en het inschrijfgeld daarop aan te passen. Misschien zijn er ook varianten te bedenken.

Wat betreft de strijd op het water zal ik kort zijn. Degenen die erbij waren weten hoe het verliep en alle afwezigen die het interesseren zullen vast wel een deelnemer gesproken, gemaild, ge-whatsappt of ge-smst hebben. Dit keer geen alleenheerschappij door Thys en Willy maar spanning tot de laatste wedstrijd. ‘Natuurlijk’ waren zij middelpunt van de strijd maar moesten het onderspit delven tegen Klaas en Brechje. Na het sprint NK en de Sneekweek trokken zij ook nu aan het langste end. Nogmaals proficiat.

Ook na de plaatsen 1 en 2 was het spannend en waren er vele gegadigden voor een enorm mahonie houten bord, gemaakt en hoogglans gelakt, alsof het een nieuwe boot is, door de fa. Tijsterman in Nieuwkoop.

Ongetwijfeld zijn er nog veel aspecten om iets van te vinden en over te schrijven. Een ieder is uitgenodigd dat te doen…

Hierbij nog een “meedenkertje” voor de komende NK’s…. Er zijn kruisrakken waarbij de linkerkant voordelig(er) is en je over stuurboord bij de boventon komt. “Prettig” bij windje 3 waarbij iedereen tegelijk boven komt. Vervolgens mag je 10+ boten over bakboord voorrang geven en achteraan aansluiten.

Bij een gate boven heb je twee opties, verdeelt het veld zich (vooral van belang na het eerste kruisrak) en verlies je minder plaatsen en afstand. Ook vóór-de-wind verdeelt het veld zich in de breedte.

Of de twee gate-boeien precies goed liggen (haaks op het kruisrak) vind ik minder belangrijk dan de lengte van de gate. De gate moet lang genoeg zijn om ruimte te bieden aan twijfelaars tussen bak- en stuurboord en zo ook de anderen om hen te ontwijken.

In 2012 hebben we bij het NK op het Zuidlaardermeer met een gate gevaren en daarover heb ik nooit een wanklank gehoord.

Enfin, ik denk dat we kunnen terugkijken op een geslaagd NK met terechte kampioenen en hoop dat we elkaar allemaal weerzien in 2018 op Loosdrecht en… dat daar dan ook nog een flink aantal -nu afwezige - teams bij zijn.

Reinout Klapwijk (4452)

 

Uitslagen:

Gold Fleet
1 4365 Klaas 't Hoen, Brechtje van der Werf 14,0 2 1 4 13 1 6
2 4328 Thijs Kort, Willy Boomsma 17,0 3 1 4 6 12 3
3 4452 Reinout Klapwijk, Henk van Bohemen 24,0 1 6 7 7 3 24
4 4398 Ewoud Krens, Anne Krens 28,0 1 3 16 5 5 14
5 4411 Erik Groeneveld, Elise Gruber 28,0 22 10 3 2 11 2
6 4353 Jan Andringa, Roelie Kramer 29,0 11 9 6 11 2 1
7 4435 Wesley Ladage, Barry Herben / Jean-Paul Ladag 29,0 6 2 2 15 14 5
8 4444 Arjen Kort, Marije Faber 34,0 7 11 5 1 10 13
9 4451 Theo Dik, Daniel Folkersma 35,0 3 8 5 17 7 12
10 3977 Henri Boere, Daphne Boere 35,0 5 4 14 8 16 4
11 4419 Jens Jongsma, Ramon Dijkstra 38,0 12 2 7 4 13 15
12 4429 Paulus Mooyman, Jontine Mooyman-coren 44,0 10 13 3 10 24 8
13 4437 Taco den Oudsten, Li-z den Oudsten 48,0 12 4 12 3 17 17
14 4336 Coen van Beek, Dieuwke Buikema 51,0 6 19 13 23 4 9
15 4373 Albert Visser, Anneke Visser 52,0 2 12 10 18 23 10
16 4378 Jansje Hofstra, Olga Schuil 54,0 7 3 23 12 9 25
17 4367 Jan de Haan, Miriam de Haan 56,0 5 20 2 21 18 11
18 4004 Angela Brandsma, Jitkse Gerlofs-keuning 59,0 21 15 1 25 15 7
19 4391 Bas Mandemaker, Betty Gietema 59,0 4 7 8 22 22 18
20 4325 Jaap Jongsma, Hieko Seinen 61,0 18 8 1 14 20 20
21 4446 Jeroen van Catz, Wendy Boeve 63,0 10 5 13 19 21 16
22 4357 Gerben Spaargaren, Margriet van Sisseren 64,0 13 7 16 9 25 19
23 4149 Paul de Groot, Martijn van Eijk 66,0 15 16 6 24 6 23
24 4441 Johan Rijfers, Andrea Rijfers 66,0 9 9 20 20 8 22
25 4308 Theo Helder, Mijke Wijnroks 73,0 9 18 11 16 19 21

Silver Fleet
1 4270 Bob Heineke, Lieuwe Gietema 36,0 ocs 11 11 6 5 3
2 4104 Gerrit Hofstra, Froukje Kampen 38,0 20 10 15 10 1 2
3 4327 Maarten Jamin, Harmen Bouwstra 38,0 ocs 6 9 1 3 19
4 4200 Rocco Ladage, Leon Dronkers 51,0 20 5 20 8 11 7
5 4360 Wouter van Catz, Sander van Benschop 52,0 11 12 17 7 13 9
6 4374 Jan Willem Siebrand, Jolande Siebrand 55,0 4 13 24 dnc 8 6
7 4296 Douwe Albert Visser, Ulbe Visser 57,0 23 16 8 17 4 12
8 4331 Jurgen van de Vijver, Natasja Kesteloo 58,0 19 18 19 2 14 5
9 4402 Lodewijk Baas, Ruud Heisterborg 60,0 16 17 17 20 9 1
10 4425 Leonie Mooyman, Sjors Mooyman 63,0 17 dnc 18 9 15 4
11 4372 Hans van Stekelenborg, Rosanne Malschaert 64,0 19 14 14 12 6 18
12 4150 Arjan de Groot, Vincent Kruiniger 66,0 14 22 19 5 12 16
13 4124 Durk Vis, Alex de Jong 68,0 24 21 21 4 7 15
14 3891 Ronald Lafeber, Esmé Lafeber 68,0 8 14 22 14 10 dsq
15 4401 Reinier Siebrand 70,0 8 17 25 11 23 11
16 4179 Wim Rijfers, Tim Rijfers 70,0 14 22 12 13 17 14
17 4339 Willem van der Pol, Freya Boersma 78,0 21 19 ufd 19 2 17
18 4250 Frans Hogeterp, Gerrit Hogeterp 78,0 15 dnf 22 3 16 22
19 4332 Henk Dijkema, Klaas Kruier 79,0 17 15 21 18 21 8
20 4346 Pyt Zwart, Henk Kok 80,0 25 24 9 16 18 13
21 4085 Rien den Oudsten, Harriet Rupert 82,0 18 dnc 10 22 22 10
22 4362 Jasper Visser, Rutger Fortuin 92,0 16 21 23 15 20 20
23 2949 Rogier Slopsema, Greet Smid 99,0 26 23 15 21 19 21
24 4323 Johan Dooper, Lieuwe van der Pol 101,0 13 20 18 dnc dnc dnc

No Comments Yet.

Praat mee!