Midwinter 2014

Door Leo Willemsen uit de 4369

Op 6 en 7 december werden onder wisselende weersomstandigheden de traditionele midwinterwedstrijden op Nieuwkoop gevaren.

De deelname was jammer genoeg erg laag, waarschijnlijk een laagterecord. Zaterdags een licht lopend windje, zonnig, en een aangename temperatuur. Er werden twee wedstrijden gevaren, een derde werd door gebrek aan wind afgebroken.

Zondags werd regen en wind voorspeld met iets lagere, maar toch vrij hoge temperatuur. Waarschijnlijk één van de redenen dat nog enkele deelnemers niet kwamen opdagen. De wedstrijdleiding nam het verstandige besluit om de twee resterende wedstrijden voor de  middag af te werken. Zo waren we vóór de zware buien weer van het water. Het wedstrijdverloop was toch nog wel boeiend, met wisselende kopposities, maar Ewoud trok aan het langste eind en Rocco won op miraculeuze wijze de laatste pot en bemachtigde daarmee de tweede plaats. Ondergetekende werd door de derde plaats veroordeeld tot het schrijven van dit stukje, maar dat kwam wel goed uit, want hij wil nog iets kwijt.

Het was evengoed weer leuk, maar jammer van de lage opkomst. We zullen ons moeten afvragen hoe we deze wedstrijden weer op peil kunnen krijgen die ze van oudsher vedienen. Er waren meer mensen bij de wedstrijdleiding en de verzorging van de zeilers en schepen betrokken dan dat er deelnemers waren. Daar moeten we ons toch voor schamen. Meer dan 50 jaar geleden werden deze wedstrijden door een levendige klassenorganisatie in het leven geroepen.

Onderegetekende herinnert zich deelnames van meer dan dertig, ook bij enkele graden vorst. Wat zou de oorzaak zijn van het huidige gebrek aan enthousiasme? Is het de vergrijzing, is het de verzadiging, ligt het aan het gekozen wedstrijdwater, moet er een andere formule komen, of zijn we gewoon watjes aan het worden?Iedereen zal wel zijn of haar excuus hebben, maar laten we ons dan maar eens beraden over voortzetting van deze traditie. We kunnen van de organiserende verenigingen niet verwachten om gemotiveerd te blijven als we het zelf laten afweten.

Ik stel voor om dit eens serieus onder de leden en organiserende verenigingen te peilen en vervolgens een besluit te nemen.

No Comments Yet.

Praat mee!